Hlavní navigace

Jak na uplatnění daňového zvýhodnění. Nové výklady a postupy

18. 1. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Od počátku roku 2015 došlo ke změnám v daňovém zvýhodnění, k některým novým postupům došlo v jeho průběhu a další změny se čekají v roce 2016.

Počínaje rokem 2015 se výrazně upravilo daňové zvýhodnění. Zvýšilo se podle počtu vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti. Změnily se podmínky jeho uplatnění a v průběhu roku 2015 došlo i ke změnám v dosud doporučovaných postupech.

Zaměstnanci, kteří hodlali daňové zvýhodnění uplatnit, museli u zaměstnavatele podepsat tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“. V novém vzoru s číslem 24 (bude platný i pro rok 2016) se rozšířily povinné údaje o vyživovaných dětech. V daňovém přiznání se uplatní výše daňového zvýhodnění v příslušné tabulce.

Čtěte také:

Potvrzení pro účely daňového zvýhodnění

Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění je nutné doložit od zaměstnavatele druhého z poplatníků. Právě pro tyto účely slouží tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“. Potvrzení je platné až do okamžiku, kdy dojde ke změně rozhodných skutečností (dítě dostuduje, narodí se další apod.). Poté musí potvrzení předložit znovu, protože dojde ke změně v počtu vyživovaných dětí, v důsledku kterého se bude měnit výše daňového zvýhodnění uplatňovaná na další dítě (děti). Rozhodně není nutné vydávat nové potvrzení pro každý následující kalendářní rok.

Ilustrační obrázek

Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Dokud nedojde ke změně, není třeba k Prohlášení nové potvrzení od druhého zaměstnavatele.

Pokud tedy v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživují děti oba zaměstnaní rodiče, musí nárok na daňové zvýhodnění prokázat plátci daně potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém se uvádí jméno, příjmení, rodné číslo dítěte, v jaké výši poplatník na toto dítě uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění (resp. že ho neuplatňuje) a od kterého měsíce. Je ale možné využít takzvané zjednodušené potvrzení od zaměstnavatele. A to například pokud zaměstnaný poplatník u svého zaměstnavatele Prohlášení k dani podepíše, ale žádné vyživované děti v něm neuvede. Pak postačí potvrzení, ve kterém jeho zaměstnavatel pouze uvede, že daňové zvýhodnění na žádné vyživované děti u něj tento poplatník neuplatňuje, příp. že u něj poplatník na dané zdaňovací období Prohlášení k dani nepodepsal. Takové potvrzení nemá předepsaný formulář.

V situaci, kdy je druhý z poplatníků v domácnosti, osobou samostatně výdělečně činnou nebo kupříkladu pracuje v zahraničí, se jako dostačující doklad o neuplatnění daňového zvýhodnění doporučuje čestné prohlášení. Zákon o daních z příjmů dokonce nezakazuje ani postup, kdy jeden rodič (např. matka) ve společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě podle našich zákonů a druhý (např. v zahraničí pracující otec) na stejné dítě uplatňuje daňové zvýhodnění podle předpisů státu svého zahraničního zaměstnavatele. 

Měsíční a roční nárok na daňové zvýhodnění činí v roce 2015 a prozatím i v roce 2016:

  • na jedno dítě – měsíčně 1117 Kč ročně 13 404 Kč
  • na druhé dítě – měsíčně 1317 Kč a ročně 15 804 Kč
  • na třetí a každé další dítě – měsíčně 1417 Kč a ročně 17 004 Kč

Novelou zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 612 se mělo od roku 2016 zvýšit daňové zvýhodnění na druhé dítě o 100 korun a na každé třetí a další dítě o 300 korun. Daňové zvýhodnění ve výši na první dítě se měnit nemělo. Účinnost novely byla původně plánována od začátku roku 2016. To se ovšem nestihlo a tak je možné, že v případě jejího schválení v průběhu roku 2016 dojde k uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění od data účinnosti a daňového zvýhodnění za celý rok 2016 se dorovná v ročním zúčtování či daňovém přiznání. Další alternativou je účinnost zvýšeného daňového zvýhodnění až od roku 2017. 

Čtěte také: 5 novinek, které čekají zaměstnavatele v roce 2016 

Přednostní neuplatňování společných dětí

Začátkem roku 2015 se změnily podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění. Finanční správa zveřejnila na svém webu informace k praktické aplikaci daňového zvýhodnění podle těchto nových podmínek. Mimo jiné se zde popisovala i situace, kdy v jedné společně hospodařící domácnosti žijí, kromě společných dětí, také děti druha nebo družky z dřívějších vztahů, na které může uplatnit daňové zvýhodnění pouze jeden z nich. Podle původně doporučovaných postupů se měly nejprve vypořádat děti společné (děti druha a družky), a poté děti každého z nich. Toto přednostní uplatňování společných dětí je však nad rámec zákona. Jestliže je ve společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, dohromady je možné posuzovat pro účely stanovení daňového zvýhodnění pouze ty děti, na které může poplatník daňové zvýhodnění uplatnit (nikoliv tedy všechny děti, o které fakticky poplatník ve své domácnosti pečuje). Do úhrnného počtu nelze započítat například dítě družky z dřívějšího vztahu, vnouče, jehož rodiče mají dostatečné příjmy, apod. Ovšem pořadí je na poplatníkovi.

V případě, kdy uvedeným postupem byl poplatník poškozen, což se mohlo stát v situaci, kdy je společné dítě držitelem průkazu ZTP/P (lze čerpat dvojnásobek daňového zvýhodnění) a z toho důvodu bylo uplatněno dle doporučovaných postupů na prvních místech (dvojnásobek daňového zvýhodnění ve výši na první dítě je mnohem méně než dvojnásobek daňového zvýhodnění ve výši na třetí dítě), je vhodné situaci napravit v ročním zúčtování.

Čtěte více: Máte v pořádku daňové zvýhodnění? Doporučované postupy neplatí 

Změna v pořadí možná je

Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Petra PetlachováGenerálního finančního ředitelství, v uvedeném případě může poplatník uplatnit změnu v „pořadí“ vyživovaných dětí pro účely daňového zvýhodnění tak, že vyplní „změnovou tabulku“ v části II. tiskopisu PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Poplatník do příslušného sloupce tabulky jako druh změny uvede „změna v pořadí dětí“. Dále musí znovu vyplnit výčet všech vyživovaných dětí s tím, že daňové zvýhodnění ve výši „na třetí a další dítě“ uplatní na dítě s průkazem ZTP/P. Pokud poplatník není povinen podat přiznání k dani a požádal o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2015, pak mu zaměstnavatel zohlední uplatněnou změnu „v pořadí“ dětí v rámci ročního zúčtování daně, vysvětluje Petra Petlachová.

Mluvčí dodává, že jestliže jsou pro to splněny podmínky (tj. vyživoval-li poplatník dítě s průkazem ZTP/P od počátku roku 2015), pak se daňové zvýhodnění v rámci ročního zúčtování „přepočítá“ tak, jako by změněný stav platil po celý rok 2015. Pokud je poplatník povinen podat přiznání k dani z příjmů, pak mu zaměstnavatel k tomuto účelu vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech, ze kterého bude zřejmé, že za rok 2015 poplatník u zaměstnavatele „čerpal“ daňové zvýhodnění v nižší částce, neboť dítě s průkazem ZTP/P uplatnil jako první. Na přiznání k dani z příjmů poplatník provede změnu v pořadí dětí do příslušné tabulky a „dočerpá“ si tak zbylý nárok na daňové zvýhodnění z titulu umístění dítěte s průkazem ZTP/P na třetí místo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).