Hlavní navigace

Jak dlouho musí podnikatel archivovat podklady k poskytnuté dotaci Covid?

4. 2. 2021
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pro poskytnutí finanční podpory z jednotlivých programů Covid je nutné doložit celou řadu lejster. Jak dlouho je musí podnikatel uchovávat?

V současné době, která je výrazně ovlivněna koronavirovou pandemií a podnikatelé tak nemohou vykonávat svou činnost nebo je jejich činnost omezena, mohou, za splnění určitých podmínek, zažádat stát o finanční podporu. Covid programů je celá řada. Například Covid Nájemné, Covid Gastro nebo třeba Covid Podpora cestovního ruchu. 

Jaká je aktuální nabídka Covid programů, se dočtete v přehledu platných podpor podnikatelů

Společně se žádostí je nutné doložit také další dokumenty, které potvrzují splnění podmínek pro určitou podporu. Pokud je podpora poskytnuta, musí podnikatel jednotlivé dokumenty po určitou dobu uchovávat. Za jak dlouho je možné podklady skartovat? 

Jak uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, archivace veškerých podkladů k poskytnuté dotaci, včetně účetnictví, je nutná po dobu deseti let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Podnikatel je také povinen umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly účetnictví a realizace projektu, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Dále je povinen zajistit (úpravou této povinnosti ve smlouvě s dodavatelem nebo formou dodatku ke smlouvě), aby jeho dodavatelé poskytli kontrolním orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).