Hlavní navigace

Jak na daň z nemovitostí 2012 na poslední chvíli?

31. 1. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Právě dnes byste měli nejpozději podat přiznání k dani z nemovitostí. Vše se dá ještě v klidu zvládnout. Poradíme jak.

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí je tady. Přinášíme proto “last minute“ přehled pro ty, kteří vše nechali na poslední chvíli. Podívejte se, dokdy musíte přiznání podat, zda vůbec a dokdy daň zaplatit. Součástí článku jsou i interaktivní formuláře, které vám vyplňování značně usnadní.

Na podání přiznání bez pokut máte ještě týden

Dnešní den tvoří oficiální lhůtu pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012. Kdo přiznání ale do dnešního dne nestihl odevzdat, nemusí hned propadat panice, že bude platit penále. Už od minulého roku, kdy platí daňový řád, se můžete o 5 dní s přiznáním “beztrestně” opozdit. Pokud ho podáte po 7. únoru, pokutě se už nevyhnete. Ta činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Zároveň platí minimální výše penále – 500 korun. Čtěte také: Pokuta 500 korun a více pro ty, co neodevzdají přiznání k dani z nemovitostí včas

Pokud se rozhodnete přiznání k dani z nemovitostí poslat poštou, za den podání se považuje den, kdy pošta přiznání od vás převzala. U elektronického podání se za den podání považuje den, ve kterém přiznání podáte přes systém Daňového portálu nebo datovou schránku. V případě, že přiznání donesete na finanční úřad osobně, se za den podání považuje právě tento den.

Elektronické podání má výhodu, že systém uživateli při vyplňování přiznání “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Stejně tak uživatelé ocení, že systém doplňuje příslušné koeficienty (najdete je jinak na stránkách České daňové správy). Pokud není takto odeslaná písemnost opatřena zaručeným elektronickým podpisem, je nutné do 5 dnů takové podání doplnit na příslušný finanční úřad o vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který je systémem vygenerován po odeslání datové zprávy, upozornila Jaroslava Musilová, mluvčí Generálního finančního ředitelství ČR.

Vyplnit daňové přiznání můžete jednoduše i za pomoci chytrého interaktivního formuláře, který nabízí server Podnikatel.cz. Formulář pak můžete poslat přes datovou schránku, či jednoduše vytisknout a podat buď osobně, nebo poštou. Čtěte více na Měšec.cz: Daň z nemovitostí 2012: Návod na vyplnění

Kdo podává přiznání

Daň z nemovitostí je specifická tím, že se platí dopředu a také se přiznání nepodává každý rok. Přiznání podávají totiž jen ti, kdo v předchozím roce získali nějakou nemovitost (pozemek, stavbu apod.). Přiznání podávají také občané, u kterých nastaly nějaké změny, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Jedná se například o situace, kdy poplatník nabyl (nebo pozbyl) nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku. Přiznání se naopak nemusí podávat tehdy, pokud obec změnila koeficienty, ze kterých se daň počítá. 

Oproti předchozím rokům musí letos podat přiznání i podnikatelé, kteří vlastní zpevněné plochy. Od roku 2012 se totiž pro zpevněné plochy zavedla nová speciální sazba v rámci daně z pozemků, která má zamezit nejasnostem ohledně jejich zdanění. Doposud se totiž podnikatelé většinou snažili zpevněné plochy danit jako pozemky (a tedy nižší sazbou), zatímco úřady požadovaly zdanění jako stavby. Každopádně platí, že podnikatel vlastnící zpevněnou plochu musí podat nové daňové přiznání a nezáleží přitom, jakým způsobem ji danil dříve. Skutečnou výměru zpevněné plochy není třeba pro účely přiznání k dani deklarovat geometrickým zaměřením ani znaleckým posudkem. Není-li potřebná dokumentace k dispozici, poplatník uvede v daňovém přiznání výměru, kterou zjistil vlastním měřením, doplnila Jaroslava Musilová. 

Už od loňska též platí zvláštní pravidla u nemovitostí s více vlastníky. Každý spoluvlastník může podat přiznání za svůj podíl. Jakmile tak někdo učiní, musí poté přiznání odevzdat každý spoluvlastník za svůj podíl. Ještě dva roky zpátky přitom mohl přiznání podat pouze jeden ze spoluvlastníků stavby, který se zároveň stával společným zástupcem všech vlastníků. Přiznání může i nadále podat společný zástupce všech spoluvlastníků anebo tzv. společný zmocněnec, který má plnou moc od všech spoluvlastníků.

Přiznání se též nepodává, pokud byl návrh za změnu vlastnictví podán na katastr nemovitostí až letos v lednu. Pokud se tak stalo, přiznání musíte odevzdat až za rok 2013. Jiná situace však nastává v případě, že návrh na zápis do katastru nemovitostí proběhl už v roce 2011. Přiznání se pak podává nejpozději do konce třetího měsíce od konce měsíce, kdy k zápisu došlo. Jestliže například dojde k zápisu do katastru nemovitostí 1. února, přiznání lze podat do 31. května. Čtěte také: Daň z nemovitostí v roce 2012. Víme, co se mění

Daň se platí až na konci května

Přestože termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí už hoří, se zaplacením poplatníci ještě spěchat nemusí. Pokud daň nepřesáhne limit 5000 korun, je splatná najednou, a to nejpozději do čtvrtka 31. května 2012. Jestliže daň činí více než 5000 korun, můžete ji rozdělit do dvou stejně velkých splátek. Pro většinu poplatníků poté platí termíny splátek 31. května a 30. listopadu 2012. Zemědělci a podnikatelé živící se chovem ryb mají termíny splátek 31. srpna a 30. listopadu 2012. Přibližně v polovině května všichni poplatníci obdrží složenku s uvedením výše stanovené daně a výše případných přeplatků a nedoplatků, uvedla Jaroslava Musilová.

Daň pak lze zaplatit pomocí této složenky. Jedná se ale o klasickou složenku typu A, počítejte proto s tím, že za tento způsob platby zaplatíte dle platného tarifu České pošty. Bezplatné daňové složenky, které šly dříve využívat, byly totiž zrušeny už v loňském roce. V den splatnosti musí mít příslušný berňák platbu na svém účtu, poplatníci by proto měli uhradit daň s dostatečným předstihem. Daň se dá také zaplatit bankovním převodem nebo přímo v hotovosti na pokladně finančního úřadu.

účto únor klímová

Podobně jako u podání daňového přiznání se i v případě platby mohou poplatníci o několik dní opozdit, a přesto se vyhnout platbě. Bez pokuty lze daň z nemovitostí (nebo její první část) zaplatit ještě 6. června. Jestliže to ani do tohoto data nestihnete, začne vám nabíhat úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současnosti tedy činí 14,75 %.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).