Hlavní navigace

Jak myslí politici před volbami na ženy a podnikatelky? Čtěte kompletní přehled

12. 7. 2017
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Strany, které podle průzkumů zasednou ve Sněmovně, už většinou zveřejnily své krajské lídryně a lídry. Ženám vysílají jasnou zprávu – raději důvěřují mužům.

A omezená až stereotypní jsou i témata, která ve svých volebních programech přímo spojují s ženami. Konkrétně podnikatelky je podle všeho zrovna moc nezajímají.

Lídři jsou v čele

ANO, ČSSD, KSČM, ODS, KDU – ČSL a TOP 09 jsou strany, které mají, podle posledních průzkumů (STEM a CVVM), šanci zasednout po říjnových volbách v Poslanecké sněmovně a z nichž některé také sestaví příští vládu. Na odevzdání kompletních kandidátních listin mají čas do poloviny srpna, ale lídryně a lídři se už rýsují. ČSSD si na svých primárkách zvolila jen dvě lídryně, ANO vedou do voleb čtyři ženy, KSČM dvě, stejně jako ODS, TOP 09 jenom jedna, u KDU – ČSL to zatím, vzhledem k jejich spojení se Starosty, není zcela jasné. Krajů je přitom celkem čtrnáct.

Podnikatelky: takto vidí předvolební sliby

V anonymní bleskové minianketě, kterou server Podnikatel.cz uspořádal, se k tématu předvolebních programů vyjádřily i podnikatelky samotné.

Pro některé z nich to není téma, kterému by se věnovaly, a o předvolební programy se nezajímají. Nedívala jsem se na programy stran a asi to ani neudělám. Podívám se na lidi, co v jednotlivých stranách kandidují, a podle toho se rozhodnu, uvedla jedna z podnikatelek s tím, že předem ví, že KSČM, ČSSD nebo ANO svůj hlas nedá.

Jedna věc je přitom, podle ní, co strany deklarují, a druhá, co pak udělají pod tlakem zákulisních dohod a slibů. Za důležité přitom považuje reálné výsledky a lidem v politice vyčítá, že místo aby hledali, co mají společné, soustředí se na hádky.

Je zaměstnavatelkou, u které převažují zaměstnankyně, a tvrdí, že když se chce, je možné najít způsoby, jak pomoci ženám skloubit práci a péči o děti – zkrácené úvazky, home office nebo jiné vstřícné kroky. V záměrech politických stran by uvítala větší podporu rodinám a matkám s malými dětmi. 

Sama přitom žádnou nerovnost nepociťuje, protože vzala svůj život do svých rukou. Všeobecně mám za to, že by měl stát více vytvářet podmínky, aby lidé nebyli tolik závislí na dávkách a příspěvcích, ale aby měli chuť něco vytvářet sami, sami něco dokázat. To by pak nebyli takové ovce, které se nechají opít rohlíkem, říká. A zasadila by se také o rozvoj infrastruktury – silnic a dálnic.

V anketě zaznělo i kladné hodnocení předvolebních programů, stejně jako názor, že jsou programy z pohledu podnikatelek k ničemu, jde jen o sliby, které se po volbách ztratí neznámo kde, nebo že jsou dokonce nepřátelské vůči živnostníkům. 

Zazněl názor, že nejvstřícnější stranou k otázkám platové rovnosti a k dalším tématům, které ženy řeší, jako je třeba flexibilita práce, rozvoj školek apod., je ANO či Piráti, nebo naopak že tato témata žádná ze stran neřeší. 

Jedné z podnikatelek v programech stran chybí lidskost, soudnost, logika a pochopení toho, že Česko není jenom Praha. Chybí mi důraz na kvalitní práci státní správy, včetně snadno uplatňovaných sankcí v případě její nekvality, doplňuje další respondentka.

Všechny zmíněné strany už také zveřejnily svůj předvolební program nebo hodnotové teze. Kromě ANO. Ta klasický program do voleb nemá a soustředí se na propagaci textu svého předsedy. Text je sice na jednu stranu vydáván za jeho autorskou vizi, na druhou stranu z něj ale lze čerpat představu, i když nijak závaznou, na co by se ANO mohlo po volbách zaměřit. A obsahuje například témata související s pronatální politikou, lepším uplatněním matek na trhu práce, nižšími důchody žen, které se staraly o děti, se zdravím a dožitím i zdravotním pojištěním, s aktivními vojenskými zálohami, ohroženými dětmi nebo s výší mateřské a rozvojem mateřských škol.

Čtěte více: Vizionáři se rozjeli. Rozhoduje ale to, jak a za kolik svou vizi naplní

Ženy pod mužským rodem

Server Podnikatel.cz zajímalo, jak se strany ve svých předvolebních programech vztahují k ženám a podnikatelkám. Na jaká témata se v souvislosti s nimi soustředí a v jakém kontextu je výslovně zmiňují.

ČSSD se na ženy ve svém programu přímo a otevřeně v podstatě vůbec neobrací. Program napsala univerzálním jazykem, což v češtině znamená převážně v množném čísle nebo mužském rodě (podobně postupují i další strany). Deklaruje podporu rodiny, v níž se dá částečně téma, které ženy řeší, tedy špatná dostupnost péče o děti a návrat do práce, vytušit: Udřít se k smrti opravdu není model pro 21. století. Sociální politika ČSSD vychází z toho, že nám musí zbýt také čas na rodinu a její budování. To ona je naším nejpřirozenějším přístavem bezpečí. Ulehčíme především mladým rodičům, aby dokázali skloubit péči o potomky s pracovními povinnostmi, zavazuje se. Jejím tématem je bezplatné veřejné základní školství a široká dostupnost mateřských i základních škol. Chce prodloužit provozní dobu mateřinek i školních družin a tak pomoci pracujícím rodičům.

Na podporu rodin a porodnosti se chce zaměřit i KSČM, stejně jako na podporu zaměstnávání žen po rodičovské dovolené. Tato levicová, a v mnoha svých projevech antisystémová, strana slibuje také odstranění rozdílů v příjmech žen a mužů a chce zapracovat na podmínkách pro lepší zapojení žen na trhu práce. Napomoci k tomu má jak dostupnost školek, tak pružné pracovní úvazky.

Rodina je středobodem úvah

Maximálně dostupnou, variabilní, avšak dobrovolnou péči o předškolní děti chce zavést také ODS. I TOP 09 považuje rodinu za základní pilíř společnosti a chce podporovat rozvoj mateřských škol, nikoliv však povinnou předškolní docházku. Podporu služeb pro rodiny považuje tato strana za naprosto nedostatečnou. Odstraníme tento nedostatek a umožníme snazší skloubení péče o děti s pracovním uplatněním. Přirozené je chtít jak rodinu, tak práci – zejména ženy se nesmí dostávat do situace náročné volby, zda mít děti, nebo budovat kariéru, tvrdí. Chce prosadit, aby výše peněžité pomoci v mateřství nebyla zastropovaná a odvozovala se od výdělku matky před mateřskou dovolenou.

Hlásí se i k podpoře vzniku dalších služeb péče o nejmenší děti, jako jsou třeba dětské skupiny, při zajištění jejich kvality. Uvádí, že zařadí prokazatelné náklady na služby spojené s hlídáním dětí a domácími pracemi mezi odečitatelné položky ze základu daně (do 12 let věku dítěte). Flexibilní a částečné úvazky chce podpořit snížením odvodů. Podpořit děti i rodiče by podle strany mělo také zrychlení rozhodování soudů v případě vymáhání nezaplacených alimentů.

Rovnoprávnost ano, genderová ideologie ne

KDU – ČSL deklaruje úplnou rovnoprávnost mužů a žen, při respektu k jejich odlišnému biologickému základu. A také ochranu života, včetně nenarozeného, což otevírá prostor i různým konzervativním interpretacím z hlediska přístupu k interrupcím. S tím souvisí snaha rozšířit podporu těhotným ženám v konfliktních a složitých situacích, aby se mohly rozhodnout pro dítě, a podpora utajených porodů, urychlených adopcí a dalších nástrojů.

Hlásí se k podpoře pracujících rodičů a pronatální politice. Chce usnadnit sladění práce, rodiny a dalších aktivit. Vzdělávání a výchova dětí si zasluhuje společenské uznání a je třeba je ohodnotit i v daňovém a důchodovém systému, uvádí. Podporuje bonusy za děti a nižší platby penzijního pojistného za výchovu dětí, matky podle ní nesmí být za děti potrestané nižším důchodem.

Čtěte také: Předprázdninový souhrn legislativních novinek pro zaměstnavatele

Chránit je podle ní potřeba manželství muže a ženy a strana se staví proti jakýmkoliv pokusům manželství v takové podobě relativizovat (což je narážkou například na potenciální sňatky gayů a leseb). Za klasickou rodinu označuje matku, otce a děti, a tento model prosazuje. Zastává se však i neúplných rodin s jedním rodičem. Zároveň (bez bližšího upřesnění) odmítá společenské trendy a vzdělávací politiku, které se drží genderové ideologie a kladou nadměrný důraz na sexualizaci mezilidských vztahů.

Strana se přihlásila k potřebě odstranit diskriminaci v odměňování mužů a žen. Pohlaví také nemá mít za stejných podmínek vliv na to, aby někdo byl, nebo nebyl povýšen.

Jejím dalším tématem je sladění práce a péče o rodinu, s čímž souvisí potřeba flexibilních forem zaměstnávání. Je třeba usnadnit opětovný vstup do zaměstnání po rodičovské dovolené a zlepšit nástupní a kvalifikační příležitosti pro matky a otce. Společně s firmami chceme odstraňovat bariéry. Přechod z částečného na plný úvazek a naopak musí být jednodušší. Přítomnost na pracovišti a možnost práce na dálku by se měly pružně doplňovat, předesílá.

Asociace žena a podnikání nefunguje

V souvislosti se ženami tedy v předvolebních programech jednoznačně dominuje téma rodiny a péče o děti, sladění pracovního a soukromého života, práce a péče o rodinu, včetně návratu do práce po rodičovské dovolené, což je téma, které se v Česku v drtivé většině týká právě žen. S tím souvisí i další oblast, a to dostupnost mateřských škol a dalších služeb, které mohou rodičům péči o předškolní děti usnadnit, stejně jako širší možnosti flexibilních forem práce, respektive v interpretaci politiků spíše flexibilních a zkrácených pracovních úvazků. Navazujícím tématem, které některé strany hodlají řešit, je i nerovné odměňování žen a mužů za stejnou práci. Objevuje se záměr zrušit strop peněžité pomoci v mateřství a její výši zásadněji svázat s výší výdělku – což by prospělo ženám s vyššími příjmy i podnikatelkám. Téma je také souvislost prorodinné politiky s daňovým systémem, například odměna za děti formou nižších odvodů do penzijního systému.

Čtěte také: Právní otazníky kolem čerpání rodičovské dovolené

S čím ale strany ženy prakticky výslovně vůbec nespojují, je podpora podnikání. O něm mluví především v obecné rovině a obrací se na „podnikatele“, pod něž, snad, zahrnují i podnikatelky. Nepředpokládají však zjevně, že podnikání žen je téma, které by si zasloužilo vypíchnout. Zároveň i při podpoře návratu žen (a mužů) do práce po rodičovské dovolené a sladění práce a soukromí se explicitně zaměřují spíše na téma návratu do zaměstnání, flexibilních úvazků a jejich podpory, než na možnosti sladění soukromého života a péče o rodinu se samostatným podnikáním.

Porody i mírová jednání

Jaké jsou ještě alternativy? Další strany se podle průzkumů do Sněmovny nedostanou, ale nic není rozhodnuté. Proto Podnikatel.cz pod stejným úhlem pohledu nahlédl i do programu Pirátské strany a Strany zelených.

Piráty vedou do voleb samí muži. Strana se hlásí k zálohovému výživnému, pokud druhý rodič neplatí včas, což bylo téma i současné vlády, které se nepodařilo prosadit. V oblasti zdravotnictví chtějí umožnit platbu za nadstandard a využívat tak i v zahraničí osvědčené služby jako například porodní asistentky. Tím se jemně vztahují k zásadnímu a diskutovanému tématu, kterým je systém českého porodnictví.

Zelení ženy propojují s dalšími tématy. Podporují například podstatné navýšení účasti žen na klíčových mírových jednáních, chtějí uvolnit pravidla pro podobu ženských příjmení a volbu společného příjmení novomanželů, zmiňují se o ženách v souvislosti s bezdomovectvím i domácím násilím. Chtějí podpořit vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích státní správy a vědeckých institucí (do voleb mimochodem mají čtyři krajské lídryně). A umožnit ženám zvolit si způsob, místo a okolnosti porodu, zároveň slibují zajištění bezpečné porodní a poporodní péče.

Čtěte také: Jsem matka a podnikám. Kdo jsou ženy, které se nebojí riskovat?

Řeší také institut pečovatelského volna v souvislosti se stárnutím rodinných příslušníků. A samozřejmě sladění pracovního, rodinného, soukromého života, péči o děti, jíž se věnují hlavně ženy, v souvislosti s přerušením jejich kariéry i nižšími důchody. Podporují snížení odvodů pro rodiče malých dětí – snížení sazby sociálního pojištění o 5 % z ročního základu pojistného nepřesahujícího 60 % průměrné roční hrubé mzdy u toho rodiče, který intenzivněji pečuje o dítě do 11 let věku; což jsou hlavně ženy.

Podnikatelky a stejné peníze za tutéž práci

Strana se chce zasadit i o snižování rozdílů v odměňování žen a mužů. Chce k tomu využít lépe fungující inspektoráty práce i vzdělávání lidí v justici, stejně jako snížení daňového základu firmám, které muže a ženy odměňují rovnoměrně. 

Čtěte více: Za stejnou práci menší plat. V rovnosti žen a mužů Česko pajdá nejen u peněz

Zelení jsou v zásadě jediní, kteří výslovně zmiňují ženy v souvislosti s tématem podpory podnikání. Chtějí podporovat vznik inovačních center, inkubátorů a vzdělávací i poradenské aktivity na podporu začínajícího podnikání. Pomoc začínajícím podnikatelům a podnikatelkám je pak potřeba zajišťovat sítí podnikatelských inkubátorů a poradenství. Jejich činnost však musí podléhat analýzám efektivity a dopadů jejich práce. To platí také pro všechny další kroky v oblasti tvorby a podpory startupového ekosystému, dodávají.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).