Hlavní navigace

Inzerujete? Víme, jak reklamu dát do účetnictví. Naučíme na příkladech

23. 10. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Přemýšlíte, jak svoji firmu zviditelnit? Nezapomeňte také na to, že i reklama patří do účetnictví. Poradíme, jak na to.

Reklama je upravena zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění a dále zákonem č. 468/1991Sb. o provozování televizního a rozhlasového vysílání ve znění pozdějších předpisů. Reklamou se dle výše uvedených zákonů, rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií.

Reklama je tedy jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl zvýšení prodeje.

Reklamní a propagační předměty jsou upraveny § 25 odst.. 1 písm.t) zákona o daních z příjmů a za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět pokud je opatřen:

  • obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,
  • jeho hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč,
  • není předmětem spotřební daně s výjimkou tichého vína.

Pokud jsou splněny všechny požadavky, potom je možno reklamní a propagační předměty daňově zaúčtovat do výdajů (nákladů) na zajištění a udržení zdanitelných příjmů v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. DPH u reklamních a propagačních předmětů je řešena v § 13 odst. 8 písm. c) zákona o DPH.

Příklad účtování

Účetní jednotka (prodej značkové kosmetiky) nakoupí v prosinci 1000 ks reklamních triček, která hodlá rozdat svých odběratelům. Při nákupu zboží nad 10 000 Kč je nutno účtovat do daňových výdajů pouze ty reklamní předměty, které byly rozdány v daném daňovém období.

Účtování triček
Nákup 1000 ks triček 132 321 150 000 Kč
DPH 343 321 30 000 Kč
Rozdání triček v prosinci (100 ks) 501 132 15 000 Kč

Výdaje související s reklamními službami

Výše výdajů související s reklamou není omezena, § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů pouze uvádí, že výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem. Je důležité, aby veškeré reklamní služby, které si zadavatel zadá, byly řádně zdokumentovány, aby byly odstraněny všechny pochybnosti o poskytnutých službách.


www.isifa.com

Účtování reklamy vysvětlujeme na příkladech.

Pokud si firma zadá reklamu na propagaci závodního automobilu v soutěžích rallye, potom je nutno pořídit fotodokumentaci o umístění reklamy na vozidle. Obdobně bude postupovat, pokud uzavře např. s TJ Sokol smlouvu o reklamě na umístění reklamní značky své firmy. (Poznámka: TJ Sokol musí prostředky plynoucí z reklamy po odečtení nákladů souvisejících s poskytnutou službou zdanit dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.)

Příklad reklamy v rádiu

Natěrači, s. r. o. si objednali v regionálním rádiu reklamní šot na malířské a natěračské práce. Za reklamní spot vysílaný po dobu 1 měsíce obdrželi fakturu za 20 000 Kč. Reklamní spot však nepřivedl nové zákazníky do provozovny.

Účtování reklamy v rádiu
Přijatá faktura za reklamní spot 518 321 20 000 Kč
DPH 343 321 4000 Kč

Natěrači s. r. o. celou částku zaúčtují do daňových nákladů, protože mohou prokázat objednávkou a fakturou od regionálního rádia počet odvysílaných spotů.

V případě sjednaných služeb mezi tzv. spojenými osobami ve smyslu § 23 odst. 7 je nutno dodržet podmínku „obvyklých cen“, které by sjednaly nezávislé osoby. Poměrně často dochází k přelévání zisků mezi dceřinou a mateřskou společností.

Příklad účtování ankety

Výroba s. r. o. si objednala u své dceřiné společnosti Prodej s. r. o. reklamní akci na průzkum požadavků zákazníků k připravované kolekci sportovního oblečení. Prodej s. r. o. vytvořil dotazníky pro zákazníky, uskutečnil návštěvu sportovišť, kde získal odpovědi na položené otázky. Současně však Výroba s. r. o. oslovila nezávislého odborníka z reklamní agentury, aby stanovil výši ceny za obdobnou službu ve své agentuře. Cena dle reklamního odborníka byla stanovena ve výši 380 000 – 420 000 Kč. Vystavená faktura Prodej s. r. o. činila 400 000 Kč.

Účtování Výroba, s. r. o.
Výroba, s.r.o. 518 321 400 000 Kč
DPH 343 321 80 000 Kč
Účtování Prodej, s. r. o.
Prodej, s. r. o. – poskytnuté reklamní služby 311 602 400 000 Kč
DPH 311 343 80 000 Kč

U reklamních akcí, které trvají déle než 1 rok, je třeba, aby účetní jednotky účtovaly o nákladech časově rozlišených. Jedná se například o inzerce ve Zlatých stránkách, polepy prostředků hromadné dopravy, využití www stránek na internetu (bannery).

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

CK s. r. o. uzavřela s dopravním podnikem smlouvu o polepu autobusů reklamou na zimní dovolenou za měsíce září – únor celkem na 180 000 Kč. Dále prezentuje své služby – pobyty v zahraničí na portálu zaměřeném na cestování na období 24 měsíců, tj. od 03/2012 – 02/2014 v ceně 10 000 Kč/měsíc.

Účtování polepu
Faktura za polep autobusu – podíl 2012 518 321 120 000 Kč
Podíl 2013 381 321 60 000 Kč
DPH 343 321 36 000 Kč
Faktura za bannery – podíl 2012 518 321 100 000 Kč
Podíl roku 2013 až 2014 381 321 140 000 Kč
DPH 343 321 48 000 Kč

Dalším způsobem jak podpořit prodej svých výrobků jsou akce např. čtyři výrobky za cenu tří, ke koupené tiskárně náhradní náplň zdarma, k sadě nádobí ubrus zdarma. Pokud si zákazník nekoupí hlavní zboží, tedy výrobek, tiskárnu nebo nádobí, ke kterému se výhoda váže, nedostane nic. Tento způsob prodeje je založen na cenových obchodních podmínkách formou specifických slev, kdy například za cenu tří výrobků jsou prodány výrobky čtyři.

Káva s. r. o. prodává balíček kávy za 30 Kč. V rámci zvýšení prodeje nabízí akci čtyři kávy za cenu tří.

Účtování výhodných akcí
Prodej 2 balíčků * 30 311 602 60 Kč
DPH 311 343 12 Kč
Prodej 3 + 1 balíček *  311 602 120 Kč
 Sleva 1 balíček 1 * 30 311 602  -30 Kč
 DPH 311 343 18 Kč

Populární formou reklamy je reklamní soutěž. Při jejím pořádání je nutno dodržet všechna ustanovení zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Podmínkou soutěže je zakoupení výrobku pořadatele soutěže a aktivně se do soutěže zapojit např. vyplnění kuponu v zakoupeném výrobku. Odměnou jsou výrobky pořadatele, slevy na jejich výrobky popřípadě finanční hotovost.

nástroje v mkt - tip

Pořadatel může do svých daňových výdajů (nákladů) zahrnout všechny výlohy spojené s reklamní soutěží nebo slosováním, např. tisk letáků, spoty v rádiu, televizi, reklamní bannery. Pokud je hodnota výhry do 10 000 Kč, jedná se o plnění osvobozené od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů na straně příjemce – fyzické osoby. 

U poskytnutých darů nad 10 000 Kč je uplatněna srážková daň ve výši 15 % dle ustanovení § 36 odst. 2 písm. k zákona o dani z příjmů, kterou má za povinnost srazit a odvést svému finančnímu úřadu pořadatel soutěže. Celá výhra včetně srážkové daně je pro pořadatele uznatelným výdajem. V případě poskytnutí nepeněžních výher musí pořadatel odvést srážkovou daň nad rámec výhry a bude pro něj daňově uznatelná dle § 24 odst. 2 písm. u) zákona o daních z příjmů.

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).