Hlavní navigace

Jak je to s DPH při poskytování cestovních služeb?

23. 6. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud poskytujete cestovní službu, jste povinni použít zvláštní režim pro cestovní službu, kterou upravuje zákon o DPH. V čem spočívá tento režim a jak se cestovní služba zdaňuje?

Stejně tak jako prodejci použitého zboží, tak i poskytovatelé cestovní služby musí použít při obchodování zvláštní režim pro DPH. Zvláštní režim tak musí použít poskytovatel cestovní služby, který jedná se zákazníkem vlastním jménem při poskytování této služby. 

V zákoně o DPH jsou uvedeny definice, které s problematikou cestovní služby souvisí. Za cestovní službu je považována taková služba, která zahrnuje kombinaci služeb cestovního ruchu nebo zboží, pokud jsou tyto nakoupené od jiných osob povinných k dani (tj. podnikatelů).  Za poskytovatele cestovní služby se považuje osoba povinná k dani (tj. podnikatel), která poskytuje zákazníkovi cestovní službu, a to vlastním jménem. Typickým poskytovatelem cestovní služby jsou cestovní kanceláře a cestovní agentury. Za poskytovatele však není považován zprostředkovatel cestovní služby. Za zákazníka je považována taková osoba, které je cestovní služba poskytnuta, a to konečný zákazník nebo další podnikatel, který službu nakupuje za účelem jejího dalšího prodeje. 

Z čeho se při prodeji cestovní služby odvádí DPH?

Základem daně je při prodeji cestovní služby přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky. Přirážka se vypočte jako rozdíl mezi celkovou cenou, kterou poskytovatel obdrží za cestovní službu od zákazníka, a součtem částek, které poskytovatel uhradil za jednotlivé služby a zboží cestovního ruchu, které nakoupil od jiných osob povinných k dani. Přirážka je potom považována za cenu včetně daně a tak se daň vypočítá tzv. „shora“. Pokud by byl tento rozdíl záporný, výsledná daň bude rovna nule.

Pokud by podnikatel nabízel cestovní službu za 20 000 Kč, kdy nakoupené služby cestovního ruchu by činily 10 000 Kč, zdaňoval by pouze rozdíl těchto dvou částek, tedy 10 000 Kč. Daň by potom byla vypočtena jako 10 000 – (10 000 : 1,21 ) = 1 735,54 Kč

V případě prodeje cestovní služby se uplatňuje základní sazba daně, a to ve výši 21%.

Pokud by poskytovatel cestovní služby prodával tyto služby jinému podnikateli, který není poskytovatelem cestovních služeb, a tyto služby by nakoupil za účelem uskutečnění ekonomické činnosti, nemusí použít zvláštní režim cestovní služby. Při takovém prodeji uplatní DPH u jednotlivých služeb dle příslušné sazby daně.

Při nákupu služeb cestovního ruchu nemá poskytovatel nárok na odpočet daně, a to ani v případě, že je přirážka od daně osvobozena. 

Pokud by poskytovatel cestovní služby poskytoval vlastní služby – např. ubytování ve vlastním hotelu, zajištění vlastní dopravy atp., nezahrnuje tyto do výpočtu přirážky, ale uplatňuje daň standardně v běžném režimu.

Kde je místo plnění?

Za místo plnění se považuje místo, kde má poskytovatel cestovní služby sídlo. Pokud by tedy poskytovatel cestovní služby měl sídlo v České republice, bude Česká republika považována za místo plnění a i zde se odvádí DPH z přirážky. To ovšem neplatí v případě, kdy je cestovní služba poskytnuta prostřednictvím provozovny. Pokud je cestovní služba poskytnuta prostřednictvím provozovny, je za místo plnění považováno místo, kde je provozovna umístěna.

Poskytovatel cestovní služby je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění cestovní služby, kdy je za tento den považován den poskytnutí cestovní služby. V případě hrazené zálohy není poskytovatel povinen přiznat daň k datu přijetí zálohové platby.  

Daňové doklady a nárok na odpočet

Při poskytování cestovní služby musí být mimo standardních náležitostí daňového dokladu i další informace. Poskytovatel musí na dokladu vyznačit, že se jedná o prodej služby v režimu cestovní služby jako „zvláštní režim – cestovní služba“. Na daňovém dokladu nesmí být vyčíslena daň týkající se přirážky. Zákazník, kterému byla služba poskytnuta, nemá nárok na odpočet daně – tj. nemůže uplatnit DPH z nakoupené služby.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Co když je služba poskytnuta ve třetích zemích? 

V případě, že by poskytovatel cestovní služby poskytoval služby ve třetích zemích, je přirážka osvobozena od daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně. Musí být ale splněna podmínka poskytnutí jednotlivých nakoupených služeb, které jsou v cestovní službě zahrnuty, že jsou zároveň ve třetí zemi poskytnuty. Pokud by byly služby nakoupené ve třetí zemi spotřebovány na území Evropské unie a ve třetí zemi, osvobodí se daň z přirážky poměrem, v jakém byly služby poskytnuty. 

Pokud by tedy poskytovatel prodal cestovní službu za 10 000 Kč, kdy prodejní cena zahrnuje ubytování a stravu v Německu a zároveň ubytování a stravu ve Švýcarsku, v poměru 50/50, bude přirážka z 50 % osvobozena od daně a z 50 % bude podléhat dani z přirážky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).