Hlavní navigace

Jak se změní home office s novelou zákoníku práce

12. 12. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Tzv. home office je často nabízený jako pracovní benefit, z právního pohledu je však novinkou. Parlament ale nyní projednává novelu zákoníku práce.

Stávající zákoník práce se tzv. home office věnuje jen stručně. Jak konkrétně by se podmínky pro práci z domu měly s projednávanou novelou změnit? 

Bezpečnost zaměstnance i dat 

Kde zákon nestanovuje výjimku, platí dnes pro zaměstnance doma stejné předpisy, jako by byl na pracovišti. Zcela zřejmým příkladem je zákaz pití alkoholu nebo chování ohrožující vlastní bezpečnost – jestliže má zaměstnanec s těmito zákazy problém, nevyhne se jim tím, že bude pracovat od kuchyňského stolu.

Psali jsme: Regulace homeworkingu nebude tak přísná, povinnost chránit před stresem zůstala

Jsou však i méně zřejmé situace, například práce s citlivými údaji – s adresami, daty o pacientech a podobně. Jestliže zaměstnavatel například zakazuje nahrávat citlivé údaje na externí disk, prohlížet je na nezabezpečeném počítači, tisknout a vynášet je z budovy, měl by si zaměstnanec udělat jasno v tom, jak má tato pravidla dodržovat i tehdy, když pracuje z domu.

Výše uvedené bude platit i nadále. Návrh nového zákona navíc ve vztahu k bezpečnosti dat stanoví, že zaměstnanec musí jednat tak, aby chránil data a údaje související s výkonem práce. 

Rozvržení práce a přesčasy 

Zaměstnanec pracující z domu dnes nemusí dodržovat žádnou pevně danou pracovní dobu, může si práci a přestávky rozvrhnout libovolně, ale v případě, že pracuje přesčas, nemá nárok na náhradní volno. Je možné se na tom se zaměstnavatelem dohodnout, avšak zákon tyto povinnosti zaměstnavateli neukládá. Připravovaná novela na tom nic nemění. 

Čtěte také: Pravidla pro homeworking se budou buď ignorovat, nebo homeworking skončí

Práce o víkendu, ve svátek a v noci

Pro práci mimo standardní pracovní dobu platí to samé jako pro přesčasy: na náhradu mzdy nebo náhradní volno není zákonný nárok. Zaměstnanec by proto měl na tuto možnost myslet už v okamžiku vyjednávání pracovní smlouvy. Jestliže chce například zaměstnanec pracovat z domu a zároveň držet volné víkendy, a tedy nárokovat si příplatek za výjimečně odpracovanou směnu o víkendu, zákon sám o sobě mu toto rozvržení nezajistí. Musí se se zaměstnavatelem dohodnout sám. Návrh novely zákoníku na tom nic nemění.

Poměr práce vykonané doma a na pracovišti

Zákoník práce nijak neupravuje, kolik pracovního času by měl zaměstnanec strávit v práci a kolik doma. Ponechává to tedy na pracovní smlouvě, dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem nebo na interních předpisech.

Čtěte více: Konec homeworkingu? Novela zákoníku zpřesňuje povinnosti firmám, ty se bouří

Novela výše uvedené nemění, avšak nově ukládá zaměstnavateli zamezit izolaci zaměstnance od jeho kolegů. Zaměstnanec by tedy měl mít možnost vidět se s kolegy, pokud o to stojí, a to i v případech, kdy by v pracovní smlouvě měl stanoveno, že 100 % práce vykonává z domu.

Překážky v práci 

V případech, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat práci z tzv. jiných důležitých osobních překážek v práci, má nárok na náhradu mzdy pouze ve vybraných případech. Těmi jsou úmrtí členů rodiny, vlastní svatba nebo stěhování. Návrh nového zákoníku na tom nic nemění.

Vybavení k práci z domu

Zákoník práce nijak nespecifikuje, jaké speciální vybavení by měl zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci pracujícímu z domu. Platí tedy obecné pravidlo, že vše potřebné má na své náklady zajistit zaměstnavatel. Podrobnosti lze stanovit dohodou. Ta se může týkat například podmínek, za jakých zaměstnanec může používat firemní vybavení k vlastní potřebě.

Nad rámec uvedených stávajících pravidel bude nově vysloveně stanoveno, že zaměstnanec může při práci z domu využívat vlastní nebo firemní počítač. V každém případě je však povinností zaměstnavatele, nikoliv zaměstnance, zajistit ochranu údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zároveň má zaměstnanec povinnost jednat tak, aby chránil data a údaje související s výkonem jeho práce. 

Internet platí zaměstnavatel

Kdo hradí náklady na telefon, internet a další náklady za komunikaci mezi zaměstnancem doma a jeho pracovištěm? Nově to má být vždy zaměstnavatel. Pro zjednodušení se obě strany mohou dohodnout na paušální úhradě. Rovněž je vhodné doporučit v případě využívání vlastního technického zařízení pro práci (například notebooku) dohodnout se se zaměstnavatelem na určitý příspěvek na údržbu či případně jinou formu kompenzace.

Kdy změny vstoupí v platnost

Píšu zatím jen o verzi navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, kterou nyní projednává parlament. Je tedy možné, že se do textu ještě dostanou nějaké změny. Podle jednoho navrženého pozměňovacího návrhu by se například ustanovení o home office neměla týkat akademických pracovníků. Půjde-li projednávání hladce, lze očekávat, že novela zákoníku práce vstoupí v platnost na jaře 2017.

Autor článku

Autorka je právnička ve společnosti Frank Bold advokáti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).