Hlavní navigace

Jak na přehled a uhrazení doplatku pojistného při změně pojišťovny během roku?

3. 4. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pokud OSVČ během roku změnila zdravotní pojišťovnu, má v souvislosti s podáním přehledů o příjmech a výdajích o něco více povinností.

Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je osoba samostatně výdělečně činná povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, podat přehled zdravotní pojišťovně. 

Nejzazší termín pro podání přiznání už vypršel, mělo se tak stát 1. dubna. Poslední termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích, a to jak pro Českou správu sociálního zabezpečení, tak pro zdravotní pojišťovnu, je čtvrtek 2. května. 

Pokud během roku došlo ke změně zdravotní pojišťovny, je OSVČ povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o svých příjmech a výdajích, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

Čtěte také: Vyplňujete přehled pro ČSSZ? Pozor na změny u sociálního pojištění OSVČ

To znamená, že je povinna vyplnit dva přehledy a částku pojistného (resp. nedoplatku) propočítat pro každou z pojišťoven. Všeobecná zdravotní pojišťovna doporučuje použít interaktivní formulář přehledu, který s vyplnění pomůže. Interaktivní podobu nabízí všechny zdravotní pojišťovny. 

Interaktivní formulář je nutné vyplnit pro obě pojišťovny stejnými vstupními údaji o příjmech a výdajích, protože tzv. rozhodným obdobím je pro OSVČ celý kalendářní rok, za který se pojistné platí. Pozor by si měly dát OSVČ na řádek číslo 5, kde je nutné vyplnit počet měsíců, kdy byla u dané pojišťovny, upozorňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý

V řádku 4 a 6 se ale na obou formulářích vypíše 12, jestliže samostatná výdělečná činnost trvala po celý rok.¨

Největší pozor je třeba dát na řádek 41, kde se vyplňuje úhrn vyplacených záloh na pojistné v roce 2018 na účet dané pojišťovny. Tento údaj je důležitý pro správné vyplnění formuláře a následný výpočet. 

Je-li například změna pojišťovny provedena v polovině roku, pro první pojišťovnu je nutné pro řádek 41 sečíst zálohy zaplacené za leden až červen (tj. od 1. ledna do max. 8. července), pro VZP je nutné sečíst zálohy zaplacené za červenec až prosinec (tj. od 1. července do max. 8. ledna). Do úhrnu zaplacených záloh na pojistné se nezahrnují platby penále či pokut ani doplatky na základě dřívějších přehledů. V souvislosti s tím někdy při výpočtu také dochází k chybám, upozorňuje Tichý. 

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného je nutné zaplatit nejpozději do 8 dnů od podání přehledu, a to na účet každé z obou pojišťoven, u nichž byla OSVČ pojištěna. 

Přehledy formulářů jednotlivých pojišťoven nabízíme ke stažení: 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).