Hlavní navigace

Jak se změní zdravotní pojištění OSVČ v roce 2013

28. 11. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Příští rok se pro OSVČ opět zvýší minimální zálohy na zdravotní pojištění. Pokud projde daňový balíček, zruší se v roce 2013 rovněž stropy na pojistném.

Stejně jako letos tak i v roce 2013 dozná zdravotní pojištění několika změn. Jako každý rok se zvýší minimální zálohy a s velkou pravděpodobností (záleží na schválení tzv. “daňového balíčku) se zruší stropy na pojistné a tím i tedy maximální vyměřovací základ. Termíny pro doplacení pojistného a podání přehledu se nemění.

Čtěte také: Víme, o kolik porostou daně v dalších letech. Připravili jsme přehlednou tabulku

Zálohy se zvýší o 51 korun

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Jak se změní zdravotní pojištění v roce 2013?

Na konci září vstoupila v platnost vyhláška č. 324/2012 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013. Vyhláška určila všeobecný vyměřovací základ na částku 25 093 korun a přepočítávací koeficient na 1,0315. Průměrná mzda, která se používá pro výpočet minimálních záloh na zdravotní pojištění, tak činí 25 884 Kč. Oproti průměrné mzdě pro letošní rok se zvýšila o 747 korun. 

Z průměrné mzdy lze dovodit i maximální vyměřovací základ a z toho maximální zálohy. Podle stávajících norem činí maximum 72násobek průměrné mzdy, pro rok 2013 tedy 25 884×72 = 1 863 648 korun. Poslanecká sněmovna ale v rámci daňového balíčku schválila opatření, které stropy pro roky 2013 až 2015 zcela ruší. Zákony nyní čekají na projednání v senátu, který je sice s 99% pravděpodobností sněmovně vrátí, vládní koalice by ale měla mít většinu pro přehlasování.

Vzhledem k tomu, že sazba zdravotního pojištění (13,5 %) i způsob výpočtu záloh se nijak nezměnil, budou činit minimální zálohy pro příští rok 1748 korun (= (25 884/2)*0,135). Letos přitom OSVČ musely platit minimálně 1697 korun. Minimální zálohy na zdravotní pojištění platí už dlouhodobě více než polovina drobných podnikatelů, pro které se tedy zdravotní pojištění prodraží o 51 korun měsíčně. Lhůta pro zálohy zůstává stejná jako v letošním roce, zálohy se tedy musí zaplatit do 8. dne následujícího měsíce. OSVČ zaplatí novou zálohu ve výši 1 748 Kč poprvé za leden a mají na to čas do 8. února 2013. Kdo s podnikáním teprve příští rok začne, zaplatí poprvé minimální zálohu do 8. dne následujícího měsíce.

Čtěte také: Víme první, jak se mění zálohy pro zdravotní a sociální pojištění v roce 2013

OSVČ vedlejší minimální zálohy řešit nemusí

Stejně jako letos se ani příští rok minimální vyměřovací základ netýká OSVČ vedlejších, které tak nemusí platit minimální zálohy na pojistné. Samotné pojistné se jim vypočítá po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečně dosažených příjmů, ze kterých se rovněž případně určí i zálohy na další období. Za OSVČ vedlejší se považují ty OSVČ, které mají souběžně zaměstnání s dosaženým příjmem alespoň ve výši minimální mzdy nebo musí patřit do okruhu osob, za které platí pojistné stát. Tyto OSVČ dokonce nemusí platit žádné zálohy.

Stát hradí pojistné za osoby, které jsou řečeny v § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se hlavně o tyto osoby:

  • nezaopatřené děti,
  • poživatele důchodů,
  • ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství,
  • příjemci rodičovského příspěvku,
  • uchazeči o zaměstnání,
  • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,
  • osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a další.

OSVČ, za které hradí pojistné stát, nemusí zálohy platit v prvním roce podnikání. V druhém a dalších letech pak platí dle svých skutečně dosažených příjmů.

Příklad 1

Pan Konečný podniká a zároveň je zaměstnancem. V roce 2012 dosáhne zisku 50 000 korun. Na zdravotním pojištění doplatí 3375 korun a v roce 2013 nebude platit žádné zálohy.

Příklad 2

Pan Začátek, podnikající student, vykáže letos zisk 100 000 korun. Vzhledem k tomu, že teprve v roce 2012 začal podnikat, neplatil žádné zálohy. Na zdravotním pojištění doplatí 6750 korun a v roce začne platit měsíční zálohu ve výši 563 korun.

MM_socky3

Čtěte také: Připravte se na změny v zákonném pojištění zaměstnanců od roku 2013

U termínů vše při starém

Co se týče termínů pro podání přehledů a doplacení pojistného, zůstávají stejné jako v letošním roce. Přehled musí OSVČ podat do jednoho měsíce od doby, kdy měla podat daňové přiznání. Jestliže OSVČ podávala přiznání sama, musí přehled na pojišťovnu odeslat nejpozději první pracovní den v květnu. Pokud OSVČ dělal přiznání daňový poradce, má na podání přiznání i přehledu tři měsíce navíc. Termín pro doplacení pojistného se letos sjednotil se sociálním pojištěním. V roce 2013 se v tomto ohledu nic nemění a pojistné musí podnikatelé doplatit do 8 dnů od podání přehledu na pojišťovnu.

Zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2013
2012 2013
Splatnost záloh 1. – 8. násl. měsíce 1. – 8. násl. měsíce
Splatnost doplatku do 8 dnů po podání přehledu do 8 dnů od podání přehledu
Maximální vyměřovací základ 1 809 864 Kč bez maxima
Maximální měsíční záloha 20 361 Kč bez maxima
Minimální měsíční vyměřovací základ 12 569 Kč 12 942 Kč
Minimální měsíční záloha 1697 Kč 1748 Kč
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).