Hlavní navigace

Jak lze podat daňové přiznání? Někteří podnikatelé musí elektronicky

22. 3. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Zatímco někteří podnikatelé si mohou vybrat, jakým způsobem daňové přiznání podají, jiní tak musí učinit výhradně elektronicky, a to v požadovaném formátu.

Konkrétně se to například týká majitelů zpřístupněných datových schránek. Server Podnikatel.cz připravil manuál, jak a kdo může či musí přiznání podat.

Dokdy přiznání podat

Na podání daňového přiznání mají podnikatelé ještě necelé dva týdny. Termínem pro OSVČ, které nevyužívají služeb daňového poradce, je 1. duben. Vzhledem k tomu, že letos tento den připadá na neděli a pondělí je navíc Velikonoční pondělí, mohou OSVČ podávat přiznání až do úterý 3. dubna. Kdo navíc přiznání nestihne podat včas, nemusí se hned obávat pokuty. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše. Bez rizika sankcí tak lze přiznání podat ještě 10. dubna.

Kdo musí přiznání podat elektronicky

Zatímco někteří podnikatelé si mohou vybrat, zda podají daňové přiznání elektronicky či na papíře, jiní musí podávat výhradně elektronicky. Konkrétně se jedná o ty, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku anebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tito podnikatelé musí činit vybraná podání pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1. daňového řádu.

Mezi vybraná podání se řadí i daňové přiznání k dani z příjmů. Přiznání tak lze podat jednou z těchto možností:

  • podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslané prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Kdo má za povinnost podat přiznání elektronicky a neučiní tak, hrozí mu pokuta 2000 korun. Až do loňského léta platilo, že pokuta se udělovala automaticky. Finanční správa pak ale přišla s úlevou. U některých podání, pokud není dodržena elektronická forma, dostává poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby pochybení napravil. Teprve v případě, že svou chybu nenapraví, hrozí mu pokuta za nepodání přiznání. Výzvu úřady rozesílají dotčeným poplatníkům u přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí.

Pozor na formát příloh

Kromě samotného přiznání ale musí splňovat některé náležitosti i přílohy přiznání. U některých příloh k daním z příjmů je na EPO zveřejněna struktura a nelze je tak zaslat v jiném formátu, než je XML:

  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty (druhové/účelové členění) a z Rozvahy pro podnikatele (vyhláška č. 500/2002 Sb.)
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, z Rozvahy a z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné finanční instituce (vyhláška č. 501/2002 Sb.)
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty a z Rozvahy pro pojišťovny (vyhláška č. 502/2002 Sb.)
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, z Rozvahy, z Přehledu o změnách vlastního kapitálu a z Přehledu o peněžních tocích pro zdravotní pojišťovny (vyhláška č. 503/2002 Sb.)
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty a z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (vyhláška č. 504/2002 Sb.) U ostatních příloh platí, že do formulářů aplikace EPO lze vkládat přílohy ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT, RTF. Přílohy lze do formuláře vložit mimo jiné i na stránce „Jiné přílohy“. Pokud však daný EPO formulář podání umožňuje vyplnění konkrétní přílohy (např. Výkaz zisků a ztrát a Rozvaha, apod.), je třeba tuto přílohu do formuláře podání přímo vyplnit. Existují také limity pro velikost samotných souborů, která nesmí celkově přesáhnout 4000 kB.

Kdo může využít e-tiskopis

Kdo využije elektronické podání dobrovolně, může využít tzv. e-tiskopis. Přiznání tedy pošlete přes Daňový portál finanční správy, aniž byste jej nějak elektronicky podepisovali. Musíte si ale vytisknout tzv. e-tiskopis (jakýsi jednostránkový výtah podaného přiznání, který slouží jako potvrzení o odeslání), ten ručně podepsat a do 5 pracovních dní doručit na příslušný finanční úřad. Dříve mohli e-tiskopis využít i podnikatelé, kteří mají elektronické podání povinné. Už několik let to ale neplatí a e-tiskopis tak mohou využít jen ti, kteří nemají elektronické podání povinné.

Stahujte chytrý formulář

Kdo nemusí podat přiznání elektronicky a chce tak učinit na papíře, může využít chytré formuláře, které nabízí server Podnikatel.cz. S vyplněním daňového přiznání pomůže Daňový portál serveru Podnikatel.cz, najdete na něm chytré nástroje i užitečné informace. Přinášíme výběr těch nejdůležitějších.

Chytrý formulář pro daňové přiznání

Chytrý formulář pro daňové přiznání a pojišťovnu

Daňová kalkulačka pro OSVČ

Sleva na manžela, manželku

Sleva na studenta

Sleva na poplatníka

Daňový bonus

Daňové zvýhodnění

Co lze odečíst z daní

Přehled výdajových paušálů

Daně 23 konec

Jak zaplatit daň z příjmů

Čísla bankovních účtů Finančních úřadů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).