Hlavní navigace

Jak doma dělat masérku a neotravovat se s úřady

11. 12. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Přivydělávat si nebo se živit poskytováním masáží je jedna z velmi oblíbených činností. Ne všichni ale mají k dispozici vlastní salon. Lze masírovat i doma?

Nedávno jsme na serveru Podnikatel.cz publikovali článek Jak na umístění provozovny a podnikání z domova. V něm jsme upozorňovali například na způsobilost prostoru pro provozování živnosti, a právě kolem tohoto má celá řada živnostníků nejasnosti. Není možné vypsat všechny varianty, protože každá živnost si žádá své. Pojďme se proto tentokrát zaměřit na jednu z těch, která je dnes velmi rozšířená a populární – poskytování masérských služeb. Abychom mohli být co nejkonkrétnější, použijeme skutečný příklad z praxe, který popsal jeden z našich kolegů.

Jeho manželka je instruktorkou kondičního posilování a má na to živnostenské oprávnění. Specializuje se na cvičení pro těhotné, jejich masáže a tak podobně. Část klientek za ní chodí domů, kde má pro tyto účely jednu místnost upravenou na malou tělocvičnu. V domě má tedy svou provozovnu a řešila, jaké musí splňovat hygienické podmínky. Na toaletu své klientky posílá o patro výš do bytu, ale nedokázala si poradit se sprchou. Další už se v místě bydliště rodině postavit nepovede a do vlastní koupelny klientky pouštět nechce. Co s tím? A je vůbec toto zázemí povinné. Kolega přišel s nápadem, že by místo podnikání nenazýval provozovnou, ale privátním klubem. Svou teorii podporoval tím, že za jeho ženou stejně nechodí nikdo z ulice. Její klientky jsou stálé a objednávají se na masáže a cvičení přes internet.

Jak tedy podnikat co nejjednodušeji, bez dalších investic a administrativní zátěže, ale přitom legálně a slušně? Odpovědi poskytla Hygienická stanice hlavního města Prahy a Živnostenský úřad pro Prahu 1.

Psali jsme také: Kdy postačí místo podnikání a kdy už je nutná provozovna?

Provozovně se vyhnout nelze

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Podrobnosti zákon popisuje v § 17 odst. 1. Hodlá-li tedy podnikatel v bytě realizovat činnosti, které jsou předmětem některé ze živností, bude se vždy jednat o živnostenskou provozovnu, připomíná František Dickelt, vedoucí Odboru živnostenského městské části Praha 1. I v případě privátního klubu se tedy bude jednat o živnostenskou provozovnu. Pro posouzení této otázky je tedy rozhodující, jaká činnost je v provozovně skutečně realizována, nikoliv jaká skupina klientů do klubu dochází a podobně.

Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti v provozovně, označit živnostenskou provozovnu zákonem stanovenými údaji a dále zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Podrobnosti k označování provozoven už byly na Podnikatel.cz probrány také. Přečtěte si například starší článek Podnikáte v provozovně? Musíte ji nově označit identifikačním číslem. Provozovna musí být zvenčí označena názvem firmy, identifikačním číslem firmy (IČ), jménem a příjmením osoby odpovědné za provoz provozovny a provozní dobou. Současně je podnikatel povinen splnit povinnosti stanovené dalšími právními předpisy, například zákonem č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví v případě, že se jedná o poskytování masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb.

Pamatujte také na to, že živnostenský zákon upravuje podnikání v bytech i v případech, kdy podnikatel není vlastníkem takového bytu. Je-li provozovna umístěna v bytě a podnikatel není vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Čtěte více: Trable kolem provozoven. Dejte pozor na pokuty

Obraťte se na svého hygienika

Ohledně zřízení masérny v domácím prostředí se vyplatí obrátit na Krajskou hygienickou stanici. Zní to možná překvapivě, protože zákony a nařízení by měly platit vždy a všude, ale každý úředník lpí na něčem jiném. Je proto vhodné se ho zeptat na detaily, jen tak bude mít živnostník jistotu.

Na výše uvedené otázky týkající se živnostnice provozující masérské studio odpověděla Vladimíra Zárubová, ředitelka Odboru hygieny obecné a komunální z Hygienické stanice hlavního města Prahy: Pro zřizování provozoven platí stavební zákon a je nutno dodržet podmínky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní hygienické předpisy, kterými byly stanoveny podmínky pro výstavbu a provoz, neexistují. Pokud by ale byly poskytovány činnosti epidemiologicky závažné dle zákona č. 258/2000 Sb., musí být činnost provozována v prostorách k tomu účelu kolaudovaných. K ostatním živnostem nemá orgán ochrany veřejného zdraví oprávnění se vyjadřovat.

Za činnosti epidemiologicky závažné, ke kterým se příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vyjadřuje, se považují (mimo provozoven z oboru hygieny výživy) takové činnosti jako provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže. Provozovatelé těchto činností jsou povinni vypracovat provozní řád. Zařízení sloužící k regeneraci a rekondici, tedy fitcentrum nebo poradna pro těhotné i se cvičením, není totožné s masérskými, rekondičními a regeneračními službami, a nevztahuje se na něj povinnost zpracovat provozní řád podle § 21 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Zároveň nepodléhají státnímu zdravotnímu dozoru prováděnému orgánem ochrany veřejného zdraví, dodává Vladimíra Zárubová.

Holičství, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra a manikúra jsou řemeslnou činností s obsahovou náplní podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., masérské, rekondiční a regenerační služby a solária jsou činností vázanou, jejímž obsahem (příloha č. 2 nařízení vlády č. 278/2008 Sb.) je poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže a poskytování regeneračních a rekondičních služeb (například parafínové zábaly). Ostatní provozování sportovních zařízení je možné provozovat v režimu vázané živnosti „poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“ nebo volné živnosti „provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (přílohy č. 2 a 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).