Hlavní navigace

Jak se OSVČ mají změnit zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2022?

15. 9. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Včera byl zveřejněn návrh nařízení, ze kterého se vypočítávají minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2022.

Stejně jako každý rok se i v roce 2022 změní výše záloh na zdravotní a sociální pojištění na základě nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu. Včera byl zveřejněn návrh nařízení z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Čtěte, kolik by měly OSVČ platit příští rok na zálohách na sociálním a zdravotním pojištění a také kolik na paušální dani OSVČ.

Kolik má činit průměrná mzda

Nařízením vlády se s účinností od 1. ledna 2022 stanoví údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2022. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Návrh nařízení nyní projedná vláda.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2022 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2020 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2021. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2020 a koeficientu nárůstu za první pololetí 2021 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2021, ze které se vychází pro stanovení důchodů a také záloh na příští rok.

Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2022:

  • všeobecný vyměřovací základ má činit 36 119 Kč
  • přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu má činit 1,0773
  • průměrná mzda má činit 38 911 Kč

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně tedy 36 119 × 1,0773 = 38 911 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2021 činila průměrná mzda 35 441 Kč.

Sociální pojištění pro rok 2022

Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2022. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění by se tak v roce 2022 měl zvýšit na 1 867 728 Kč. Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní by tak v roce 2022 měla vzrůst o několik stovek korun ze současné částky 2588 Kč na 2841 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší by tak měla stoupnout ze současných 1036 Kč na 1137 Kč.

Sociální pojištění v roce 2022

Rok 2022 2021
Maximální vyměřovací základ 1 867 728 Kč 1 701 168 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 116 736 Kč 106 332 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 46 704 Kč 42 540 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 9728 Kč 8861 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3892 Kč 3545 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2841 Kč 2588 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1137 Kč 1 036 Kč
Rozhodná částka pro VČ 93 387 Kč 85 059 Kč

Zdravotní pojištění pro rok 2022

S novým vyměřovacím základem se mění i výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 by se tak měla zvýšit z 2393 Kč na 2627 Kč. Tato záloha musí být zaplacena již za měsíc leden 2022.

Otázkou je, zda a případně jak se od příštího roku změní minimální mzda. Od ní se totiž odvíjí i platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). V roce 2021 musí tyto osoby platit 2052 korun. Pokud by prošel návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na zvýšení minimální mzdy na 18 000 Kč, musely by OBZP platit příští rok zálohy 2430 Kč.

DPH - školení - listopad

Paušální daň pro OSVČ pro rok 2022

OSVČ se již od roku 2021 mohou prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu tím ztrácí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Paušální odvod se skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun.

V roce 2022 by tak paušální daň měla činit 5994 Kč měsíčně (3267 Kč sociální pojištění, 2627 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Letos OSVČ hradí 5469 korun.

Zvýšení důchodů

Základní výměra starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2021 činí 3900 Kč. Důchody přiznané před 1. lednem 2022 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2021 tak, že

  • základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 Kč měsíčně,
  • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a o 300 Kč (jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši).

Vyšší redukční hranice pro důchod

Výše průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění rovněž přímo ovlivňuje redukční hranice pro zápočet osobního vyměřovacího základu do výpočtového základu pro určení procentní výměry důchodu – 44 % průměrné mzdy (1. redukční hranice) a 400 % průměrné mzdy (2. redukční hranice). Do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 % a k částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu:

  • 1. redukční hranice má pro rok 2022 činit 17 121 Kč
  • 2. redukční hranice má pro rok 2022 činit 155 644 Kč

Psali jsme: O kolik se vám zvýší důchod, pokud nyní berete 13 tisíc? A když 16 nebo 19 tisíc?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).