Hlavní navigace

I pouhý zvuk či pohyb mohou nově získat ochrannou známku

4. 1. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nově už není třeba, aby ochranná známka měla grafické vyjádření. Nově tak ochrannou známku může získat i pouhá zvuková či pohybová nahrávka.

Zrušení obligatorního požadavku grafického vyjádření ochranné známky, které zpřístupnilo možnost přihlašovat netradiční ochranné známky (zvukové, holografické, pohybové apod.), přinesla novela zákona o ochranných známkách, která nabyla účinnosti na začátku letošního roku.

Grafické znázornění už není podmínkou

Před několika dny nabyla účinnosti novela zákona o ochranných známkách, která sbližuje systém ochranných známek v České republice se systémy ochranných známek v ostatních členských státech Evropské Unie. V jejím důsledku například došlo k vypuštění požadavku grafického znázornění ochranné známky. Nově tak vznikla možnost přihlašovat netradiční ochranné známky (zvukové, holografické, pohybové apod.), což by mělo podle Úřadu průmyslového vlastnictví pozitivně působit na podnikatelské prostředí. Cílem směrnice není neomezeně rozšiřovat přípustné způsoby vyjádření označení, ale umožnit v tomto ohledu větší flexibilitu a současně zajistit větší právní jistotu, upřesňuje se v důvodové zprávě k zákonu.

Samozřejmě i nadále platí podmínka, že označení, aby mohlo získat ochrannou známku, musí být schopné rozlišit výrobky nebo služby, pro něž je chráněno, od shodných výrobků nebo služeb na trhu poskytovaných z jiných obchodních zdrojů.

V příloze zákona je nyní definováno 11 druhů ochranných známek a způsob jejich vyjádření:

 1. Slovní ochranná známka, která je tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací, se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.
 2. Obrazová ochranná známka, která je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy.
 3. Prostorová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem, znázorňujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění, se vyjádří předložením grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy.
 4. Poziční ochranná známka, která je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna, se vyjádří předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna.
 5. Ochranná známka se vzorem, která je tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují, se vyjádří předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se tyto prvky pravidelně opakují.
 6. Barevná ochranná známka, která je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů, se vyjádří předložením reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy, nebo reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy; k barevné ochranné známce lze připojit rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev.
 7. Zvuková ochranná známka, která je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků, se vyjádří předložením audionahrávky reprodukující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu.
 8. Pohybová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce, se vyjádří předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí.
 9. Multimediální ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku, se vyjádří předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku.
 10. Holografická ochranná známka, která je tvořena prvky s holografickými znaky, se vyjádří předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.
 11. Jiný druh ochranné známky, která neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek, se vyjádří v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovi ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.

Úřad průmyslového vlastnictví v této souvislosti stanovil přijatelné formáty elektronických souborů pro vyjádření ochranné známky následujícím způsobem:

školení-leden22-molín

 • Slovní ochranná známka – Příloha se nepřikládá – slovní ochranná známka se vyjádří textem
 • Obrazová ochranná známka – 1 obrázek ve formátu jpeg/gif
 • Prostorová ochranná známka – 1 obrázek ve formátu jpeg/gif
 • Poziční ochranná známka – 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif
 • Se vzorem - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif
 • Barevná – 1 obrázek ve formátu jpeg/gif
 • Zvuková – 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg (notový zápis), nebo jeden soubor ve formátu mp3
 • Multimediální – 1 soubor ve formátu mp4
 • Hologramová – 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp3
 • Pohybová - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4
 • Jiná - 1 soubor ve formátu jpeg/gif/mp3/mp4

Kromě rozšíření druhů ochranných známek posílil zákon postavení dosavadních vlastníků ochranných známek. Úřad průmyslového vlastnictví bude nově informovat vlastníky ochranných známek o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu jejich ochranné známky a došlo ke zjednodušení právní úpravy jednotlivých podání, včetně placení správních poplatků v řízeních o ochranných známkách.

Novela rovněž změnila zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž zavedla možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).