Hlavní navigace

Logistická infrastruktura střední a východní Evropy se zlepšuje

Ekonomický růst zemí střední a východní Evropy a rozšiřování Evropské unie pomohlo zlepšit dopravní infrastrukturu. Vyplynulo to ze studie, kterou vypracovala společnost ProLogis, jež se zabývá správou a developerstvím logistických nemovitostí. Výsledky studie o vývoji logistické infrastruktury ve střední a východní Evropě se dají označit za povzbuzující, situace v infrastruktuře se zlepšuje.

Studie prokázala, že díky ekonomickému růstu, zvyšující se prosperitě a rozšiřování Evropské unie se zlepšuje logistická infrastruktura zmíněné oblasti. Tato skutečnost dává možnost stále většímu množství přepravenému zboží. Díky podpoře zahraničního obchodu a prostředků Evropské unie vznikají nové železniční tratě, přístavy, letiště a především dálnice pro rostoucí trend využití kamionové dopravy.

Ač se kvalita silnic v hlavních městech přibližuje standardům západní Evropy, dopravní cesty lokálnějšího charakteru u menších měst svou kvalitou zaostávají a přetěžují tak dopravní systém. Studie předpokládá, že při současném tempu vývoje potrvá nejméně dalších deset let, než země střední a východní Evropy dokončí své plány moderní dopravní infrastruktury.