Hlavní navigace

Jak se změní koeficienty pro daň z nemovitostí v roce 2015?

5. 12. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Až na několik výjimek okresní města koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí v roce 2015 nezměnila. Čtěte, kde došlo ke změně a kdo musí podat přiznání.

Leden bude patřit v roce 2015, stejně jako každý rok, dani z nemovitostí (slovy zákona dani z nemovitých věcí). Výši této daně mohou upravit obce ve svých vyhláškách pomocí koeficientů. Jak však zjistil server Měšec.cz, pro rok 2015 se daň, až na Jablonec nad Nisou a okrajové části Plzně, v žádném okresním městě nemění.

Čtěte více na Měšec.cz: Daň z nemovitých věcí 2015: Kde se změní koeficienty?

Koeficienty se mění jen v Jablonci

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Naprostá většina okresních měst koeficienty nezměnila.

Už druhý rok po sobě se výše daně z nemovitostí v naprosté většině okresních měst nemění. Jedním z mála měst, které letos vydalo novou vyhlášku ke stanovení koeficientů k dani z nemovitostí v roce 2015, se stala Plzeň. Město však nijak nezměnilo, respektive nestanovilo, místní koeficient ani podnikatelský koeficient. Vyhláška jen pozměňuje základní koeficient v okrajových částech Plzně. Některá města, jako například Děčín či Louny, sice letos také vydala novou vyhlášku, koeficienty z daně z nemovitostí v nich však nijak nezměnila.

Jediným okresním městem, kde se na celém území mění v příštím roce koeficienty, je tak Jablonec nad Nisou. Paradoxně však toto město v roce 2014 novou vyhlášku nevydalo. Změnu ale přinesla vyhláška z roku 2013, kterou zastupitelé reagovali na skutečnost, že se stal Jablonec statutárním městem. Díky tomu se Jablonci v roce 2013 zvýšil základní koeficient na 3,5. Aby toto zvýšení daně město vykompenzovalo, snížilo pro rok 2014 základní koeficient na 1,6. V té samé vyhlášce je však stanoveno, že od roku 2015 se základní koeficient zvýší na 2,5. Na této úrovní by měl platit, pokud ho zastupitelé nezmění, i v následujících letech.

Jak na daň z nemovitých věcí?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z nemovitých věcí krok za krokem.

 

Daň se platí do konce května

Co se týče samotné daně z nemovitostí, k žádným výrazným změnám v této oblasti nedochází. Stále platí, že kvůli změně koeficientů nemusí poplatníci podávat nové přiznání. Výši vyměřené daně se poplatníci dozví od finančního úřadu, který jim během května zašle poštovní složenku s výší daně z nemovitostí. Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy dopředu. Právě do konce května (v roce 2015 do pondělí 1. června) se musí daň zaplatit. Jestliže výše daně překročí hranici 5000 korun, lze ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. Kvůli tomu, že 31. květen 2015 připadá na neděli, posouvá se první termín na 1. června 2015. V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.

Čtěte také: Kdo „optimalizoval“ u nemovitostí v obchodním majetku daň, bude mít utrum

Kdo jsou poplatníci daně

Daň z nemovitostí se skládá ze dvou složek, z daně z pozemku a z daně ze staveb. Dani z pozemků podléhají pozemky vedené v katastru nemovitostí, přičemž je zásadní, pod jakým druhem jsou tyto pozemky v katastru evidovány. Nemovitými stavbami pak jsou rodinné domy, byty a jiné kolaudované nebytové prostory, které jsou spojené se zemí pevným základem. Výpočet daně probíhá na základě sazeb, které jsou uvedeny v zákoně o dani z nemovitostí a výměry pozemku a nemovitostí. Výsledná částka se následně násobí základními koeficienty dle zákona a případně místními koeficienty, které si mohou obce samy určit. 

Poplatníkem daně z pozemků je dle zákona o dani z nemovitých věcí zpravidla vlastník pozemku. Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li

  1. evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
  2. s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
  3. převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky. Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li

  1. s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
  2. převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Kdy podat přiznání

Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se stavba nebo pozemek nachází, a to nejpozději do konce ledna. Vzhledem k tomu, že 31. ledna 2015 připadá na sobotu, posunuje se termín pro podání přiznání na pondělí 2. února 2015. Přiznání podávají jen ti poplatníci, u nichž došlo k změnám, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Jedná se například o situace, kdy poplatník nabyl (nebo pozbyl) nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku.

Kdo přiznání nepodá včas, má dle daňového řádu ještě 5 dní na to, aby své pochybení beztrestně napravil. Od šestého pracovního dne ode dne pro podání začínají nabíhat úroky z prodlení. Ty činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 Kč.

Koeficienty daně z nemovitostí
Základní (2015) Základní (2014) Místní (2015) Místní (2014) Podnikatelský (2015) Podnikatelský (2014)
Praha 5 5 1 1 1,5 1,5
Středočeský kraj
Benešov 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 2 1 1
Beroun 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Kladno 3,5 3,5 1 1 1 1
Kolín 2,5 2,5 2 2 1 1
Kutná Hora 2 2 2 2 1 1
Mělník 2 2 1 1 1 1
Mladá Boleslav 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Nymburk 2 2 2 2 1 1
Příbram 2,5 2,5 1 1 1 1
Rakovník 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Jihočeský kraj
České Budějovice 3,5 3,5 1 1 1 1
Český Krumlov 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Jindřichův Hradec 2,5 2,5 2 2 1 1
Písek 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Prachatice 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Strakonice 2 2 1 1 1,5 1,5
Tábor 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Plzeňský kraj
Domažlice 2 2 1 1 1,5 1,5
Klatovy 2 2 1 1 1 1
Plzeň 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Rokycany 2 2 1 1 1 1
Tachov 2 2 2 2 1 1
Karlovarský kraj
Cheb 2,5 2,5 2 2 1 1
Karlovy Vary 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5
Sokolov 2,5 2,5 2 2 1 1
Ústecký kraj
Děčín 3,5 3,5 1 1 1 1
Chomutov 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5
Litoměřice 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Louny 2 (1,4 u staveb) 2 (1,4 u staveb) 2 2 1 1
Most 3,5 3,5 2 2 1,5 1
Teplice 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Ústí nad Labem 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Liberecký kraj
Česká Lípa 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Jablonec nad Nisou 2,5 1,6 1 1 1 1
Liberec 3,5 3,5 2 2 1 1
Semily 1,6 1,6 2 2 1,5 1,5
Královehradecký kraj
Hradec Králové 4,5 pro pozemky (2 pro stavby 4,5 pro pozemky (2 pro stavby) 3 3 1,5 1,5
Jičín 2 2 1 1 1,5 1,5
Náchod 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Rychnov nad Kněžnou 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Trutnov 3,5 3,5 1 1 1 1
Pardubický kraj
Chrudim 2 2 1 1 1 1
Pardubice 4,5 ( u daně ze staveb 3,5) 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 2 2 1,5 1,5
Svitavy 2 2 1 1 1,5 1,5
Ústí nad Orlicí 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Vysočina
Havlíčkův Brod 2 2 2 2 1,5 1,5
Jihlava 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Pelhřimov 2 2 1 1 1,5 1,5
Třebíč 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Zďár nad Sázavou 2 2 1 1 1,5 1,5
Jihomoravský kraj
Blansko 2 2 1 1 1 1
Brno 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Břeclav 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Hodonín 2,5 2,5 1 1 1 1
Vyškov 2,5 u pozemků (2 u staveb) 2,5 u pozemků (2 u staveb) 1 1 1,5 1,5
Znojmo 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Olomoucký kraj
Jeseník 2 2 2 2 1,5 1,5
Olomouc 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Prostějov 3,5 3,5 1 1 1 1
Přerov 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Šumperk 2,5 2,5 1 1 1 1
Zlínský kraj
Kroměříž 2,5 2,5 1 1 1 1
Uherské Hradiště 3,5 3,5 2 2 1 1
Vsetín 2,5 2,5 2 2 1 1
Zlín 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Moravskoslezský kraj
Bruntál 2 2 1 1 1,5 1,5
Frýdek-Místek 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Karviná 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Nový Jičín 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Opava 3,5 pro pozemky (stavby 2 3,5 pro pozemky (stavby 2) 2 2 1 1
Ostrava 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5

U řady měst platí pro okrajové části jiné koeficienty než pro centrum. V tabulce jsou vždy uvedeny koeficienty pro nemovitosti v centru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).