Hlavní navigace

Uplatnění daňového zvýhodnění na děti v daňovém přiznání

2. 3. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Při uplatnění daňového zvýhodnění je třeba určit společnou domácnost a kdy se jedná o studium. Potíže činí i nárok při střídavé výchově. Čtěte, jak na to.

Při podání daňového přiznání nebo při ročním zúčtování je třeba správně vyhodnotit, za které měsíce náleží daňové zvýhodnění. Problematické bývá určení počátku a ukončení studia, ale například i posouzení společné domácnosti při střídavé výchově dítěte rozvedených rodičů. Čtěte také: Chaos v dohodách o provedení práce. Víme jak z toho ven

Podmínky daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti posuzujeme dle podmínek zákona daních z příjmů paragraf 35c. Obecně daňové zvýhodnění náleží na: 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

a) nezletilé dítě (naposledy v měsíci, kdy dovrší 18 let věku a nepřipravuje se na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem) za předpokladu, že zletilosti nenabylo před dovršením 18 let věku sňatkem (zletilost zůstává i v případě, že dojde k zániku manželství),

b) zletilé dítě až do dovršení věku 26 let (naposledy v měsíci, kdy dovrší 26 let věku), jestliže nepobírá invalidní důchod třetího stupně a 

  1. soustavně se připravuje na budoucí povolání - příprava na budoucí povolání se posuzuje podle § 12 až 15 zákona o státní sociální podpoře,
  2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Určení společné domácnosti při střídavé výchově

Pokud soud svěří dítě do střídavé výchovy rodičů, kteří spolu nežijí v jedné domácnosti, je pro posouzení existence společné domácnosti rozhodující vždy skutečný stav. Dítě může být trvale příslušníkem pouze jedné domácnosti a po určitou dobu příslušníkem druhé domácnosti (rozhoduje stav na počátku daného kalendářního měsíce). Při střídání domácnosti např. po týdnu může tedy v jednotlivých měsících uplatňovat zvýhodnění jen jeden z rodičů, a to ten, který bude dítě vyživovat ve své domácnosti na počátku daného měsíce. Každý z nich tedy bude uplatňovat jen několik měsíců a nebude-li mít v těch měsících zdanitelné příjmy, nebude možné využít daňové zvýhodnění v plné výši. Čtěte také: Jak správně na slevy v daňovém přiznání? Podívejte se na příklady

školení účto leden 23 Kučerová

Pomůže dohoda rodičů

Řešením je dohoda rodičů, že dítě je sice svěřeno soudem do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů, ale bude žít trvale v domácnosti jen s jedním z rodičů. Potom bude dítě uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden z nich a druhému náležet nebude. Mezi rodiči musí existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování daňové úlevy. Pokud se nedohodnou, vzájemně nedoloží čestným prohlášením, dohodou, či potvrzením druhého zaměstnavatele, může jim zaměstnavatel dokonce odmítnout roční zúčtování příjmů. V takovém případě si podají daňové přiznání sami. Čtěte také: Daňové přiznání při kombinaci se zaměstnáním snadno a rychle

Takto lze postupovat pouze u společné nebo střídavé výchovy. Jestliže je však dítě svěřeno například do péče matky a skutečně zde má trvale společnou domácnost, nemůže si daňové zvýhodnění uplatnit otec. A to ani v případě, kdy matka nemá žádné příjmy, na základě kterých by si mohla daňové zvýhodnění uplatnit a mezi rodiči by existovala dohoda.

Foto: www.isi­fa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).