Hlavní navigace

Jak předejít zániku živnosti v případě smrti živnostníka?

30. 1. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
V případě úmrtí živnostníka nemusí hned jeho živnost zaniknout. Je možné jeho živnostenského oprávnění využít. Ale jen dočasně.

Živnostenské oprávnění může sám živnostník přerušit nebo zrušit. Stejně tak ale mohou nastat situace, kdy to za něj udělá živnostenský úřad.

Psali jsme: Kdy vám může živnostenský úřad zrušit živnost? Stačí například neplatit pojistné

Mohou však nastat takové momenty, kdy živnost zaniká automaticky sama.
Podle živnostenského zákona živnostenské oprávnění zaniká:

 • a) smrtí podnikatele, nejde-li o případy podle § 13,
 • b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14,
 • c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,
 • d) výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
 • e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
 • f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

Smrtí podnikání skončit nemusí. Alespoň ne hned

Jak je možné pokračovat v provozování živnosti při úmrtí podnikatele, popisuje § 13 živnostenského zákona

V živnosti po zemřelém podnikateli mohou pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví:

 • a) správce dědictví,
 • b) dědicové ze zákona, nejsou-li dle závěti,
 • c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel/ka, nebo partner/ka,
 • d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu,
 • e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v bodě c), pokud v živnosti nepokračují dědicové,
 • f) svěřenský správce, pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu.

Po smrti živnostníka, který podnikal jako fyzická osoba, dědí jeho dědicové jak dluhy, tak také nevypořádané příjmy z podnikání a majetek, se kterým v podnikání disponoval. Jakmile je dědické řízení vypořádané, mohou také po nějakou dobu podnikat pod jeho živnostenským listem. Nutno však zdůraznit, že je to pouze dočasné.

Jaké jsou povinnosti

Jestliže chce člověk, který má po smrti živnostníka dědický nárok, pokračovat v jeho živnosti, je povinen tuto skutečnost nahlásit na živnostenský úřad. A to do 3 měsíců od smrti živnostníka. Zde mu bude vystaveno oprávnění používat během pozůstalostního řízení jeho živnostenské oprávnění. IČO zůstane stejné, ke jménu zůstavitele se přidá dodatek. Například že v jeho živnosti pokračuje syn. S tímto oprávněním je možné získat přístup k účtům a nakládat s penězi po zůstaviteli.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Dále čtěte: I po smrti podnikatele je třeba doplatit daně a odvody

Po ukončení dědického řízení musí dědic, který hodlá v živnosti po smrti živnostníka dále pokračovat, opět navštívit živnostenský úřad. Do tří měsíců si musí vyřídit vlastní živnostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění a IČO zůstavitele pak úplně zaniká.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).