Hlavní navigace

Jak založit živnost?

18. 10. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Kdo smí a naopak nesmí provozovat živnost, jaké dokumenty při založení živnosti vyplnit a jaké úřady obeznámit? Čtěte odpovědi na tyto otázky.

Živnost v Česku může provozovat jak fyzická, tak i právnická osoba, pokud splní podmínky dané živnostenským zákonem

Kdo může provozovat živnost 

Mezi právnické osoby, které mohou provozovat živnost, patří především obchodní společnosti a družstva. Dále za určitých podmínek např. obecně prospěšné společnosti nadace, sdružení občanů, zájmové sdružení právnických osob, jednotky územní samosprávy a příspěvkové organizace a další subjekty.

Živnostenský zákon rozlišuje podnikatele:

  • české osoby – kterými jsou fyzické osoby s bydlištěm (tj. trvalým pobytem) a právnické osoby se sídlem na území České republiky
  • zahraniční osoby – kterými jsou fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky, nebo právnické osoby, které nemají sídlo na území České republiky.

Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami uvádí § 6 živnostenského zákona.

Kdo nemůže provozovat živnost 

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba:

  • na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno,
  • po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  • po dobu 3 let, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Pro určení správné činnost slouží samostatné nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.

Co je to jednotný registrační formulář 

Poté je třeba vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF). Jeho prostřednictvím je možné kromě ohlášení živnosti či podání žádosti o udělení koncese učinit oznámení i vůči dalším úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Spolu s vyplněným formulářem je nutné také průkaz totožnosti. Výpis z rejstříku trestů už není potřeba, jelikož si ho obstará sám živnostenský úřad. Pro prokázání způsobilosti lez také předložit například pracovní smlouvu a doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list či daňová přiznání (pokud je z nich patrný obor vykonávané činnosti).

Živnost pomocí datové schránky

Založit živnost si mohou občané také pomocí datových schránek. Pokud však daná živnost vyžaduje také doklad o vzdělání či odborné způsobilosti, musí tyto dokumenty občan nechat autorizovaně zkonvertovat do elektronické podoby. Autorizovanou konverzi však provádějí pouze kontaktní místa Czech POINT.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).