Hlavní navigace

Jak investují podílové fondy?

Zhodnocení volných peněžních prostředků si může podnikatel zajistit vhodným investováním. Na finančním trhu se nabízí mnoho způsobů, jak investovat. Příkladem jsou kupříkladu podílové fondy. Ty spravují investiční společnosti či investiční fondy.
Jedná se tedy o kolektivní investování, kdy investiční společnost či fond vloží peníze do nástrojů na finančním nebo peněžním trhu. Manipuluje tak s prostředky, které získala prodejem podílových listů. Podílové fondy mohou být otevřené (majitel může podílový list kdykoli prodat zpět) a uzavřené.
Nižší riziko, ale také nižší výnos slibují investice do nástrojů peněžního trhu nebo do dluhopisů. Ty se hodí pro krátko- či střednědobé investice. V dlouhodobém horizontu se mohou nejvíc vyplatit investice do akcií. Představují ale podstatně vyšší míru rizika. Podílové fondy mohou také investice kombinovat.