Hlavní navigace

I v důchodovém věku můžete bez obav podnikat

14. 3. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Odchod do starobního důchodu bývá zpravidla významným životním mezníkem. Pro podnikatele však nemusí být žádnou tragédií. Spíše naopak. Kromě pobírání pravidelně vypláceného důchodu může i nadále podnikat. Nemusí být tedy pod tlakem, zda se mu bude v podnikání dařit.

Podnikatel František Novotný, narozený 13.4.1946, provozuje maloobchodní prodejnu s elektroinsta­lačním materiálem. V letošním roce dosáhl důchodového věku (61 let a 10 měsíců) a doložil 43 let účasti na důchodovém pojištění. Požádal si o starobní důchod. Ten mu byl přiznán ve výši 11 140 Kč měsíčně. I nadále pokračuje v podnikatelské činnosti, což mu zákony plně umožňují.

Starobní důchod

Starobní důchod je jedním z šesti důchodů českého důchodového systému. Kromě něj, je to ještě:

  • plný a částečný invalidní důchod
  • sirotčí důchod
  • vdovský a vdovecký důchod

O podnikání při souběhu s plným invalidním důchodem již business server Podnikatel.cz psal.

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže dosáhl stanoveného věku a získal potřebnou dobu pojištění. Starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Jeho výši a také důchodový věk si může každý informativně vypočítat na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Starobní důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Podnikání nic nebrání

Občan, který pobírá starobní důchod, může dále podnikat. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nestanovuje žádné omezující podmínky pro provozování podnikatelské činnosti. Starobní důchodce může podnikat například na základě živnostenského lis­tu.

Zdanění důchodu a příjmu z podnikání

Podle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou od daně osvobozeny (§ 4, písm. h) zákona) pravidelně vyplácené důchody až do částky 198 000 Kč ročně. Část důchodu přesahující tuto hranici se již daní. Pokud nemá starobní důchodce důchod vyšší než 16 500 Kč měsíčně, zdanění se jej netýká.

Podnikající důchodce se musí přihlásit na příslušném finančním úřadě. K vypočtené dani může uplatnit slevu ve výši 24 840 Kč ročně (sleva na poplatníka).

Platba sociálního pojištění

Podnikající starobní důchodce je považován za osobu vykonávající vedlejší výdělečnou činnost. Tuto problematiku upravuje § 9, odst. 6, písm. b) Zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění.

Jeho účast na důchodovém pojištění je do určité výše vyměřovacího základu dobrovolná. Po překonání rozhodné částky je již povinná. Vyměřovací základ je stanoven jako rozdíl mezi příjmy a výdaji nutnými na jejich dosažení, zajištění a udržení. Rozhodná částka pro rok 2008 činí 51 744 Kč. Při účasti na důchodovém pojištění je placení záloh povinné. Minimální výše záloh pro rok 2008 činí 639 Kč měsíčně.

Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná. Minimální výše zálohy v roce 2008 činí 95 Kč měsíčně. Podle sdělení Aleny Fraňkové z ČSSZ má osoba pobírající starobní důchod vůči ČSSZ stejné povinnosti jako každá jiná osoba samostatně výdělečně činná. V zákonné lhůtě musí oznámit zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti a splnit další povinnosti vyplývající z podnikaní.

Platba zdravotního pojištění

Podnikatel, který pobírá starobní důchod, je z hlediska zdravotního pojištění považován za státního pojištěnce. Zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je mu proto přiznána významná výhoda. Netýká se jej minimální vyměřovací základ ani minimální zálohy (v roce 2008 1456 Kč měsíčně). Platí zdravotní pojištění jen ze skutečně dosažených příjmů (po odečtu nezbytných výdajů). Vyměřovacím základem je 50 % příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.

Výpočet platby zdravotního pojištění podnikajícího starobního důchodce za rok 2007 (v Kč)
Příjmy 120 000
Výdaje 80 000
Vyměřovací základ (120 000 – 80 000) × 0,5 20 000
Sazba zdravotního pojištění 13,5 %
Platba zdravotního pojištění 200 00 × 0,135 2700

Podnikající starobní důchodce je povinen nahlásit do 8 dnů zahájení (případně ukončení) výdělečné činnosti své zdravotní pojišťovně.

Cloud 22 temata

Připravované změny

Podnikající důchodci se nemusí obávat zpřísnění legislativních podmínek, spíše naopak. Irena Dlesková z MPSV k tomu pro business server Podnikatel.cz říká: Návrh parametrických změn důchodového pojištění, který je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu, neobsahuje žádné změny, které by znamenaly zpřísnění současné právní úpravy souběhu starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti. Naopak se navrhuje zrušit jedinou omezující podmínku, kterou je sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku.

V projednávání je také návrh na zvyšování procentní výměry starobního důchodu při podnikání v souběhu s pobíráním poloviny starobního důchodu, ale také při souběhu podnikání s pobíráním starobního důchodu. V prvním případě by se měl výpočtový základ zvyšovat o 1,5 % za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti, v druhém případě o 0,4 % za každých 360 kalendářních dnů. Proč ministerstvo připravuje toto zvýhodnění podnikajících poživatelů starobních důchodů? Záměrem těchto opatření je oddálit úplný odchod z ekonomické aktivity, dodává Irena Dlesková.

Anketa

Co si myslíte o podnikání po dosažení důchodového věku?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).