Hlavní navigace

Jak na zdanění honorářů z více vydavatelství měsíčně

2. 2. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 457853
Ať jste jen drobnými pisálky či novináři na plný úvazek, výsledek vaší „literární múzy“ je třeba zdanit. Autor by měl vědět, kdo a v jaké výši odvádí daň a zda za tyto příjmy odvádí pojistné.

Způsob zdanění i případné odvody pojistného je nutné rozdělit na příjmy ze závislé činnosti, které v úhrnu nepřesáhnou částku 7000 Kč od jednoho plátce, a autorské honoráře, které tento limit převyšují. Ty jsou považovány za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Čtete více: Autorské honoráře 2009: Nové povinnosti

Příjmy z autorských honorářů do 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce

Příjmy z příspěvků časopisům, novinám, internetovým serverům apod. nepřesahující v úhrnu 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce jsou zdaněny 15% konečnou srážkovou daní. To znamená, že plátce daně např. vydavatelství při výplatě zdaní autorovi honorář podle § 36 zákona o daních z příjmů. Autor obdrží již zdaněný příjem a nepodává daňové přiznání.

Autorské honoráře nepřevyšující limit 7000 Kč u jednoho plátce nebudou považovány za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a nebudou zahrnuty do příjmů z této činnosti za rok 2009. Z těchto příjmů tedy nebude hrazeno pojistné na důchodové pojištění, uvedla pro business server Podnikatel.cz JANA BURAŇOVÁ, vedoucí oddělení interní komunikace České správy sociálního zabečení. Čtete více: Víte na co platíte sociální pojištění? Na důchod 

Do konce roku 2008 podléhaly tyto příjmy (před zdaněním) odvodům zdravotního pojistného. Nabytím účinnosti zákona o nemocenském pojištění došlo ke sjednocení podmínek pro odvod důchodového a zdravotního pojištění. Příjmy nepřesahující v úhrnu měsíční částku 7000 Kč od jednoho plátce jsou od platby zdravotního pojištění osvobozeny. Čtěte více: 1600 korun – nová výše zálohy zdravotního pojištění OSVČ

Nabízí se otázka souvislosti zákona o nemocenském pojištění s odvody zdravotního pojistného. Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny, vysvětluje: Změnu nepřináší samotný nový zákon o nemocenském pojištění, ale doprovodný zákon č. 189/2006 Sb. Tímto zákonem došlo k novelizaci ustanovení §5 písm. b) bodu 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve smyslu, který je popsán. Účinnost této změny je stejná jako u zákona o nemocenském pojištění.

Autorské honoráře jako příjmy ze samostatné výdělečné činnosti

Měsíční příjem od částky 7001 Kč se u plátce daně nezdaňuje, autor sám podává na konci zdaňovacího období daňové přiznání. Ke zdanitelným příjmům podle § 7 ZDP je možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení nebo výdaje paušální ve výši 40 % z dosažených příjmů. Čtěte více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

Příjmy podléhají odvodům důchodového a zdravotního pojistného. Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné a účast na něm a tím povinnost platit pojistné vznikne těm OSVČ, které se k němu samy přihlásí.

Samostatná výdělečná činnost se dělí na hlavní a vedlejší. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti jsou OSVČ povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění vždy, a to i v případě nízkých či nulových příjmů. Při zahájení činnosti v roce 2009 jsou tyto osoby povinny platit pojistné na důchodové pojištění z minimálního měsíčního vyměřovacího základu 5889 Kč ve výši 29,2 %, tj. měsíční záloha na důchodové pojištění činí 1720 Kč, sděluje BURAŇOVÁ. Čtete více: Novinky v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

Jestliže budou mít OSVČ v roce 2009 některý ze zákonných důvodů pro výkon vedlejší samostatné činnosti, oznámí tento důvod nejpozději na přehledu za rok 2009. Případně tento důvod doloží do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci podání přehledu za rok 2009. OSVČ vedlejší má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění pouze v případě, že se samy k tomuto pojištění přihlásí. Povinnost doplatit pojistné na důchodové pojištění vznikne po podání přehledu o příjmech za rok 2009 pouze dosažením rozhodné částky. Povinnou účast na důchodovém pojištění při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2009 založí částka 56 532 Kč. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008? 

OSVČ vedlejší, tedy např. zaměstnaný autor, student či osoba pobírající rodičovský příspěvek, nemusí doplatit pojistné na důchodové pojištění, pokud jejich roční příjmy po odpočtu výdajů tuto rozhodnou částku nepřekročí. Čtete více: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Obdrželi jste někdy autorský honorář?

Kombinace příjmů z několika vydavatelství měsíčně

U novinářů, kteří nemají žádné další příjmy, však může být situace komplikovanější. Pro lepší orientaci uvádíme příklad zdanění i povinných odvodů při výplatě autorských honorářů od několika plátců v jednom měsíci.

Novinář na „volné noze“ píše pro několik vydavatelství.

1. V měsíci únoru 2009 si v jednom vydavatelství vydělá 6000 Kč a ve druhém 12 000 Kč. Jak budou tyto příjmy zdaněny a jaké pojistné bude z těchto příjmů odvedeno?

V prvním vydavatelství bude autorský honorář zdaněn plátcem daně konečnou srážkovou daní. Tento příjem nepřevyšující měsíční limit 7000 Kč u jednoho plátce nepodléhá odvodům důchodového ani zdravotního pojištění.

Příjem z druhého vydavatelství bude považován za příjem ze samostatné výdělečné činnosti a bude z něho po skončení zdaňovacího období odvedeno důchodové a zdravotní pojištění.

2. V měsíci březnu 2009 bude jeho příjem z prvního vydavatelství 4500 Kč, z druhého 3000 Kč a z třetího 2000 Kč. Podléhají tyto příjmy nepřevyšující 7000 Kč od jednoho plátce srážkové dani a odvodům sociálního a zdravotního pojistného?

CHP22 temata2

Přestože celkové autorské honoráře za měsíc březen činí 9500 Kč, nebudou považovány za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Tyto příjmy, nepřevyšující u jednotlivých plátců částku 7000 Kč, zdaní každé vydavatelství zvlášť podle § 36 zákona o daních z příjmů. Autor obdrží již zdaněné honoráře a tyto příjmy nebude zahrnovat po skončení zdaňovacího období do příjmů ve svém daňovém přiznání. Rovněž nemá povinnost uvádět již zdaněné příjmy v přehledech o příjmech a výdajích OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně. Čtete více: Počítáme daně a vyplňujeme přehledy pro pojišťovny

JANA BURAŇOVÁ v této souvislosti upozorňuje, že příjmy OSVČ jsou zúčtovávány jednou ročně při podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok. Příjmy roku 2009 budou zúčtovány až při podání přehledu v roce 2010. Dá se říci, že uvedená výše příjmů za březen roku 2009 neovlivní výši záloh na pojistné na důchodové pojištění osob, které oznámily zahájení samostatné výdělečné činnosti v roce 2009. Prakticky to znamená, že uvedený novinář „na volné noze“, je povinen zaplatit zálohy na pojistné i v měsíci březnu, přestože jeho příjmy za tento měsíc odvodům nepodléhají. Čtete více: OSVČ 2009: změny hlavně v sociálním zabezpečení

Novela zákona o nemocenském pojištění přinesla autorům povinnost přihlásit se od 1. ledna k důchodovému pojištění bez ohledu na jejich soustavnou či nesoustavnou činnost. Kombinací příjmů z několika vydavatelství do 7000 Kč měsíčně se tedy lze povinnému důchodovému pojištění vyhnout, nikoli však placení měsíčních záloh. Čtete více: Leden 2009: Co podnikatele čeká a nemine?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).