Hlavní navigace

Jak ovlivňuje účet u Sberbank výplatu přeplatků na dani nebo platbu daně?

9. 3. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V návaznosti na odebrání bankovní licence Sberbank CZ, se mnoho podnikatelů nemůže dostat ke svým penězům. Co dělat v případě, že máte u finančního úřadu registrovaný účet vedený u Sberbank CZ?

Mnoho podnikatelů se aktuálně potýká s problémem, že se nemůže dostat ke svým penězům, které mají na bankovním účtu vedeném u Sberbank CZ. Z tohoto důvodu mohou podnikatelé řešit jednak nemožnost dostát svým daňovým povinnostem, ale také se nemusí dočkat vyplacení kompenzačního bonusu nebo přeplatku na dani. Jaké kroky mohou podnikatelé v takovém případě učinit?   

Odebrání licence Sberbank CZ, a.s.

V návaznosti na odebrání licence Českou národní bankou, jejíž kroky byly zahájeny dne 28. února 2022, se mnoho podnikatelů nemůže dostat ke svým peněžním prostředkům, které mají u Sberbank CZ uloženy. Odebrání licence bylo vyvoláno jako reakce na konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, kdy Sberbank CZ má vazby právě na Rusko.

Z důvodu probíhajícího konfliktu a ony zmíněné vazby Sberbank CZ na Rusko, začali klienti banky vybírat své peníze a rušit své účty. Následně došlo jednak k uzavření poboček banky, ale také k omezení elektronického bankovnictví a výběrů z bankomatů. 

V současné chvíli se podnikatelé do internetového bankovnictví mohou přihlásit, ale nemohou s penězi, které mají na účtech, volně disponovat. To samé platí pro výběry z bankomatů. Problémy to může  

Reakce finanční správy

Finanční správy zareagovala na aktuální situaci a proaktivně zastavila veškeré převody peněžních prostředků ze strany finančních úřadů na účty Sberbank CZ, a.s. Na webu finanční správy je uvedeno, že se zastavení převodů týká například vyplácení přeplatků na dani a vyplácení kompenzačních bonusů.

Finanční správa ale také zaznamenala opačné případy, a to takové, že poplatník nemůže hradit své daňové povinnosti, a to z výše zmiňovaných důvodů. Jedná se zejména o faktickou nedostupnost finančních prostředků v této bance.

Ačkoli se již klienti banky do svého internetového bankovnictví dostanou, stále nemohou s penězi disponovat, protože mají defaultně nastavený limity na 0 Kč.

Jak vyřešit nemožnost platby daně?

Finanční správa doporučuje, aby poplatníci, kteří mají problém s nemožností disponovat peněžními prostředky právě z důvodu jejich blokaci ve Sberbank CZ, a tím se dostali do nemožnosti plnění svých daňových povinností, aby řešili problém proaktivně s příslušným správcem daně.

Jako jednou z možností se nabízí požádat o posečkání daně. Jedná se o odklad platby daně z vážných důvodů, kterými tato mimořádná událost bez pochyby je. Poplatník tak může žádat jednak o posečkání platby daně nebo úhradu daně na splátky.

Žádost o posečkání daně nemá předepsaný povinný formulář. Na webových stránkách finančního úřadu je však pro zjednodušení zveřejněn vzor formuláře, který může poplatník použít. Podání žádost o posečkání daně podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč.

V žádosti musí poplatník doložit důvody, proč nemůže splnit svou daňovou povinnost řádně a včas. Aby bylo žádosti vyhověno, musí se jednat o důvody, které definuje daňový řád. 

Účet pro vyplácení přeplatků na dani je registrovaný u Sberbank CZ

Pokud máte jako poplatník registrovaný účet na finančním úřadu vedený u Sberbank CZ, nebude na tento účet platba ze strany finančního úřadu poukázána. Může se jednat jak o platby kompenzačních bonusů, tak o přeplatky na daních.

Protože finanční úřady aktuálně nevyplácí peněžní prostředky na účty vedené u Sberbank CZ, a vy očekáváte přeplatek na dani nebo kompenzační bonus, musíte oznámit správci daně změnu čísla bankovního účtu. Poplatník může změnu provést prostřednictvím podání „Oznámení o změně registračních údajů“, pokud je u správce daně registrován, díky němuž změní či zruší příslušný účet

Pokud již poplatník požádal o vrácení přeplatku, může tento poplatník doplnit žádost o změnu čísla účtu uvedeného v žádosti pro vrácení vratitelného přeplatku například na dani z příjmů. V případě již podané žádosti o kompenzační bonus je třeba doplnit tuto žádost o změnu bankovního účtu.

Jak vyplnit oznámení o změně registračních údajů?

Formulář „Oznámení o změně registračních údajů“ slouží pro změnu údajů, které registrovaný subjekt povinně uváděl při registraci k příslušným daním. V rámci předdefinovaného formuláře tak musí poplatník oznámit veškeré změny, ke kterým došlo.

Součástí formuláře je i oddíl určený pro čísla bankovních účtů. V rámci této části může poplatník zrušit, přidat nový nebo přidat další bankovní účet, případně změnit již dříve přidaný. Poplatník musí uvést, o jaký typ účtu se jedná – zahraniční nebo tuzemský účet.

Pokud je bankovní účet označen jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost a zároveň je zaškrtnuto, že je účet určen ke zveřejnění, bude tento bankovní účet zveřejněn v registru plátců daně z přidané hodnoty.  V rámci registračních údajů či jejich změně plátci daně z přidané hodnoty také doplňují, jaké číslo účtu bude sloužit pro vyplácení nadměrného odpočtu.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).