Hlavní navigace

Základní manuál pro začínajícího podnikatele. Stahujte i důležité formuláře

1. 9. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zjistili jsme, jak získat souhlas s podnikáním od majitele nemovitosti, jaká je aktuální výše správních poplatků a na co při cestě na živnostenský úřad nezapomenout. Zkrátka je tu jednoduchý návod pro začínající podnikatele.

Dříve než podnikatel vyrazí na živnostenský úřad, měl by mít jasno, v jakém oboru hodlá podnikat. Samozřejmě se může rozhodnout i pro více oborů. Z důvodů registračních poplatků je to dokonce výhodnější. S určením druhu podnikatelského oprávnění ke konkrétní činnosti pomohou pracovníci živnostenských úřadů.

Základní rozdělení živností

Živnosti se dělí na koncesované, vázané, řemeslné a volné. Toto rozdělení je rozhodující pro získání konkrétní živnosti. První tři vyžadují odborné znalosti, případně doložení praxe. Pro živnost volnou (ohlašovací) naopak žádné odborné vzdělání či praktické zkušenosti nepotřebujete. Stačí si vybrat.

Jednotlivé druhy živností jsou vyjmenovány v přílohách živnostenského zákona:

Specifikaci činnosti živností najdete v obsahových náplních jednotlivých živností. K doložení dosaženého vzdělání (odborná způsobilost) je zpravidla potřebný výuční list, maturitní vysvědčení či vysokoškolský diplom prokazující vzdělání v příslušném oboru (originál nebo ověřená kopie). Praxi doložíte například potvrzením zaměstnavatele. Pokud budoucí podnikatel nemá vzdělání nebo potřebnou praxi, může podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce. Čtěte více: Podnikatel a odpovědný zástupce musí být ve smluvním vztahu. Víc zákon neřeší

Jak nejrychleji získat živnostenské oprávnění

Pro ohlášení živnosti doporučujeme použít Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (JRF). Formulář si můžete předem vyplnit sami, ale nejsnazší je vyplnění elektronicky přímo na místě se zaměstnancem živnostenského úřadu. Čtěte také: Ohlášení živnosti a změn přes jednotný registrační formulář je jednodušší. Víme, jak na to

Na co bychom při jednání na živnostenském úřadě neměli zapomenout, shrnul pro server Podnikatel.cz Radim LabskýJednotného kontaktního místa Živnostenského úřadu Olomouc. Jedná se o:

  1. doklad totožnosti (ob­čanský průkaz)
  2. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno místo podnikání (zkráceně souhlas k místu podnikání). Dokládá se pouze v případě, kdy se místo podnikání liší od místa bydliště fyzické osoby. Stahujte: Souhlas majitele nemovitosti s podnikáním
  3. doklad prokazující odbornou způsobilost - netýká se živností volných
  4. mít vybranou živnost (nebo alespoň představu, v jakém oboru chceme podnikat)
  5. doklad o zaplaceni správního poplatku ve výši 1000 korun. Platí se při vstupu do podnikání, nezáleží kolik živností při prvním ohlášení ohlásíte. Za pozdější rozšíření oprávnění o další živnosti, je poplatek 500 korun. Hradí se v hotovosti v pokladně úřadu, je možná i platba bankovní kartou.

Odpovědný zástupce

Jestliže budoucí podnikatel nesplňuje sám odbornou způsobilost, ustanoví odpovědného zástupce. Bude potřebovat následující doklady týkající se jeho osoby:

  1. doklady prokazující jeho odbornou způsobilost (os­vědčení o odborné způsobilosti, případně praxi)
  2. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, prohlášení může zástupce učinit i osobně před živnostenským úřadem.

Vydání živnostenského oprávnění

Živnostenský úřad po předložení všech dokladů dokladů, případně získání potřebného stanoviska v např. v případě koncesovaných živností, vydá výpis z živnostenského rejstříku. V případě koncese předloží vaši žádost o koncesi příslušnému odboru. Provozovat živnost je možné až v den vzniku práva. Což je den získání živnostenského oprávnění nebo den nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Jak upozornil Radim Labský z živnostenského úřadu Olomouc, živnostenské oprávnění se vystavuje na dobu neurčitou, s tím, že živnost je možné kdykoliv přerušit, vždy ovšem jen na dobu určitou. K tomu postačí doklad totožnosti. Přerušení živnosti obvykle vyřizuje oddělení registrace. Čtěte také: Přerušení živnosti už nemusíte hlásit, pro sebe si to však nenechávejte 

školení účto leden 23 Kučerová

S jedním formulářem na všechny úřady

V rámci ohlášení živnosti se podnikatel v rámci systému Centrálního registračního místa (CRM) může zároveň registrovat u zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) a finančního úřadu.

Může se ale rovněž zaregistrovat na úřady sám. V takovém případě platí následující zákonné lhůty:  

  • u OSSZ a zdravotní pojišťovny platí povinnost registrace nejpozději do 8 dnů od zahájení podnikatelské činnosti
  • u místně příslušného finančního úřadu platí povinnost registrace nejpozději do 30 dnů od zahájení podnikatelské činnosti, místně příslušný je ten, kde budete mít umístěno místo podnikaní. 

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).