Hlavní navigace

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním, když začnete dělat na dohodu?

21. 12. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Musí se v případě dohody o provedení práce platit sociální a zdravotní pojištění? Odpovídáme v naší poradně.

Čtenáře kromě toho rovněž zajímalo, jak by to bylo s placením sociálního a zdravotního pojištění, pokud by se mu podařilo najít odpovídající zaměstnání a zároveň by obnovil podnikatelskou činnost jako činnost vedlejší?

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Dotaz v poradně

Pracuji několik let jako OSVČ. Nyní plánuji přerušit od 1. ledna 2018 podnikatelskou činnost. Na první tři měsíce mám zatím sjednanou pouze práci na dohodu o provedení práce u dvou zaměstnavatelů na 100 hodin měsíčně (tj. tedy 300 hodin za rok) s příjmem do 10 000 Kč. Mezi uchazeče o zaměstnání na základě nových předpisů se zařadit pravděpodobně nemohu. Chtěl bych si najít od dubna práci, kde bych mohl být zaměstnán na plný úvazek jako zaměstnanec (HPP), ale zároveň bych chtěl obnovit podnikání, ale jako vedlejší činnost (přivýdělek).

  1. Mohu u jednoho ze zaměstnavatelů, kde budu pravděpodobně pracovat od ledna do března na DPP po přerušení podnikatelské činnosti (OSVČ), využít slevu na dani na osobu (tedy podepsat „růžový papír“)? Jak by to bylo s uplatněním slevy na dani na osobu, pokud bych činnost nepřerušil?
  2. Jak to bude s placením sociálního a zdravotního pojištění (ev. záloh) v případě práce na dohodu, která bude jediným zaměstnáním v prvních třech měsících roku?
  3. Budu moci přerušit platbu záloh na sociální a zdravotní pojištění, které jako OSVČ platím?
  4. Jak to bude následně s placením sociálního a zdravotního pojištění, pokud se mi od dubna podaří najít odpovídající zaměstnání a zároveň obnovím podnikatelskou činnost jako činnost vedlejší? Budu muset obnovit platbu záloh a v jaké výši? 
  5. Do příjmů (tedy na účet) mi v prvních měsících roku mohou přijít ještě peníze za práci odevzdanou ke konci roku 2017. V té době však budu mít činnost přerušenu. Jak se toto odrazí v daňovém přiznání za rok 2018? Zahrne se to do příjmů v roce 2018 nebo tyto příjmy budu muset dodanit opravným daňovým přiznáním za rok 2017 nebo budu moci tyto příjmy zahrnout souhrnně do přiznání za rok 2018, i když tam bylo tříměsíční přerušení činnosti?

Odpověď

  1. Prohlášení k dani můžete učinit (podepsat) u jednoho ze dvou zaměstnavatelů. Učiněním prohlášení si uplatníte slevu na dani na poplatníka a případné další slevy. Odměna z druhé dohody o provedení práce bude zdaněna srážkovou daní. Tuto daň můžete považovat za konečnou, případně si příjmy po skončení zdaňovacího období zahrnout do daňového přiznání a započítat na celkovou daňovou povinnost. Učinit prohlášení k dani je možné i v případě, kdy podnikatelskou činnost nepřerušíte. Jedná se o měsíční zálohu na daň. Na konci roku si vyžádáte potvrzení o zdanitelných příjmech u svého zaměstnavatele (zaměstnavatelů) a tyto příjmy zahrnete do daňového přiznání spolu s příjmy z podnikatelské činnosti. Slevy jsou v jednotlivých měsících uplatněny pouze zálohově (nemusí být využity v plné výši), v daňovém přiznání se uplatní případný nevyužitý nárok na roční slevy na dani.
  2. V případě dohody o provedení práce do 10 000 Kč se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanec bez příjmů sociální pojištění platit nemusí, avšak tato doba nebude započítána jako odpracovaná pro nárok na důchod. Zdravotní pojištění naopak platit musí. Pokud se nejedná o kategorii pojištěnců, za které platí pojistné stát, je třeba  se u příslušné zdravotní pojišťovny přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit si zdravotní pojištění (od roku 2018 se jedná o částku 1647 Kč měsíčně).
  3. Pokud podnikatelskou činnost přerušíte, zálohy za měsíce leden až březen platit nebudete (pohlídejte si splatnost záloh, tj. na který měsíc zasíláte konkrétní zálohu). Musíte ale přerušení oznámit příslušným úřadům. Do osmi dnů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, finančnímu úřadu do 15 dnů. Je možné tak učinit i prostřednictvím jednotného registračního formuláře, který vyplníte na živnostenském úřadě. Zde se ale doporučuje telefonicky prověřit, zda tuto skutečnost úřady zaregistrovaly. Oznámení nelze učinit zpětně.
  4. Podnikání obnovíte a přihlásíte se na úřadech jako OSVČ vedlejší z důvodu zaměstnání. Pokud bude ze zaměstnání odvedeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzda), zálohy na zdravotní pojištění platit nemusíte. Doplatíte po skončení zdaňovacího období dle skutečného vyměřovacího základu z podnikatelské činnosti. V případě sociálního pojištění je to komplikovanější. Po obnovení činnosti je výše záloh a povinnost jejich placení stanovena podle Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, avšak ve vašem případě a s ohledem na charakter činnosti vedlejší.
  5. Pokud poplatník přeruší v průběhu zdaňovacího období podnikatelskou činnost, a tuto činnost nezahájí do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém činnost přerušena, má povinnost upravit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, a to za zdaňovací období (nebo část zdaňovacího období), které předchází dni přerušení podnikatelské činnosti. Hodláte přerušit podnikatelskou činnost až na konci zdaňovacího období. Budete tedy „dodaňovat“ k 31. 12.  2017. Zjednodušeně řečeno, budete postupovat jako v případě ukončení podnikání. Záleží, zda vedete daňovou evidenci nebo uplatňujete paušální výdaje. Případné úhrady pohledávek z roku 2017 již daňové přiznání v roce 2018 neovlivní. Budou dodaněny v daňovém přiznání za rok 2017.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).