Hlavní navigace

Jak na DPH při obchodování v zahraničí? Radíme v poradně

5. 2. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Od nového roku platí v oblasti DPH řada novinek. V daňové poradně radíme, jak se vypořádat s DPH, pokud prodáváte či nakupujete v cizině.

Nevíte si rady s daněmi? Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybrané dotazy z Daňové poradny

Na dotazy v daňové poradně odpovídá Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

DPH při dovozu zboží z USA

Jsem plátce DPH a pořídila jsem zboží z USA. Faktura mi přišla 6.12. 2012. Doklady o vyměření clu a DPH mi přišly až 8.1. 2013. Na těchto dokladech mám vyměřenou částku cla a DPH tam vyměřeno není. Chtěla jsem se zeptat, zda povinnost přiznat daň bude ve 4Q/2012 nebo až v 1Q/2013? A ještě jsem se chtěla zeptat přímo k DPH – to si musím z té čásky součinu hodnoty zboží a hodnoty cla vypočítat sama a můžete mi poradit na jaký řádek v přiznání DPH to patří? Jestli to bude na řádku 12 a 43 nebo to mohu uplatnit na řádku 42? Zboží budu dále prodávat.

Ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona o DPH při dovozu zboží dochází k uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost vzniká propuštěním zboží do celního režimu volný oběh. Datum, které je uvedeno na JSD, je rozhodující, kdy máte přiznat a odvést daň z pořízení zboží. Plátce, který pořídil zboží ze třetích zemí, je sám povinen si daň vypočítat. Do základu daně při dovozu zboží Vám vstupují kromě hodnoty dovezeného zboží také i další výdaje (např. clo, balné atd.). Do konce roku 2012 se pro přepočet cizí měny při daňové povinnosti z dovozu používal kurs podle celních předpisů. Od 1.1. 2013 pro přepočet cizí měny použijte kurs devizového trhu vyhlášený ČNB k datu, kdy Vám vznikla povinnost přiznat daň čili k datu propuštění zboží do volného oběhu dle celního rozhodnutí. 

Daňovou povinnost z pořízení zboží z dovozu uveďte na řádek daňového přiznání č. 7 (v případě základní sazby daně 21 % od 1.1. 2013, 20 % do 31.12. 2012) a nebo na řádek č. 8 (v případě snížené sazby daně 15 % od 1.1. 2013, do 31.12. 2012 14 %). 

V případě, že toto zboží použije zcela ke své ekonomické činnosti, máte i nárok na odpočet daně. Tento nárok můžete uplatnit nejdříve v měsíci, kdy Vám vznikla povinnost přiznat daň. Nárok na odpočet daně se uvádí na těchto řádcích daňového přiznání: 43 (v případě základní sazby daně) a 44 (v případě snížené sazby daně).

Osoba identifikovaná k DPH?

Ráda bych se zeptala, zda vzniká českému neplátci DPH automaticky povinnost stát se osobou identifikovanou k DPH v případě, že začne prodávat své výrobky či obrázky přes portál Etsy.com nebo jemu podobný zahraniční portál. Z Etsy.com, který je obdobou českého portálu Fler.cz, mi není zřejmé, zda je zahraniční subjekt plátcem daně v zahraničí, nebo ne. Ráda bych také věděla, co případná identifikace k DPH obnáší a v jakém okamžiku povinnost zaniká.

Od letoška máme v zákoně pojem identifikovaná osoba (§ 6g a následující). Mezi identifikované osoby patří:

  • ty, které do loňska byly zahrnuty mezi osoby identifikované k dani, a
  • osoby povinné k dani (změna oproti loňsku), které dosud nebyly plátci, protože nepřekročily obrat 1 mil. Kč, ale překročily roční limit 326 000 Kč pro pořízení zboží z jiného členského státu nebo od plátce registrovaného v EU nakoupily zboží podléhající spotřební dani, nebo přijaly službu od osoby neusazené v tuzemsku, či jim bylo dodáno zboží s instalací nebo montáží od osoby neusazené v tuzemsku (+ obdobný nepříliš častý případ dodání zboží soustavami nebo sítěmi), či poskytly službu podnikateli se sídlem v EU, a to službu s místem plnění dle § 9, kdy dochází k přenosu povinnosti odvést daň na odběratele; přičemž ale registrace nevzniká, je-li plnění v jiném členském státě osvobozeno od daně.

Pokud tedy obchodujete na Etsy (jako podnikatel, nikoliv jako občan-nepodnikatel), není problém prodej zboží, ale přijetí služby (Etsy Vám zřejmě fakturuje zalistovací poplatek nebo jinou „zprostředkovací“ službu) od „osoby neusazené v tuzemsku“. Touto osobou se rozumí osoba povinná k dani (= stručně řečeno podnikatelský subjekt), která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která uskuteční dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (přesná definice osoby neusazené v tuzemsku: viz § 4 ZDPH). Lze tedy říci, že jde o podnikatele se sídlem v zahraničí, který uskuteční tuzemské plnění. (Pokud má tato osoba v tuzemsku provozovnu, považuje se za osobu neusazenou k dani v tuzemsku, pokud se tato provozovna daného plnění neúčastní.)

Přijetím takové služby, byť v hodnotě několika EUR, se stáváte osobou identifikovanou k dani s povinností registrace do 15 dnů.

DPH při poskytnutí služeb na Slovensku

Provádíme nedestruktivní zkoušky materiálu jak v tuzemsku, tak i na Slovensku. Jsme zaregistrováni k DPH na Slovensku. Můj dotaz zní pro konkrétní příklady:

1. Provádíme práce (zkoušky) na území SR na nemovitosti. Daňový doklad vystavujeme pro tuzemskou firmu, která je registrována k DPH na SR. Jakým kurzem se řídíme ČNB, nebo SNB? A bude doklad vystaven vč. DPH?

2.Provádíme práci pro firmu SR s registrací DPH na Slovensku. Službu jsme provedli v ČR. Jakým způsobem mám vystavit daňový doklad. S DPH nebo bez DPH?

3. Mají se doklady vystavovat v EUR nebo v CZK?

Ad 1: Dovolím si začít od konce, tedy otázkou, zda bude doklad vystavován včetně DPH (tedy zda daň na výstupu budete odvádět vy) nebo dojde k přenosu daňové povinnosti na odběratele. Vzhledem k tomu, že jde (zřejmě) o službu vztahující se k nemovitosti, je místem plnění Slovensko (předpokládám, že nemovitost se tam nachází). Vycházíme z § 16 odst. 1 slovenského zákona o DPH (zákon č. 222/2004 Z.z.). Z takového plnění tedy nebude odváděna česká DPH. Otázku, kdo (slovenskou) daň zaplatí, neřeší Směrnice Rady 2006/112/ES jednotně pro celou EU. Je na vůli jednotlivých států, jestli ve svých vnitrostátních předpisech uzákoní odvod DPH poskytovatelem služby nebo příjemcem služby. Dle znění § 69 slovenského zákona o DPH je dále rozhodující, zda poskytovatel nebo odběratel služby (případně oba) mají na Slovensku provozovnu ve smyslu předpisů upravujících DPH. Vzhledem k neznalosti tohoto faktu, nelze tedy uzavřít, kdo daň platí, lze jen říci, že to bude slovenská DPH na Slovensku. Doporučuji konzultaci se slovenským daňovým poradcem.V případě zdanitelného plnění uskutečněného na území Slovenska se rovněž vystavení daňového dokladu se bude řídit slovenskými předpisy.

MM_socky3

Ad 2: Z tohoto dotazu není zcela jasné, o jakou službu jde, a kde se tedy uskutečnilo zdanitelné plnění. Pokud jde o službu se základním určením místa plnění (nejde například o službu vztahující se k nemovitosti, o kterou se jednalo v otázce č. 1), tedy jestliže jde o službu s určením místa plnění dle § 9 odst. 1 českého zákona o DPH, potom dochází k přenosu daňové povinnosti na odběratele (subjekt se sídlem a registrací na Slovensku). V tomto případě byste fakturovali bez daně a daň by na Slovensku přiznal slovenský odběratel. Jestliže by šlo o službu spojenou s nemovitostí a nemovitost by se nacházela na území ČR, místem plnění je ČR. V případě tuzemského zdanitelného plnění jste potom povinni odvést daň na výstupu vy, coby poskytovatel plnění.

Ad 3: Doklady můžete vystavovat v EUR i v CZK, přepočet na CZK potom provádíte dle § 4 odst. 4 ZDPH, tedy použijete zřejmě kurz ČNB ke dni vzniku povinnosti přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění.Pokud jde o služby s místem plnění mimo tuzemsko (na Slovensku) uskutečnění plnění a povinnosti přiznat daň je věnován § 24a zákona o DPH.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).