Hlavní navigace

Jak na přiznání k dani z nemovitostí na rok 2020 a k silniční dani za rok 2019?

31. 1. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ačkoli dnes končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a přiznání k silniční dani, lze se s nimi beztrestně o několik dnů opozdit.

I tak by ale poplatníci, kterých se přiznání týkají, měli tuto povinnost vyřešit co nejdříve. Bez pokuty se lze totiž opozdit jen o několik dnů. Připravili jsme last-minute přehled, koho se daně týkají, kdo musí přiznání podat a také dokdy daně doplatit.

Daň z nemovitých věcí 2020

Kdo musí podat přiznání

Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Především jde tedy o poplatníky, kteří v roce 2019 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání musí podat i ti, kteří v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.

Poplatníci, kteří nějakou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podat přímo daňové přiznání a stačí, když finančnímu úřadu ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Toto ale platí jen pro poplatníky, kteří už v daném kraji žádnou nemovitou věc nemají. Pokud někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.

Přiznání se pak podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Kdo vlastní více nemovitostí a všechny se nachází v jednom kraji, podává přiznání jen na jeden úřad. Pokud má ale poplatník nemovitosti ve více krajích, podává více přiznání, a to za každý kraj jedno.

Kdo přiznání podávat nemusí

Přiznání naopak nemusí řešit ti, kteří jej odevzdali v předešlých letech a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Pokud se například kvůli rozhodnutí obce změnily koeficienty, nové přiznání poplatníci podávat nemusí. Přepočet se provede automaticky a novou výši daně se lidé dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem.

Řadě poplatníků se letos právě kvůli změně koeficientů daň změní. Po 18 letech se ve většině pražských městských částí (v 33 z nich) daň zvýšila, někde dokonce až dvojnásobně. Zatímco u bytů zůstala v některých městských částech daň stejná, u nemovitostí, které jsou používány k podnikání, se daň z nemovitých věcí zdvojnásobila v celé Praze. Kromě Prahy vzrostla daň z nemovitých věcí ještě v dalších 3 okresních městech. Jde o Ústí nad Orlicí, Cheb a Plzeň. Zatímco v Ústí nad Orlicí si připlatí všichni občané, v Chebu jen podnikatelé v průmyslu a službách a v Plzni majitelé konkrétních 40 objektů, které jsou nově připojeny k vodohospodářské infrastruktuře.

Dokdy přiznání podat

Lhůta pro podání přiznání končí dnes, tedy v pátek 31. ledna. Pokud ale poplatník termín nestihne, nemusí se ihned obávat pokuty. Penále začíná nabíhat až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 Kč. Beztrestně tak lze přiznání k dani z nemovitých věcí podat ještě v pátek 7.1.

Kdo musí podat přiznání elektronicky

Ne všichni si mohou vybrat, jakým způsobem přiznání podají. Ti, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, zase musí podávat řádné, dodatečné nebo opravné přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky, a to v požadovaném formátu. Kdo tak neučiní, riskuje pokutu. Správce daně nicméně u daně z nemovitých věcí poplatníka nejprve vyzve, aby své pochybení napravil a přiznání podal elektronicky. Teprve v případě, že výzvu ignoruje, dostane pokutu ve výši 2000 Kč.

Ostatní poplatníci si mohou vybrat, jakým způsobem přiznání podat, zda v papírové či elektronické podobě. Server Podnikatel.cz například nabízí chytrý interaktivní formulář přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2020, který vyplňování usnadní a pomůže s výpočty. Přiznání lze také podat přes Daňový portál, který při vyplňování “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Kdo ale toto podání neopatří elektronickým podpisem, musí do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy.

Dokdy daň zaplatit

Většina poplatníků musí daň zaplatit do pondělí 1. června (31. května připadá na neděli). Pokud výše daně překročí 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je nutné uhradit do konce května (letos do začátku června) a druhou do úterý 1. prosince. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do úterý 1. září. Případným druhým termínem zůstává 1. prosinec.

Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výši daně si poplatníci zjistí z daňové složenky, kterou bude finanční správa rozesílat v dubnu a květnu, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně do datové schránky.

Čtěte více: Co se změnilo u daně z nemovitých věcí v roce 2020?

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Silniční daň

Kdo musí podávat přiznání

Silniční daň se platí z motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, jestliže jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidla a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v ČR patří do předmětu silniční daně vždy, a to bez ohledu na to, zda slouží k podnikání.

Silniční daň se ale neplatí z elektrovozidel, z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, která váží méně než 12 tun. Kompletní výčet osvobození je uveden v § 3 zákona o dani silniční.

Povinnost registrovat se k silniční dani vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém je vozidlo poprvé využito pro podnikání.

Stahujte interaktivní přiznání

Podnikatel.cz nabízí pro splnění těchto dvou daňových povinností formuláře ke stažení, které díky interaktivnosti usnadní vyplnění. 

Přiznání k dani z nemovitých věcí:

Přiznání k dani silniční 2019:

Dokdy přiznání podat

Přiznání k dani silniční se podává, stejně jako přiznání k dani z nemovitých věcí, tedy do dnešního 31. ledna. Silniční daň se ale na rozdíl o daně z nemovitých věcí neplatí dopředu, ale zpětně. Také s přiznáním k dani silniční se mohou podnikatelé beztrestně o několik dnů opozdit, jelikož penále začíná nabíhat až od šestého pracovního dne. V případě zpoždění se platí pokuta 0,05 % stanovené daně, pokud ale nepřekročí částku 200 Kč, nepředepíše se.

Kdo musí přiznání podat elektronicky

Rovněž v případě silniční daně platí, že majitelé zpřístupněných datových schránek (a také firmy, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) musí podat přiznání elektronicky. Na rozdíl od daně z nemovitých věcí je však úřad na případné pochybení u formy podání neupozorní a automaticky jim udělí pokutu 2000 Kč.

Dokdy doplatit daň

Samotnou silniční daň je nutné, na rozdíl od daně z nemovitých věcí, doplatit do konce ledna. I zde se ale mohou poplatníci o něco opozdit, jelikož penále začíná nabíhat až od pátého pracovního dne. Úrok se opět nepředepíše, pokud jeho výše nepřekročí 200 Kč. Pozor ale na to, že doplatek obsahuje i prosincovou zálohu, která se neplatí.

Kdy se platí zálohy

Během roku pak musí poplatníci silniční daně platit zálohy na daň, jejichž výše odpovídá 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Zálohy se vždy platí za jednotlivá čtvrtletí. V roce 2020 jsou termíny:

  • do 15. dubna (na leden až březen)
  • do 15. července (na duben až červen)
  • do 15. října (na červenec až září)
  • do 16. prosince (na říjen a listopad)

Silniční daň mohou poplatníci uhradit i jednorázově, hned první zálohou ve výši celé roční sazby.

Čtěte více: Používáte při podnikání auto? Musíte podat přiznání k silniční dani za rok 2019

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).