Hlavní navigace

Jak snížit náklady? I v krizi platí „dvakrát měř, jednou řež“

8. 6. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 244086
V současné ekonomické recesi se stává čím dál důležitější správná optimalizace nákladů. Podnikatelé mnohdy rychle seškrtají, co je právě napadne a nepřemýšlejí na dlouhodobými dopady svých rozhodnutí. A to se může krutě vymstít.

S postupující ekonomickou recesí a s tím spojeným poklesem zakázek se mnohým firmám značně ztěžuje jejich fungování. Jenom v prvním čtvrtletí letošního roku značně vzrostl počet bankrotů a ani v příštích měsících neočekávají odborníci výrazné zlepšení. Vzhledem k proexportnímu zaměření naší ekonomiky a velké závislosti na situaci v zahraničí nemohou tuzemské firmy příliš ovlivnit poptávku po svých výrobcích a zvýšit tak své příjmy.

Co však podnikatelé mohou, a co také dělají, je optimalizace nákladů. I zde ale platí ono okřídlené „dvakrát měř a jednou řež“. Podle odborníků totiž dělají některé podniky největší chybu v tom, když seškrtají náklady rychle a ukvapeně bez jakéhokoli business plánu či důkladného rozboru. Společnosti si ne vždy dobře uvědomují, jaké budou finanční dopady jednotlivých kroků. A tak se i dobře míněný záměr může v delším časovém horizontu osudově vymstít.

Bankroty

První čtvrtletí letošního roku se kvůli ekonomické recesi nese ve znamení bankrotů. Z analýzy portálu Cribis.cz vyplynulo, že jen za první tři měsíce tohoto roku zkrachovalo 707 subjektů. To představuje oproti stejnému období roku 2008 až 60% nárůst. Takřka půl na půl činí rozdělení mezi osobní bankroty a krachy podnikatelských subjektů.

Konkurzů v podnikatelském sektoru bylo vyhlášeno 356, což je o 18 % více než v prvním třech měsících loňského roku. Právnické osoby, tedy především obchodní společnosti, vyhlásily 303 bankrotů, což je 26% nárůst. Naproti tomu mírně ubylo bankrotů fyzických osob. Za první tři měsíce jich zkrachovalo 53, a to je o 16 % méně než v loňském prvním kvartále.

Největší nárůst ale zaznamenaly bankroty osobní, do konce letošního března jich proběhlo 356. Počet osobních bankrotů, které se začaly uplatňovat od ledna loňského roku, v únoru letošního roku poprvé převýšil počet bankrotů podnikatelských subjektů. V březnu dosáhl jejich podíl na celkovém počtu konkurzů 52 procent, což je ve srovnání s březnem loňského roku více než dvojnásobek, říká Pavel Finger, člen představenstva společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která portál obchodních informací Cribis.cz provozuje.

Informace z portálu Cribis.cz jsou exkluzivně k dispozici také na business serveru Podnikatel.cz. Uživatelé mají možnost v sekci Ekonomické ukazatele firem zjistit základní ekonomické údaje o jednotlivých firmách. Vyhledávat je mohou pomocí IČ, nebo názvu hledaného subjektu. Vyzkoušejte: Ekonomické ukazatele firem

Krátit náklady je nyní nutnost

Probíhající ekonomická recese snižuje počet nových zakázek, řadě podnikatelů se propadají zisky a mnohé společnosti se dokonce propadají do ztráty. Aby se firmy vyhnuly existenčním problémům, snaží se logicky snižovat a optimalizovat náklady. Mnohdy však tak činí na úkor dlouhodobé prosperity podniku. Rychlé a ukvapené seškrtání nákladů se může stát podle odborníků osudovou chybou, která jde už jen těžko napravit.

Firmy se většinou zaměřují na náklady, které lze snížit snadno a rychle. Jedná se především o náklady na marketing, propagaci či služební cesty. Často podnikatelé omezují také osobní náklady, propouští zaměstnance a krátí pohyblivé složky mezd. Mnohé společnosti se též snaží šetřit na vzdělávání svých zaměstnanců, což však odborníci považuji za velmi krátkozrakou a riskantní strategii.

Plně bych naopak souhlasil s prodloužením obměny vozového parku, investic, s omezením nákladných reklamních akcí pro zákazníky a se zavedení limitů na běžné provozní náklady na ujeté kilometry, náklady na telefonní hovory a podobné věci, uvedl pro business server Podnikatel.cz finanční ředitel firmy Phoenix-Zeppelin Pavel Boš. Čtěte více: Náklady na telefon a internet v podnikání fyzické osoby.

Firmy podle odborníků správně hledají rezervy v provozních nákladech a snaží se srážet ceny svých dodavatelů, avšak někdy plošně škrtají i důležité plánované investice, a to bez odpovídající optimalizace business plánů. Zároveň jen málo firem využívá další doplňkové možnosti typu podpůrných fondů a financování. Je důležité si uvědomit, že optimalizace úspor je komplexní věc a složitě se dělá bez nástrojů pro podporu rozhodování a modelování rizik, dodává Martin Ambler, obchodní ředitel společnosti SAP ČR.

Pozor na krátkozraká rozhodnutí

Hlavní chybou při optimalizaci nákladů je podle odborníků krátkozrakost a zbrklost. Společnosti si vždy neuvědomují, jaké budou komplexní finanční dopady jednotlivých kroků. Například ukončení pracovního poměru se zaměstnancem v polovině roku se na úsporách v daném roce téměř neprojeví, vezmeme-li v úvahu nutnost zaplatit odstupné a ztrátu výkonů, které daný zaměstnanec společnosti přináší, vysvětluje Pavel Boš. Firmy přitom často zanedbávají i efektivní motivaci důležitých zaměstnanců. Čtěte více: Několik rad a tipů, jak najít a udržet kvalitní zaměstnance.

Anketa

Poskytujete zaměstnancům jazykové vzdělávání?

Chybou může být také necitlivé krácení nákladů na marketing, protože v tomto oboru více než kde jinde platí přísloví „sejde z očí, sejde z mysli“. Jakmile zákazníci přestanou o existenci firmy „vědět“, může to mít katastrofální důsledky i z dlouhodobého hlediska, protože uvolněné místo na trhu rychle zaplní konkurenti, varuje Pavel Boš. Čtěte více: Ani v horších časech nerezignujte na marketing.

Častou chybou také bývá plošné zmrazení investičních úvah, protože právě vhodná investice dnes může být pro mnoho zdravých firem tím správným klíčem k budoucímu rozvoji v konkurenčním prostředí. Samozřejmě by měla být podložena tvrdými daty o návratnosti, nicméně ceny jsou podle odborníků v současnosti příznivé. Jako příklad mohou sloužit investice do IT nástrojů pro podporu flexibility rozhodování, plánování a snižování rizik. Do budoucna se bez nich totiž žádné podnikání stejně neobejde a v době ekonomického růstu na to nebude čas a zdroje, domnívá se Martin Ambler.

Úspory jsou v době krizi samozřejmostí, avšak podnikatelé by je měli uskutečňovat takovým způsobem, aby nedošlo k narušení fungování firmy a aby tím nebyly ohroženy životně důležité procesy, které přináší výkony a ekonomický prospěch.

„Dvakrát měř a jednou řež“

Jak optimálně snižovat náklady? Odborníci radí si v prvé řadě vytvořit spíše menší tým, nebo o tom rozhodovat na úrovni šéfa firmy, protože mnohačlenné řídící komise dnes neumožňují dostatečně rychle reagovat na turbulentní trh. Vedení by mělo být schopno rychle vyčíslit dopady a rizika různých variant, přičemž do modelování změn by měla být zahrnuta data ze všech částí firmy. V druhé řadě bych tedy doporučil využít k optimalizaci nákladů vhodného nástroje pro podporu rozhodování a modelování rizik, radí Martin Ambler.

Tyto dva faktory dohromady přinesou vedení schopnost optimalizovat náklady na základě čerstvých, tvrdých dat a podložených výhledových scénářů, které umožní výběr nejlepší z několika dobrých variant podle podnikatelských priorit. V třetí řadě bych doporučil nastavit a okamžitě sledovat dopady změn a umět je průběžně poměřovat s očekáváním. Nikoliv však jednou za půl roku, ale den za dnem, doplnil serveru Podnikatel.cz Ambler.

Právě pečlivější rozbor informací ve správných souvislostech přitom může být podle Amblera tím správným klíčem k budoucímu úspěchu nebo alespoň k přežití těžkých časů. To mimo jiné znamená, že ke každému dílčímu snížení by měl existovat měřitelný očekávaný výsledek, jinak se podnikatel nedozví, zda to byl v konečném důsledku správný krok. Čtěte více: Podnikatelský plán: Jeden z pilířů úspěšného podniku.

Odborníci také radí zaměřit se na zlepšování procesů a na neefektivnosti, které se za předchozí úspěšné roky nahromadily, a které v minulých letech nikomu příliš nevadily. Mnoho procesů probíhá ve firmách zdlouhavě a komplikovaně. V dobách růstu společnosti realizují zejména výkony a zvyšují obraty a mnohdy nemají dostatek času na optimalizaci vnitřních procesů. V době recese je naopak ideální čas na důsledné zmapování, analýzu a vylepšení kvality fungování těchto procesů, což následně bude představovat dobrý základ pro další období růstu, myslí si Pavel Boš.

Banner - Ekonomická recese

Redukujte zásoby a nepotřebné aktivity

Pokud pak jde o konkrétní kroky, velice záleží na výsledcích analýzy vnitřních procesů a nákladů. Nedá se tedy jednoznačně říci, že je správné omezovat náklady na marketing, na mzdy nebo na jiný druh nákladů. Velice také závisí na oboru podnikání, ve kterém firma působí. Přesto odborníci radí několik kroků, které podnikatelé mohou s klidným svědomím uskutečnit.

Obecně se dá říci, že dobrých výsledků bývá dosaženo pomocí optimalizace provozních nákladů IT, redukce úrovně zásob, akcelerované fakturace a inkasa pohledávek nebo optimalizace výdajů za nakupované materiály a služby, říká Martin Ambler. Čtěte více: Do nákladů lze nově zahrnout i hodnotu zlikvidovaných zásob.

Procesy, které přímo nesouvisí s hlavní činností společnosti, je možno omezit nebo odstranit úplně, což s sebou často přináší i pozitivní dopady do cash-flow společnosti. Odprodej nepotřebných aktivit podle mého názoru představuje nedílnou součást optimalizace procesů, kterou mám na mysli, připojuje se Pavel Boš.

Živnostníci by měli hlavně jednat s dodavateli

Specifickou složku v našem hospodářství tvoří malé a střední podniky a živnostníci. Tyto skupiny však mnohdy nemají možnosti ani prostředky větších firem, aby provedly podrobnou analýzu své činnosti. Na druhou stranu to však podle odborníků není ani potřeba. Oproti velkým firmám totiž mají drobní podnikatelé řadu výhod. Živnostník má většinou potřebné podkladové informace snáze po ruce, rozumí celé firmě sám a nepotřebuje k tomu sofistikovanou technologii.

MM červen tip 1

Na druhou stranu často uvítá pomoc při finančním a ekonomickém plánování, alespoň formou ověřených doporučení a standardů, které ho nepustí za mantinely jasných rizik. Takové nástroje jsou jednoduché, levné, dostupné a přitom překvapivě účinné, dodává Martin Ambler.

Také živnostník může snižovat náklady podobně jako větší firmy. Může omezit nové investice a tím snížit odpisy a prodloužit tak cyklus výměny dlouhodobého majetku. Určitě bych považoval za nezbytné individuálně jednat se všemi dodavateli o zvýhodnění jak v oblasti nákupních cen, tak dodacích podmínek. Stejně jako všechny firmy i dodavatelé tohoto živnostníka musí více než dříve o své zákazníky bojovat, a jsou tedy více přístupni k takovým jednáním, uzavírá Pavel Boš.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).