Hlavní navigace

Jak se zvýší cestovní náhrady v roce 2023?

29. 12. 2022
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Konečně je známa konečná podoba tuzemských cestovních náhrad v roce 2023. Původní návrh byl podstatně změněn. U zahraničních se mění 25 sazeb.

Vyhláška o zahraničních cestovních náhradách pro rok 2023 již vyšla ve Sbírce zákonů. Do konce roku ji bude následovat vyhláška k tuzemským cestovním náhradám. Legislativní proces je téměř završen, zbývá jen její vyhlášení. 

Tuzemské stravné v roce 2023

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 bude vyhlášena na poslední chvíli. Její podoba je však již známa.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Doba pracovní cesty Podnikatelská sféra (minimálně) Státní sféra
5 až12 hodin 129 Kč 129 – 153 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 196 Kč 196 – 236 Kč
Déle než 18 hodin 307 Kč 307 – 367 Kč

Lze změnit i stravenkový paušál

Výše stravného v roce 2023 ovlivní i stravování zaměstnanců. Jestliže se zaměstnavatel rozhodne zaměstnanecký benefit formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálunavýšit. Jde ale jen o možnost, nikoli povinnost zaměstnavatele. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2023 se tak bude jednat o částku 107,10  (70 % z 153 Kč). 

Snížené stravné při poskytnutí jídla

V oblasti „krácení“ stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní náhrada v roce 2023

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce
  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,40 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,20 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost. 

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2023

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2022 činí:

účto únor klímová

  • 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
  • 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 44,10 Kč u motorové nafty,
  • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zahraniční cestovní náhrady 2023

Pro rok 2023 dochází k navýšení u pětadvaceti zemí. Výčet změn i připomenutí podmínek poskytování zahraničního stravného jsme popisovali v článku 25 změn u zahraničních cestovních náhrad v roce 2023. Vyhláška má číslo 401/2022 Sb.

Již tradičně jsme připravili tabulku zahraničního stravného ve vybraných zemích.

Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
Slovensko 35 EUR
Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko 40 EUR
Německo, Polsko, Rakousko, Španělsko 45 EUR
Belgie, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko 50 EUR
Finsko 55 EUR
Dánsko, Švédsko 60 EUR
Ostatní Evropa:
Velká Británie 45 GBP
Bosna, Hercegovina, Turecko 40 EUR
Srbsko, Černá Hora 35 EUR
Rusko, Ukrajina 45 EUR
Lichtenštejnsko 65 CHF
Island, Norsko 60 EUR
Švýcarsko 75 CHF
Asie:
Írán, Thajsko, Vietnam 40 EUR
Afghánistán, Čína, Indie, Irák 45 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:
Kanada 50 USD
Brazílie, USA 60 USD
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).