Hlavní navigace

Jak na zdravotní pojištění při pobytu v cizině?

16. 7. 2010
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Důležitá je délka pobytu. Při pobytu krátkodobém, tj. kratším než 6 měsíců je pojištěnec nadále účasten ve veřejném zdravotním pojištění, je povinen platit pojistné a plnit veškeré povinnosti dané zákonem. Požádat o vynětí z pojištění v ČR, mohou jen ti pojištěnci, kteří pobývají v cizině dlouhodobě. Dlouhodobým pobytem je nepřetržitý pobyt v cizině delší než 6 měsíců. Ze zdravotního pojištění je vyňata osoba, která splní následující podmínky. Pokud osoba splní následující tři podmínky, je vyňata ze zdravotního pojištění v ČR.

  • Nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně 6 měsíců.
  • Zdravotní pojištění v cizině trvá po celou dobu pobytu v cizině.
  • Písemné Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině bylo doručeno zdravotní pojišťovně před dnem ukončení platby pojistného.

Před odjezdem do ciziny musí rovněž odevzdat průkaz pojištěnce. Až do dne návratu nebude účastníkem zdravotního pojištění v ČR.

  • Pojistné na zdravotní pojištění se za tuto osobu neplatí, tj. pojistné neplatí zaměstnavatel ani pojištěnec sám ani stát.
  • Povinnost platit pojistné zaniká dnem, který byl uveden v PROHLÁŠENÍ, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto PROHLÁŠENÍ bylo doručeno zdravotní pojišťovně.
  • Povinnost platit pojistné vzniká dnem, ke kterému se po návratu z ciziny pojištěnec znovu u zdravotní pojišťovny přihlásí.
  • Po návratu z ciziny je osoba, která byla před odjezdem do ciziny pojištěna povinna se opětovně přihlásit a dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by nepostupoval podle ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině.
  • Povinnost uhrazovat lékařskou péči končí dnem předcházejícím dni, kdy zanikla povinnost platit pojistné.
  • Povinnost uhrazovat lékařskou péči vzniká dnem, kdy se pojištěnec u zdravotní pojišťovny po návratu z ciziny opět přihlásí.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).