Hlavní navigace

Jak na odpuštění záloh OSVČ, pokud jste loni zahájili či ukončili činnost?

28. 4. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Půl roku byly loni odpuštěny minimální zálohy na pojistném. Kdo ale začal či přestal během této doby podnikat, uplatní prominutí pojištění jen za část období.

Platí přitom pravidlo, že se počítá každý měsíc, ve kterém OSVČ vykonávala činnost alespoň jediný den. Pokud tedy například OSVČ zahájila činnost 30. dubna, měla za duben zálohy odpuštěny a tento měsíc se jí počítá do samostatné výdělečné činnosti.

OSVČ hlavním byly na půl roku odpuštěny minimální zálohy

Při vyplňování přehledů nezapomeňte, že půl roku loni (od března do srpna) neplatila povinnost platit minimální zálohy a bylo OSVČ odpuštěno i samotné pojistné ve výši minimálních záloh. OSVČ hlavní tak musí za těchto 6 měsíců doplatit jen rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měly odvádět. Kdo tedy platil pouze minimální zálohy (2544 Kč u sociálního a 2352 Kč u zdravotního pojištění), bylo mu pojistné na 6 měsíců plně odpuštěno. Kdo platil zálohy vyšší, doplatí po podání přehledu jen rozdíl.

OSVČ vedlejší výši odpustku dopočítávají

O něco komplikovanější je situace u OSVČ vedlejších, a to u zdravotního pojištění. U sociálního pojištění je vše jasné, jelikož i OSVČ vedlejší mají určenou minimální výši záloh – 1018 Kč, která byla na půl roku odpuštěna. OSVČ vedlejší nicméně mohou v přehledu pro ČSSZ uvést, že v daných 6 měsících, kdy byly zálohy odpuštěny, byly OSVČ hlavními a tím tak ušetřit na sociálním pojištění.

U zdravotního pojištění zákon přímo nestanovuje OSVČ vedlejší a je odlišný režim pro OSVČ a zároveň zaměstnance (osoby, za které platí pojistné zaměstnavatel) a pro OSVČ a zároveň osoby, za které platí pojistné stát (třeba důchodci). Osoby, kterým platí pojištění stát, platí zálohy na základě zisku z předchozího roku (v prvním roce podnikání neplatí zálohy vůbec) a neplatí pro ně minimální výše. Také tyto OSVČ nemusely zálohy platit a byly jim odpuštěny. Měl-li například důchodce předepsanou zálohu za kalendářní měsíc v tomto období ve výši 1500 Kč měsíčně, pak mu byla odpuštěna platba pouze ve výši této předepsané zálohy, tj. maximálně 1500 Kč v kalendářním měsíci (a nikoli ve výši minimální výše zálohy 2352 Kč).

Jiný režim ale u zdravotního pojištění platí pro OSVČ, které jsou zároveň zaměstnány. Tyto OSVČ totiž neplatí žádné zálohy na zdravotní pojištění a pojistné vždy doplácí zpětně po podání přehledu. Odpuštění záloh se těchto OSVČ netýkalo, nicméně i tyto OSVČ si dle nového výkladu ministerstva zdravotnictví mohou zpětně zdravotní pojištění odečíst. Výsledné uplatnění prominutého pojistného je tak stejné jak u OSVČ – zaměstnanců, tak u OSVČ – státních pojištěnců. Má-li OSVČ souběh se zaměstnáním či státní kategorií, je jí odpuštěna poměrná část dle skutečného pojistného, potvrdila serveru Podnikatel.cz Nicol Lenertová, mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Pro účely stanovení rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného se za uhrazenou považuje taková část pojistného, která odpovídá pojistnému vypočtenému z měsíčního vyměřovacího základu za období od března 2020 do srpna 2020, a to za každý měsíc tohoto období až do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu (tj. maximálně do výše 2352 Kč), doplnil serveru Podnikatel.cz Milan Řepka, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Jak se počítá odpuštění, když jste začali podnikat

Odpuštění záloh se specificky také promítlo do situace, kdy během této doby OSVČ zahájila nebo přerušila/ukončila činnost. Zálohy totiž OSVČ standardně platí za ty měsíce, kdy alespoň po část měsíce vykonávala činnost, stačí přitom jediný den. Toto pravidlo platí i pro odpuštění záloh. Pokud OSVČ vykonávala činnost alespoň jeden den v měsíci, kdy byly zálohy prominuty, má za tento měsíc odpuštěnu minimální zálohu i pojistné.

OSVČ hlavní, která začala loni podnikat

1. ledna

Minimální zálohy platila za leden a únor. V březnu až srpnu nic platit nemusela, od září do prosince opět platila minimální zálohy. V přehledu dopočítá pojistné s půlročním odpuštěním minimálních záloh (6 × 2544 Kč u sociálního a 6 × 2352 Kč u zdravotního pojištění). OSVČ vykonávala loni samostatnou činnost 12 měsíců.

29. února

Minimální zálohy zaplatila za únor. V březnu až srpnu nic platit nemusela, od září do prosince opět platila minimální zálohy. V přehledu dopočítá pojistné s půlročním odpuštěním minimálních záloh (6 × 2544 Kč u sociálního a 6 × 2352 Kč u zdravotního pojištění). OSVČ vykonávala loni samostatnou činnost 11 měsíců.

30. dubna

V dubnu až srpnu zálohy platit nemusela, od září do prosince platila minimální zálohy. V přehledu dopočítá pojistné s pětiměsíčním odpuštěním minimálních záloh (5 × 2544 Kč u sociálního a 5 × 2352 Kč u zdravotního pojištění). Samostatnou činnost vykonávala 9 měsíců.

1. května

V květnu až srpnu zálohy platit nemusela, od září do prosince platila minimální zálohy. V přehledu dopočítá pojistné s čtyřměsíčním odpuštěním minimálních záloh (5 × 2544 Kč u sociálního a 5 × 2352 Kč u zdravotního pojištění). Samostatnou činnost vykonávala 8 měsíců.

OSVČ vedlejší – starobní důchodce, která začala loni podnikat

1. ledna

Minimální zálohu na sociálním pojištění platila za leden a únor. V březnu až srpnu nic platit nemusela, od září do prosince opět platila minimální zálohu na sociálním pojištění. Na zdravotním pojištění žádné zálohy platit nemusela (v prvním roce podnikání OSVČ – státní pojištěnci zálohu na zdravotní pojištění neplatí) a následně je hradí na základě zisku z předchozího roku. V přehledu OSVČ dopočítá pojistné s půlročním odpuštěním minimální zálohy na sociálním pojištění (6 × 1018 Kč) a u zdravotního pojištění odečte polovinu pojistného (v maximální výši 6 × 2352 Kč). OSVČ vykonávala loni samostatnou činnost 12 měsíců.

29. února

Minimální zálohu na sociální pojištění zaplatila za únor. V březnu až srpnu nic platit nemusela, od září do prosince opět platila minimální zálohu na sociálním pojištění. Na zdravotním pojištění žádné zálohy platit nemusela. V přehledu OSVČ dopočítá pojistné s půlročním odpuštěním minimální zálohy na sociálním pojištění (6 × 1018 Kč) a u zdravotního pojištění odečte polovinu pojistného (v maximální výši 6 × 2352 Kč). OSVČ vykonávala loni samostatnou činnost 11 měsíců.

30. dubna

V dubnu až srpnu zálohy platit nemusela, od září do prosince platila minimální zálohu na sociálním pojištění. Na zdravotním pojištění žádné zálohy platit nemusela ani po uplynutí odpuštění záloh. V přehledu OSVČ dopočítá pojistné s pětiměsíčním odpuštěním minimální zálohy na sociálním pojištění (5 × 1018 Kč) a u zdravotního pojištění odečte 5 měsíců pojistného (v maximální výši 5 × 2352 Kč). Samostatnou činnost vykonávala 9 měsíců.

1. května

V květnu až srpnu zálohy platit nemusela, od září do prosince platila minimální zálohu na sociálním pojištění. Na zdravotním pojištění žádné zálohy platit nemusela ani po uplynutí odpuštění záloh. V přehledu OSVČ dopočítá pojistné s čtyřměsíčním odpuštěním minimální zálohy na sociálním pojištění (6 × 1018 Kč) a u zdravotního pojištění odečte třetinu pojistného (v maximální výši 4 × 2352 Kč). OSVČ vykonávala loni samostatnou činnost 8 měsíců.

OSVČ – zaměstnanec, která začala loni podnikat

V případě začínající OSVČ pro ni platí stejné podmínky jako pro OSVČ – státní pojištěnce.

Jak se počítá odpuštění, když jste přestali podnikat

OSVČ hlavní, která loni přestala podnikat

30. dubna

V lednu a únoru platila minimální zálohy na pojistném. V březnu a dubnu zálohy platit nemusela a následně ukončila činnost. V přehledu OSVČ dopočítá pojistné s dvouměsíčním odpuštěním minimálních záloh (2 × 2544 Kč u sociálního a 2 × 2352 Kč) u zdravotního pojištění. Samostatnou činnost vykonávala 4 měsíců.

1. května

V lednu a únoru platila minimální zálohy na pojistném. V březnu, dubnu a květnu zálohy platit nemusela a následně ukončila činnost. V přehledu dopočítá pojistné s tříměsíčním odpuštěním minimálních záloh (3 × 2544 Kč u sociálního a 3 × 2352 Kč u zdravotního pojištění). Samostatnou činnost vykonávala 5 měsíců.

OSVČ vedlejší – starobní důchodce, která přestala loni podnikat

30. dubna

V lednu a únoru platila minimální zálohu na sociálním pojištění a zálohy na zdravotním pojištění dle výše předchozích příjmů. V březnu a dubnu žádné zálohy platit nemusela. V přehledu OSVČ dopočítá pojistné s dvouměsíčním odpuštěním minimální zálohy na sociálním pojištění (2 × 1018 Kč) a u zdravotního pojištění odečte 2 měsíce pojistného (v maximální výši 2 × 2352 Kč). Samostatnou činnost vykonávala 4 měsíce.

1. května

V lednu a únoru platila minimální zálohu na sociálním pojištění a zálohy na zdravotním pojištění dle výše předchozích příjmů. V březnu, dubnu a květnu žádné zálohy platit nemusela. V přehledu OSVČ dopočítá pojistné s tříměsíčním odpuštěním minimální zálohy na sociálním pojištění (3 × 1018 Kč) a u zdravotního pojištění odečte 3 měsíce pojistného (v maximální výši 3 × 2352 Kč). Samostatnou činnost vykonávala 5 měsíců.

WT100 tip temata

OSVČ – zaměstnanec, která přestala loni podnikat

30. dubna

V lednu a únoru platila minimální zálohu na sociálním pojištění, zálohy na zdravotním pojištění neplatila. V březnu a dubnu žádné zálohy platit nemusela. V přehledu OSVČ dopočítá pojistné s dvouměsíčním odpuštěním minimální zálohy na sociálním pojištění (2 × 1018 Kč) a u zdravotního pojištění odečte 2 měsíce pojistného (v maximální výši 2 × 2352 Kč). Samostatnou činnost vykonávala 4 měsíce.

1. května

V lednu a únoru platila minimální zálohu na sociálním pojištění, zálohy na zdravotním pojištění neplatila. V březnu, dubnu a květnu žádné zálohy platit nemusela. V přehledu OSVČ dopočítá pojistné s tříměsíčním odpuštěním minimální zálohy na sociálním pojištění (3 × 1018 Kč) a u zdravotního pojištění odečte 3 měsíce pojistného (v maximální výši 3 × 2352 Kč). Samostatnou činnost vykonávala 5 měsíců.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).