Hlavní navigace

Jak na čerpání řádné dovolené po mateřské?

28. 2. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
O čerpání řádné dovolené zaměstnanců po ukončení mateřské je nutné požádat. Jinak bude trvale krácena. Problémy obvykle činí stanovení jejího nároku, zejména při čerpání na přelomu roku. Přitom to není vůbec složité. Nevěříte?

Dovolená se týká aktivních zaměstnanců, ale i těch, kteří čerpají peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Je třeba si uvědomit, že doba mateřské dovolené (případně doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou) se pro účely stanovení nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce.

Podle § 217 zákoníku práce nesmí zaměstnavatel určit čerpání dovolené na dobu, kdy je zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Pokud požádá zaměstnankyně nebo zaměstnanec o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené (případně rodičovské dovolené u zaměstnance) je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět. Čtěte také: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Má pracovnice na mateřské nárok na celou dovolenou?

Při stanovení možné délky čerpání dovolené si musíme uvědomit, že zaměstnanec, který je zaměstnaný v nepřetržitém pracovním poměru u jednoho zaměstnavatele alespoň 60 dní v kalendářním roce, má nárok na dovolenou za kalendářní rok. Pokud by ale jeho pracovní poměr současně netrval po celý kalendářní rok, má nárok jen na poměrnou část nárokované dovolené za kalendářní rok.

Zaměstnanci, kterému nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok ani na jeho poměrnou část, protože nepracoval nepřetržitě 60 dní v jednom pracovním poměru, náleží dovolená za odpracované dny. Vypočítá se jako jedna dvanáctina nároku za každých odpracovaných 21 dnů v kalendářním roce. Čtěte také: Prodlouženou dovolenou nesmíme přidělovat jen „oblíbencům“

Protože je doba čerpání mateřské dovolené považována za výkon práce, je nutné pro tyto účely sečíst odpracované dny včetně dnů, kdy byla čerpána mateřská dovolená považovaná za výkon práce. Jestliže tento součet činí minimálně šedesát dní, vzniká nárok na dovolenou za kalendářní rok.

Příklad 1:

Zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele od 1. ledna 2010. Od 15. května 2010 čerpala mateřskou dovolenou. Součet odpracovaných dnů je vyšší než 60, vzniká tudíž nárok na dovolenou za kalendářní rok. Celkový nárok dovolené neovlivní ani skutečnost, že zaměstnankyně po vyčerpání mateřské dovolené nastupuje dovolenou rodičovskou. Podle § 223 zákoníku práce totiž není možné dovolenou vyčerpanou před nástupem rodičovské dovolené z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.

Jiná situace by byla, pokud by uvedená pracovnice před nástupem na PPM byla dlouhodobě v pracovní neschopnosti. V takovém případě by zaměstnavatel krátil celkový nárok dovolené za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolená by se krátila i v případě, že by uvedená zaměstnankyně nečerpala dovolenou bezprostředně před nástupem na rodičovskou dovolenou. Čtěte také: Zaměstnanec z dovolené být odvolán může, nebude to ale zadarmo

Příklad 2:

Zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele od 1. března 2010. Na mateřskou dovolenou nastoupila 15. listopadu 2010. Jaký bude její nárok na dovolenou v následujících letech?

Za rok 2010 náleží dovolená za kalendářní rok, ovšem v poměrné části, tj. 10 dvanáctin (březen – prosinec). V případě pětitýdenní dovolené bude její nárok za rok 2010 činit 21 dnů. V roce 2011 nepracuje, čerpá mateřskou dovolenou, a protože ta je považována za výkon práce a zaměstnankyně požádala o čerpání dovolené bezprostředně před nástupem rodičovské dovolené, náleží za rok 2011 plných 25 dnů dovolené. Za rok 2012, kdy pracovnice pobírá rodičovský příspěvek, dovolená nenáleží. Čtěte také: Zákoník práce 2011: opět těžší břemeno pro zaměstnavatele

Příklad 3:

Stejná pracovnice v roce 2013 v době pobírání rodičovského příspěvku opět otěhotněla. Placená mateřská dovolená potrvá od 25. srpna 2013 do března 2014. Pro určení nároku na dovolenou je nutné zjistit, kolik dnů bylo odpracováno, v tomto případě kolik dnů náleží mateřská dovolená, která se považuje za výkon práce. V roce 2013 počet dnů překročil 60. Vznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok. Tento nárok je ovšem nutné krátit za období, kdy byla zaměstnankyně na rodičovské dovolené, tj. od 1. ledna 2013 do 24. srpna 2013. Krátíme podle § 223 za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Čtěte také: Vracím se po mateřské do práce, co mě čeká? Výpověď.

Přestože následující kalendářní rok nebude do 20. března odpracováno alespoň 60 dnů, vzniká nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, protože pracovnice čerpá mateřskou dovolenou alespoň 60 dní (považováno jako výkon zaměstnání) a bezprostředně po mateřské bude čerpat řádnou dovolenou. V roce 2014 opět náleží plných 25 dnů dovolené.

Čerpání dovolené a státní svátek

Může nastat situace, kdy následující den po skončení mateřské připadne na státní svátek. Státní svátek se nepovažuje za zameškaný den. Proto se i v tomto případě považuje čerpání dovolené za bezprostředně navazující. V daném případě bude zaměstnankyni náležet náhrada mzdy podle § 115 odst. 3 zákoníku práce také za svátek.

Je možné dovolenou proplatit? V první řadě je třeba uvést, že zákoník práce preferuje řádné čerpání dovolené před jejím „proplacením“. Vyplacení náhrady mzdy za dovolenou namísto jejího řádného čerpání je proto možné pouze v zákonem stanovených případech, vysvětluje Vojtěch KatzerAdvokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Dodává, že v souvislosti s ukončením mateřské dovolené je běžná praxe, že zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené požádá o nevyčerpanou dovolenou a až následně po jejím vyčerpání nastoupí na rodičovskou dovolenou. Čtěte také: Mateřská v délce 20 týdnů. Ovšem s plným platem

A je vůbec možné současně čerpat řádnou dovolenou a rodičovský příspěvek? K tomu nám odpověděli z Odboru státní sociální podpory v Olomouci takto: Čerpání řádné dovolené nemá na rodičovský příspěvek žádný vliv, na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství. Jak upřesnila Pavlína Hedererová, vedoucí odboru, může se také stát, že v měsíci, ve kterém rodiči končí peněžitá pomoc v mateřství a zároveň (po ní) čerpá řádnou dovolenou, nevznikne nárok na rodičovský příspěvek. Ne z důvodu dovolené, ale z důvodu pobírání peněžité pomoci v mateřství, která náleží ve vyšší částce než rodičovský příspěvek, což zákon o státní sociální podpoře nepřipouští.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).