Hlavní navigace

Jak na kombinaci příjmů ze zaměstnání s podnikáním?

12. 3. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
(MODELOVÝ PŘÍKLAD) Při vyplnění daňového přiznání jsou ideálním pomocníkem interaktivní formuláře. Naprostou většinu řádků tiskopisu totiž sčítají a vyplňují za nás. Chce to jen vědět, kam co zapsat a je hotovo.

Kombinace příjmů z podnikání se zaměstnáním je velmi častým příkladem zdanění fyzických osob. Vylepšení rodinného rozpočtu dalším výdělkem je pro řadu zaměstnanců, zvláště v době hospodářské krize ideálním řešením. Nyní je ale čas zúčtování. Příjmy je třeba zdanit.

Daňové přiznání podávají jen zaměstnanci, kteří mají roční příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti vyšší než 6000 Kč. Za příjmy z podnikání se přitom považují roční tržby, ne zisk po odpočtu nákladů. Čtěte více: Daňové přiznání k příjmům ze zaměstnání snadno a rychle

Co budu k podání daňového přiznání potřebovat?

V první řadě si musíme od svého zaměstnavatele, případně od všech zaměstnavatelů opatřit Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2009. To vydá zaměstnavatel na předepsaném tiskopise potvrzení nebo formou tiskové sestavy, a to nejpozději do 8 dnů od naší žádosti. Potvrzení musí obsahovat údaj o mzdě zaměstnance, údaj o pojistném, které je povinen zaplatit zaměstnavatel a údaj o výši sražených záloh na dani, případně vyplaceném bonusu. Dále částku uplatněných měsíčních daňových slev a sdělení, zda bylo či nebylo zaměstnavatelem provedeno roční zúčtování. Tyto údaje budeme k vyplnění daňového přiznání potřebovat. Čtěte více: Roční zúčtování daňových záloh za rok 2009

Dále si připravíme podklady k uplatnění nezdanitelných částí daně a odčitatelných položek. K samotnému přiznání příjmů z podnikání budou nutné doklady o příjmech, případně výdajích. Pokud vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci, použijeme samozřejmě i další údaje z účetnictví nebo z evidence potřebné k vyplnění druhé strany přílohy daňového přiznání. Čtěte více: Slevy na dani v roce 2009

Modelový příklad daňového přiznání

Pan František Koudelka, podnikající zaměstnanec s příjmy z jiné výdělečné činnosti v roce 2009 zaplatil 6745 Kč na soukromé životní pojištění, 12 000 Kč na penzijní připojištění a daroval 1500 Kč na vzdělávací účely místní mateřské škole. Má dvě děti, z nichž jedno se narodilo v listopadu 2009. Manželka pana Koudelky pobírala v roce 2009 pouze rodičovský příspěvek a od října 2009 peněžitou pomoc v mateřství. Čtěte více: Jak vyplnit daňové přiznání? Nově pomůže inteligentní formulář

Pan Koudelka se rozhodl pro vyplnění daňového přiznání využít letošní novinku – interaktivní daňový formulář. Ten totiž mnoho řádků sám dopočítá a automaticky vyplní. Umí dokonce poradit a upozornit na chyby. Pan František použije základní tiskopis formuláře daňového přiznání vzor č. 16 a Přílohu č. 1 pro příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

První a druhá strana tiskopisu daňového přiznání

Na první straně přiznání pan Koudelka nejprve vyplní identifikační údaje. Pro druhou stranu tiskopisu bude potřebovat Potvrzení o zdanitelném příjmu, které mu vystavil zaměstnavatel. Do řádku č. 31 zapíše úhrn příjmů ze závislé činnosti, do řádku 32 údaj o pojistném zaplaceném zaměstnavatelem. Panu Koudelkovi byly všechny zúčtované příjmy skutečně vyplaceny, jedná se tedy o řádky č. 2 a č. 7 z Potvrzení o zdanitelném příjmu. Pro kontrolu: řádek č. 8 Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele se nyní rovná řádku č. 34 daňového přiznání.

Vyplněné tiskopisy pana Koudelky ke stažení


Účetnictví, kalkulace, kalkulačka

Pokračuje se vyplněním oddílu 2 daňového přiznání. Aby bylo možné uplatnit odpočet daru, musí být splněna alespoň jedna ze dvou podmínek, tj. hodnota daru musí přesáhnout 2 % základu daně nebo činit alespoň 1000 Kč. Maximálně však lze odečíst 10 % základu daně. Porovnáním základu daně na řádku č. 42 zjistí pan František, že splňuje veškeré podmínky odečtu. Do řádku č. 46 zapíše plnou hodnotu daru, tedy částku 1500 Kč. Čtěte více: Dary fyzických osob v daňovém přiznání

Na základě potvrzení o zaplacených penzijních příspěvcích zapíše pan Koudelka na řádek č. 48 částku zaplacených penzijních příspěvků snížených podle § 15 o 6000 Kč a na řádek 49 částku zaplaceného soukromého životního pojištění. Maximální částka, kterou lze v obou případech odečíst je 12 000 Kč. Nic dalšího není třeba vyplňovat. Ostatní položky jsou ve formuláři vypočteny automaticky.

Třetí strana tiskopisu daňového přiznání

Jelikož paní Koudelková pobírala pouze rodičovské příspěvky (do zdanitelného příjmu se nepočítají) a výše peněžité pomoci v mateřství za měsíce říjen až prosinec nepřekročila částku 68 000 Kč, může si pan Koudelka uplatnit slevu na manželku. Do tabulky č. 1 na třetí straně tiskopisu vyplní manželčiny identifikační údaje. Základní sleva na poplatníka 24 840 Kč je v řádku 64 doplněna automaticky. Pan Koudelka ještě zapíše na řádek č. 65 počet měsíců, po které byla manželka vyživovanou osobou, tj. celých 12 měsíců. Čtěte více: Kromě vyšší mateřské se zpět mění i ošetřovné

Postupujeme k tabulce č. 2 údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společné domácnosti. První dítě žilo s panem Koudelkou po celý rok, druhé se narodilo 29. listopadu 2009 (vyživováno ve společné domácnosti 2 měsíce).

Nyní pan Koudelka doplní poslední údaje z Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, a to výši sražených záloh (řádek č. 9 potvrzení zapíše na řádek č. 76 daňového přiznání) a úhrn zaměstnavatelem vyplacených bonusů (řádek č. 13 potvrzení na řádek č. 84 daňového přiznání).

Příloha číslo 1 – příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

Pan Koudelka má příjmy z jiné výdělečné činnosti, ke kterým se v roce 2009 rozhodl uplatnit výdaje procentem z příjmů. Výše jeho příjmů činí 180 000Kč, z toho 60 % paušální výdaje, tj. 108 000 Kč. Čtěte více: Uplatnění výdajů procentem z příjmů aneb paušální výdaje

V případě uplatnění výdajů procentem se vyplňuje pouze první list přílohy. Pan František doplní v horní části rodné číslo a označí variantu, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Do řádku číslo 101 zapíše částku 180 000 Kč, do řádku 102 částku 108 000 Kč. Všechny ostatní položky jsou vyplněny automaticky. Stáhněte si vyplněnou přílohu č. 1 pro inspiraci

Nakonec upřesní v dolní části oddíl 2 B druh vykonávané činnosti, výši příjmů a procento uplatněných výdajů. Výši výdajů si chytrý formulář vypočítá sám. Částku z řádku č. 113 Přílohy č. 1 (v našem případě 72 000 Kč) opíše pan Koudelka na řádek č. 37 druhé strany daňového přiznání.

Čtvrtá a zároveň poslední strana daňového přiznání

Nyní se na řádku č. 91 automaticky zobrazí daňový doplatek nebo přeplatek. Interaktivní formulář panu Koudelkovi ukázal zápornou částku 3798 Kč, tj. daňový přeplatek, o jehož vrácení si může požádat na čtvrté straně tiskopisu. Čtěte více: Podnikatelé nechávají daňová přiznání opět na poslední chvíli, fronty by přesto vznikat neměly

Pan František doplní počet příloh, které nezapomene k tiskopisu připojit. V našem případě se jedná o Přílohu č. 1 – příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti, Potvrzení o přijatém daru od mateřské školy, Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění. Přílohami v jinde neuvedenými bude čestné prohlášení manželky, že neuplatňovala v roce 2009 daňové zvýhodnění na děti a současně neměla zdanitelné příjmy převyšující částku 68 000 Kč. Stáhněte si daňové vyplněné daňové přiznání pro inspiraci

Ve spodní části pan Koudelka požádá o vrácení přeplatku vyplněním korespondenční adresy. Nyní může vytištěný a podepsaný tiskopis zanést na finanční úřad nebo odeslat na daňovou správu přímo z počítače prostřednictvím daňového portálu či datové schránky. O způsobu podaní daňového přiznání více: Daňový servis od A do Z

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).