Hlavní navigace

Jak na vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu

28. 3. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu není nic složitého. Pomohou nám chytré formuláře, které umí počítat a doplnit většinu údajů za nás. Důležité je jen správné určení počtu měsíců, uvedení příjmů a výdajů a zaplacených záloh.

Mezi základní povinnosti osob samostatně výdělečně činných patří podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně. Zde se vypočítá skutečné pojistné a zúčtují zaplacené zálohy. Přehled je nutné podat do jednoho měsíce ode dne, kdy měla OSVČ povinnost podat daňové přiznání, tj. nejpozději do 2. května 2011, případně s odkladem do 1. srpna 2011. Ovšem povinnost zaplatit případný nedoplatek vzniká do 8 dnů po podání daňového přiznání. Z toho důvodu je součástí přehledu kolonka o údaji, kdy mělo být podáno přiznání a kdy bylo skutečně podáno. Čtěte více: Dokdy musí OSVČ zaplatit daně, sociální a zdravotní pojištění? Přinášíme ucelený kalendář

Přehled podávají všichni podnikatelé

Podání přehledu je povinné i pro podnikatele, kteří nemají povinnost např. z důvodu velmi nízkých příjmů podávat daňové přiznání. Musí tak učinit nejpozději do 8. dubna 2011. Čtěte více: Přehledy jsou povinné, i když nepodáte daňové přiznání

Přehled předkládá i OSVČ:

  • která má daň stanovenou paušální částkou (jedná se o daň placenou paušální částkou, ne o paušální výdaje),
  • na kterou byl prohlášen insolvenční návrh.

V případě, že by podnikatel změnil v průběhu kalendářního roku zdravotní pojišťovnu, musí předložit přehled všem pojišťovnám, u kterých byl pojištěn. Čtěte více: Při změně zdravotní pojišťovny podává podnikatel přehledy dva

Jak přehled podat?

Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven, případně rovněž na serveru Podnikatel.cz. Přehled je možné vyplnit ručně (po vytištění) nebo na počítači a následně vytisknout a dodat zdravotní pojišťovně. Další možností je elektronické podání. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí elektronické podání v části E-komunikace. Pro přihlášení je nutné použít přidělené identifikační údaje (PIN a heslo), které bylo pro e-komunikaci každé OSVČ přiděleno. Přehled lze samozřejmě podat nejen prostřednictvím e-komunikace, ale i odeslat formou datové zprávy. Všeobecná zdravotní pojišťovna rovnou nabízí formuláře dva. První verze je k vytištění, druhá k vyplnění na počítači. Opět je možné využít elektronického podání přes e-komunikaci.

Vyplnění přehledu

Vyplnění přehledu si ukážeme na konkrétním příkladu podnikatelky, která má příjmy z reklamní činnosti. Využila výdaje paušálem ve výši 60 %, jelikož se jedná o živnost volnou. Příjmy v roce 2010 činily 600 000 Kč, paušální výdaje 360 000 Kč. Podnikatelka platila minimální zálohy. Podnikatelka 2. dubna onemocněla a pobírala dávky z nemocenského pojištění OSVČ. Pracovní neschopnost byla ukončena 15. června 2011. Čtěte také: Nevíte, jak určit výši paušálu? Čtěte jednoduchý návod

Pro ukázku výpočtu byl použit formulář Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra určený k vyplnění na počítači. Vyplnění je jednoduché a rychlé, některé údaje se zobrazí automaticky. Obdobně funguje například tiskopis Všeobecné zdravotní pojišťovny. Čtěte také: Podejte daňové přiznání přes datovou schránku, e-podpis není povinný

Krok 1

Vyplníme v tabulce č. 1 identifikační údaje. Nezapomeneme uvést, že se jedná o řádný přehled.

Krok 2

Pokračujeme prohlášením podnikatele. Zde je důležité správně rozlišit, zda a ve kterých měsících se jedná o hlavní či vedlejší výdělečnou činnost, nebo zda nebyla OSVČ nemocná. Při nemoci je rozhodující, jestli podnikatelka pobírala nemocenské dávky z nemocenského pojištění OSVČ. Vždy se musí jednat o celé kalendářní měsíce, v nichž trvala činnost vedlejší nebo nemoc. V případě, že by OSVČ nebyla nemocensky pojištěna, měsíce se z přehledu nevylučují. V našem případě se jedná o měsíc květen, kdy podnikatelka byla nemocensky pojištěna a pobírala celý měsíc nemocenské dávky. Tuto skutečnost je nutné zdravotní pojišťovně doložit, potvrzením ze sociálky. Ta totiž nemocenské vyplácí a zdravotní pojišťovna to nemůže vědět. Čtěte více: Nemocný podnikatel nemusí platit zálohy na pojistné

Označíme tedy měsíc květen a příslušnou variantu dle nabídky z pokynů k vyplnění:

  • a) plátcem pojistného byl i stát (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, žena na mateřské nebo rodičovské dovolené, uchazeč o zaměstnanci at­d.),
  • b) v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minima, tj. 8000 Kč,
  • c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského OSVČ,
  • d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením,
  • e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání,
  • f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

Automaticky se vyplnily varianty pro povinnost podání daňového přiznání a údaj, že přiznání nevyplňuje daňový poradce. Podnikatelka připíše do tabulky č. 3 údaj o datu, kdy měla povinnost podat přiznání a kdy bylo skutečně podáno. Od tohoto údaje se odvíjí případný termín doplatku.

Tabulka 2 a 3 přehledu

Krok 3

Pokračujeme tabulkou č. 4. Doplníme příjmy a výdaje, v řádcích 4 až 6 počty měsíců, ve kterých trvala podnikatelská činnost, ve kterých byla OSVČ pojištěna u příslušné zdravotní pojišťovny a vyloučíme měsíce, kdy neplatil minimální vyměřovací základ, tj. v našem případě měsíc květen. Ostatní údaje se spočítaly automaticky.

Nyní zbývá pouze připsat do řádku č. 41 v tabulce č. 5 údaj o zaplacených zálohách. V našem případě se jedná o částku 17 611 (minimální zálohy x 11 měsíců, v květnu nebyla podnikatelka povinna platit zálohu, což již dříve pojišťovně doložila zasláním kopie neschopenky). Čtěte také: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011 

MM červen tip 1

Automaticky se zobrazí přeplatek nebo nedoplatek z přehledu. Vychází nám přeplatek 7 Kč, o který podnikatelka žádat nebude. Tuto variantu také v přehledu vyznačí.

Krok 4

Pokračujeme tabulkou č. 6, a to zálohy na další období. V našem případě je vypočtená výše zálohy nižší než stanovená minimální výše zálohy pro rok 2011. Automaticky se zobrazí, že bude nutno platit minimum. Jiná varianta by nastala u OSVČ vedlejší s příjmem nižším než minimum. Ty by označily buď variantu výpočet nebo variantu 0.

Dokončení přehledu
Foto: www.isifa.com
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).