Hlavní navigace

Z diskuze: Jak dlouho uchovávat účetnictví u OSVČ?

18. 2. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Po které době se mohou účetní materiály skartovat? Lze zahrnout příjem za prosincovou fakturu do zdaňovacího období 2007? Kdy pro mě vzniká povinnost stát se plátcem DPH? I takové dotazy zaznívají v našich diskuzích. Tentokrát vybíráme nejzajímavější otázky s odpověďmi z tématu Účetnictví.

Uplatnění faktury za prosinec 2007 do daní 2007

Dotaz

Jsem OSVČ, vedu daňovou evidenci, výdaje uplatňuji paušálem a nejsem plátce DPH. Není mi jasné, zda mohu do příjmů za rok 2007 zahrnout i fakturu vystavenou k 31.12.2007, když mi částka je zaplacena na účet až v lednu 2008?

Odpověď

Pokud vedete daňovou evidenci, pak je rozhodujícím okamžikem až den, kdy dojde k zaplacení Vaší vydané faktury. Do příjmů se tedy úhrada faktury zahrne až v roce 2008.

Nezapomeňte však uvést hodnotu vystavené faktury do tabulky D. Přílohy č. 1 k tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007, která obsahuje přehled některého majetku a závazků. K 31. 12. 2007 Vám totiž vystavením faktury vznikla pohledávka, kterou je nutné uvést (společně s dalšími pohledávkami) do řádku číslo 5 výše uvedené tabulky.

Montáž lešení jako živnost

Otázka

Mám ŽL na řemeslnou činnost, konkrétně na zednictví a chtěl bych se poptat, jelikož stavím i lešení k fasádám, zda mohu fakturovat za konkrétní služby, tedy montáže lešení? Musím si udělat živnost volnou na montáž a demontáž lešení?

Odpověď

Pokud stavíte lešení jen pro vlastní potřebu, abyste mohl vykonávat svou řemeslnou živnost (zednictví), nemusíte zakládat novou živnost, neboť montáž lešení spadá do této živnosti. Ovšem pokud lešení pouze montujete a demontujete, zednické práce provádí někdo jiný, musíte si zřídit volnou živnost na lešenářské práce.

Platba DPH

Otázka

Jsem OSVČ a vedu daňovou evidenci, od letošního roku (2008) chci přejít na platbu paušální částkou (u mě se jedná o hodnotu 50 %). Blížím se však k příjmům jednoho milionu korun a očekávám, že tuto částku v letošním roce překročím.

  1. lze očekávat v nejbližší době zvýšení této hodnoty, abych se nemusel stát plátcem DPH?
  2. je vhodné za těchto podmínek přejít na platbu paušální částkou?

Odpověď

Z formulace se domnívám, že Váš dotaz se týká uplatňování daňových výdajů procentem z příjmů a jeho souvislosti s daní z přidané hodnoty.

Obě tyto daně (tj. daň z příjmů fyzických osob a daň z přidané hodnoty) je nutné v této věci posuzovat odděleně. Při rozhodování o paušálních výdajích by pro Vás mělo být vodítkem spíše to, zda Vaše skutečné výdaje (v prokazatelné výši) budou vyšší než výdaje stanovené procentem z příjmů. Pokud předpokládáte, že skutečné výdaje nebudou vyšší, je vhodné uplatňovat výdaje procentem z příjmů, neboť mimo jiné nebudete muset výdaje prokazovat při případné kontrole ze strany finančního úřadu. Současně budete moci vést jednodušší evidenci než v případě uplatňování skutečných výdajů.

Z těchto důvodů tedy nelze odpovědět na otázku, zda je výhodnější uplatňovat paušální výdaje od okamžiku, kdy se stanete plátcem DPH.

Pro skutečnost, zda Vám vznikne povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH, je rozhodující Vámi popisovaná výše příjmů (z hlediska terminologie zákona o DPH tzv. obratu). Nepředpokládáme, že se hranice 1 mil. Kč za uplynulých 12 po sobě jdoucích měsíců bude zvyšovat.

Jak dlouho uchovávat účetnictví u OSVČ

Otázka

Jak dlouho musím schovávat účetnictví, když nemám žádné zaměstnance. Je to 5 let a potom ho mohu skartovat?

Odpověď

Povinnost uschovávat účetní záznamy stanovuje §31 a 32 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pokud zákon nestanoví jinak, tak se standardně účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy a účetní záznamy, kterými se dokládá forma vedení účetnictví, uchovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní závěrka a výroční zpráva se uchovává po dobu 10 let.

Pro jiné použití účetních záznamů než vedení účetnictví platí § 31 odst. 1 zákona o účetnictví. Tzn. zpravidla delší uschovací dobu, např. pro daňové doklady 10 let podle Zákon a č. 235/2004 Sb., o DPH (§27).

Povinnost uschovávat doklady řeší také Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. V §35a v odst. 4. Podle něj jsou organizace povinny uschovávat mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají.

V ostatních věcech platí Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Skartační řízení je upraveno např. v §6, 8 a násl.

Garáž vs. dílna

Otázka

Jsem OSVČ. Je pro mě daňově výhodné si postavit na svém pozemku garáž (a dát si ji do nákladů), kterou budu využívat k provádění podnikání? Nebo je lepší ji postavit soukromě a pak ji začít využívat? Můžu si dát do nákladů všechny náklady spojené se stavbou, i když v ní nebudu provádět činnost po celý rok?

Odpověď

Předně je třeba zdůraznit, že garáž je z hlediska daňových předpisů odpisovaným hmotným majetkem, výdaje na její pořízení tedy můžete uplatnit do daňových výdajů pouze prostřednictvím daňových odpisů.

Na otázku, co pro Vás bude daňově výhodnější, nelze odpovědět bez znalosti konkrétních okolností. Při volbě, zda budete garáž pořizovat do obchodního majetku, případně ji tam poté zahrnete, mějte prosím na paměti, že bude-li garáž zařazena do obchodního majetku, budete moci uplatňovat daňové odpisy. Na druhou stranu bude ale příjem z případného prodeje garáže Vaším zdanitelným příjmem. Příjem z prodeje garáže by byl osvobozen od daně z příjmů až po pěti letech po vyřazení garáže z obchodního majetku.

školení červen 22 - tip do článku

Pokud budete garáž používat současně pro soukromé účely (tj. nesouvisející s podnikáním), budete moci uplatňovat výdaje jen v poměrné výši.

Odpovědi zpracovávali: Jan Molín a Lucie Domanská

Přejít na další diskuzní vlákna »

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).