Hlavní navigace

Jak na přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2018 na poslední chvíli?

30. 1. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Za dva dny vyprší lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2018. Beztrestně se ale lze o několik dnů i opozdit.

Přiznání ovšem nepodávají všichni poplatníci, nýbrž zpravidla jen ti, kteří v loňském roce nabyli nějakou nemovitost. Pozor též na to, že někteří z těch, kterých se přiznání týká, jej musí podat elektronicky.

Kdo musí podat přiznání

Přiznání k dani z nemovitých věcí se i letos musí podat do 31. ledna. Přiznání podávají především poplatníci, kteří v roce 2017 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání musí podat i ti, kdo v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Mezi změny rozhodné pro stanovení daně patří rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.

Poplatníci, kteří nějakou nemovitost pozbyli (darovali ji nebo prodali apod.), pak nemusí podat přímo přiznání, mají ale za povinnost tuto skutečnost ohlásit finančnímu úřadu, a to formou písemného oznámení o této skutečnosti. Jestliže vám však po prodeji (darování atd.) ještě další nemovitost ve stejném kraji zbyla, přiznání se nevyhnete. V takovém případě se ale nepodává „komplexní“ přiznání, stačí vyplnit jen dílčí daňové přiznání.

Přiznání naopak nemusí řešit ti, kteří jej odevzdali v uplynulých letech a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Kvůli pouhé změně koeficientů, ke které letos v několika okresních městech (a desítkách menších obcí) došlo, nové přiznání podávat nemusíte. Tento přepočet se provede automaticky a novou výši daně se lidé dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem.

Kdo musí podat přiznání elektronicky

Způsobů, jak přiznání podat, existuje několik. Server Podnikatel.cz například nabízí chytrý interaktivní formulář přiznání k dani z nemovitostí za rok 2017, který vyplňování usnadní a pomůže s výpočty. Přiznání pak stačí vytisknout a donést či poslat na finanční úřad. Přiznání se dá podat také přes Daňový portál, který při vyplňování “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Přiznání podané přes Daňový portál ale musí poplatníci opatřit elektronickým podpisem. Kdo tak neudělá, musí do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy.

Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, však na výběr nemají a musí přiznání k dani z nemovitých věcí podat elektronicky, a to v požadovaném formátu. Až do loňska navíc v případě, kdy toto podnikatel nesplnil, platila automatická pokuta ve výši 2000 Kč. Finanční správa nicméně v létě 2017 upravila seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky. U podání, která na seznamu nejsou uvedena, obdrží nově poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby je podal elektronicky. Teprve v případě, že svou chybu nenapraví, hrozí mu pokuta za nepodání přiznání. Mezi taková podání patří i daň z nemovitých věcí.

Čtěte také na Měšec.cz: Daň z nemovitých věcí 2018: Jak vyplnit daňové přiznání?

Dokdy přiznání podat

Na podání přiznání mají poplatníci čas do středy 31. ledna. Pokud se ale opozdí, nemusí se hned obávat pokuty. Penále totiž začíná nabíhat až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 Kč. Bez rizika pokut tak lze letos přiznání podat ještě 7. února.

Dokdy daň zaplatit

Většina poplatníků musí daň zaplatit do čtvrtka 31. května. Pokud je daň vyšší než 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první se musí uhradit do konce května a druhá do pátku 30. listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají první lhůtu v případě částky nad 5000 korun posunutou na pátek 31. srpna. Druhý termín zůstává na 30. listopadu.

Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, nemusí ji poplatník platit. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší. Výši daně se poplatníci dozví ze složenky, kterou bude finanční správa tradičně rozesílat v dubnu a květnu, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně do datové schránky.

Jak se dozvědět o výši daně

Aby mohl poplatník daň zaplatit, potřebuje, především pokud přiznání nepodával letos, zjistit její výši. Tu se dozví ze složenky, kterou bude finanční správa tradičně rozesílat od konce dubna, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně do datové schránky.

Na daň můžete využít SIPO

Už několik let můžete daň zaplatit i prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Abyste tak mohli učinit, musíte mít od České pošty přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období vám musí být stanovena a předepsána daň na váš osobní daňový účet. Dále musíte vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Nedílnou součástí tiskopisu tvoří doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Oznámení je třeba doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.

Nástroje v marketingu

Informace o platbě si můžete nechat zaslat e-mailem

Od loňska se dá také využít nová služba, díky které mohou poplatníci získat informace s údaji pro placení daně. Kdo neplatí daň z nemovitých věcí pomocí SIPO a nemá zřízenou datovou schránku (u právnických osob), může si nechat informace o platbě zaslat na e-mail. Každoročně pak obdrží před splatností první splátky e-mailovou zprávu s kompletními informacemi pro placení daně. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na složence, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do 15. března 2018 svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Žádost si můžete už nyní stáhnout na Podnikatel.cz. Stačí ji vyplnit a odeslat na příslušný finanční úřad. Poplatníkům, kteří službu využijí, pak již nebude zaslána složenka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).