Hlavní navigace

Jak je to s (dárkovými) poukazy z pohledu DPH?

6. 9. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Mnoho společností nabízí na svoje produkty nebo služby poukazy. V praxi se jedná o typické dárkové poukazy. Jaká jsou jejich úskalí a jak se hodnotí z pohledu DPH?

Velmi oblíbeným nástrojem, zejména zákazníků při vybírání například dárku pro své blízké, je zakoupení dárkového poukazu, který umožní obdarovanému vybrat si zboží nebo službu dle svých představ v daném obchodě. Poukazů je celá řada a ustanovení o nich je obsaženo v zákoně o dani z přidané hodnoty.

Poukaz dle zákona o DPH

Zákon o DPH vymezuje v § 15 zákona o dani z přidané hodnoty, co se rozumí poukazem. Za poukaz se potom považuje listina, se kterou je spojena povinnost přijmout ji jako úplatu nebo část úplaty, a to za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Zároveň však musí platit, že jsou na tomto poukazu uvedeny údaje o zboží, které má být dodáno, nebo o službě, která má být poskytnuta, a také o osobě, která toto plnění uskuteční.

Dle zákona o DPH se rozlišují jednoúčelové poukazy a víceúčelové poukazy. O jaký druh poukazu se jedná, je stěžejní zejména pro určení data povinnosti odvodu daně. Za jednoúčelový poukaz se považuje takový poukaz, u kterého jsou v okamžiku jeho vydání (tedy prodeje) známy údaje o místu plnění a sazbě daně – pokud se jedná o zdanitelné plnění, anebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené.

Za víceúčelové poukazy se považují všechny ostatní poukazy mimo jednoúčelového poukazu. Zákon o DPH také definuje okamžik, který je považován za vydání, a to okamžik převodu na prvého nabyvatele.

Režim DPH u jednoúčelového poukazu

Pokud se jedná o vydání jednoúčelového poukazu, považuje se tento převod za dodání zboží nebo poskytnutí služby, ke kterému se jednoúčelový poukaz vztahuje. Musí se jednat o plnění uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem je převod poukazu proveden.

Zjednodušeně řečeno, pokud dochází k prodeji jednoúčelového poukazu, odvádí se daň z přidané hodnoty již při prodeji poukazu. Pro jednoúčelové poukazy je typické, že je lze využít pouze na konkrétní druh plnění, u kterého nejsou rozdílné sazby daně. Typicky se pak jedná například o poukazy na kadeřnické služby, poukazy do obchodu s oblečením a další.

Zákon o DPH dále definuje skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu od osoby, která tento poukaz vlastním jménem buď:

  • vydala a přijme jej jako úplatu, se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, nebo
  • nevydala a přijme jej jako úplatu, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se poukaz vztahuje, touto osobou osobě, která poukaz vlastním jménem vydala.

V případě, že by obchodník, který přijímá poukaz, přijal poukaz pouze jako část úplaty (například poukaz v hodně 500 Kč jako částečnou úhradu zboží za 1500 Kč), uplatní se ustanovení o skutečném předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě § 15a odst. 2 zákona. Zde je definováno, že hodnota zboží „hrazená“ poukazem se nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Prodej jednoúčelového poukazu distributorem

Trochu odlišný režim nastává v případě, kdy poukaz vydává jiná osoba než osoba, která uskuteční zdanitelné plnění. Pokud taková situace nastane, musí obchodník, který bude plnění uskutečňovat a od zákazníka bude přijímat peníze, uplatnit DPH vůči osobě, která poukaz vydala.

Typicky tato situace nastává, když jeden obchodník vydá vlastním jménem poukaz na nákup zboží, který však bude uplatnitelný u jiného obchodníka. V takovém případě odvede DPH první prodejce (obchodník – distributor) při předání poukazu a následně v okamžiku výměny tohoto poukazu za zboží u jiného obchodníka odvede DPH také tento jiný obchodník. Jiný obchodník vystaví doklad pro obchodníka distributora a tento distributor může z tohoto plnění uplatnit DPH.

wt100

Režim DPH u víceúčelového poukazu

Rozdílný režim nastává v případě převodu víceúčelového poukazu. Zákon o DPH v § 15b odst. 1 stanoví, že převod víceúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, ke kterým se víceúčelový poukaz vztahuje. Je tomu dáno tím, že v okamžiku jeho vydání není známá sazba daně nebo místo plnění. Typicky se jedná o poukazy např. do obchodu s potravinami, které však nabízí i jiné než potravinářské zboží.

Dále je v zákoně uvedeno, že „skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě víceúčelového poukazu uskutečněné osobou povinnou k dani, která tento poukaz přijme jako úplatu nebo část úplaty, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se poukaz vztahuje.

Co jste se v článku dozvěděli?

Jaké druhy poukazů rozlišuje zákon o DPH?
Zákon o DPH rozlišuje dva druhy poukazů – jednoúčelový a víceúčelový. O jaký typ poukazu se jedná, se určí v závislosti na tom, zda je známo místo plnění a sazba daně v okamžiku vydání poukazu.
Co se rozumí poukazem dle zákona o DPH?
Za poukaz se potom považuje listina, se kterou je spojena povinnost přijmout ji jako úplatu nebo část úplaty, a to za dodání zboží nebo poskytnutí služby. 
Kdy se při prodeji poukazu odvádí DPH?
Zjednodušeně řešeno se u jednoúčelového poukazu odvádí DPH okamžikem jeho vydání – tedy při prodeji. U víceúčelového poukazu se DPH odvádí zpravidla až při jeho uplatnění.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).