Hlavní navigace

Jak si snadno zvýšit ošetřovné? Stačí jen šikovně vyplnit výkaz

22. 6. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ne každý tuto možnost využije. Chce to jen šikovně vyplnit výkaz. Nyní již jen aktualizovaný, doplněný o čestné prohlášení rodičů.

Část rodičů zůstává stále na ošetřovném i po otevření škol a školských zařízení. Důvodů je hned několik, od zdravotních až po kapacitní.

Nelze opomenout ani finanční motivaci. Díky zvýšení redukovaného vyměřovacího základu z 60 na 80 % není rozdíl mezi čistou mzdou a nemocenskou dávkou markantní. Zůstávat na ošetřovném se vyplatí i rodičům s exekučními a insolvenčními srážkami ze mzdy. Ošetřovné, na rozdíl od mzdy, platu či odměny, srážkám ze mzdy nepodléhá.

Podrobněji v článcích:

Prodlení při výplatě dávek?

Jelikož si zaměstnanci stěžovali na prodlení při výplatě nemocenských dávek, spustila Česká správa sociálního zabezpečení již v polovině měsíce května na svých webových stránkách kontaktní formulář, kde může žadatel požádat o prověření.

Žádostí se skutečně sešlo hodně. Ukázalo se však, že naprostá většina z nich je neopodstatněná. Ošetřovné je vypláceno ve lhůtě 30 dnů od přijetí měsíčního výkazu příslušnou OSSZ podle sídla zaměstnavatele, nikoliv „za březen“, „za duben“ apod., jako je tomu např. u výplaty mezd či platů. Měsíční výkaz péče předává žadatel nejprve zaměstnavateli. Ten doplní potřebné údaje a postoupí všechny potřebné podklady příslušné OSSZ. Jde tedy v prvé řadě o rychlé předání podkladů zaměstnancem a následně i zaměstnavatelem.

ČSSZ ujišťuje, že pokud je vše v pořádku, proběhne výplata většiny dávek cca do 10 dnů. Je-li třeba něco došetřovat, může dojít ke zdržení. Avšak standardní lhůt na vyplacení je stanovena na 30 dnů.

Kontaktní formulář, který mohou žadatelé využít pro prověření nevyplacené dávky ošetřovného (ale také nemocenského, dlouhodobého ošetřovného, otcovské, peněžité pomoci v mateřství, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství) po více než 30 dnech od uplatnění žádosti, je k dispozici zde.

Doporučuje se před podáním žádosti zjistit u svého zaměstnavatele termín odeslání kompletních podkladů na OSSZ.

Ošetřovné po otevření škol

Rodiče, kteří z objektivních důvodů neumístí své dítě do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, mají i nadále nárok na ošetřovné, a to od 1. května do 30. června 2020. Proto po skončení měsíce května budou pečující osoby vykazovat dobu péče již jen na upraveném formuláři „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ (za měsíc květen a za měsíc červen).

Důvody neumístění dítěte do školy či školského zařízení:

  • zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte či jiných členů domácnosti (např. alergie, chronické onemocnění apod.);
  • kapacitní – zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti;
  • provozní – provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů.

Nejedná se o samostatné čestné prohlášení, je součástí aktualizovaného formuláře. Rodič, který hodlá čerpat ošetřovné i po znovuotevření škol a školských zařízení, musí vždy vyplnit pouze tento aktualizovaný formulář.

Dítě do školy nastoupí, ale situace se změní

Pokud vaše dítě nastoupí do školy a bude do ní docházet, není v tyto dny splněna podmínka potřeby péče a za tyto dny se dávka ošetřovného nevyplácí. Rodič v případě vykazování potřeby ošetřování postupuje stejně jako doposud, v měsíčním výkazu vyplní dny potřeby péče pro účely ošetřovného, tj. dny, kdy pečoval, a dny, kde nepečoval.

Příklad:

25. 5. 2020 nastoupí dítě do školy a pak např. od 4. 6. 2020 do školy z důvodu rizika ohrožení jeho zdraví chodit nebude a opět nastoupí 17. 6. 2020.

Za květen odevzdá rodič výkaz péče, kde vyznačí, že od 25. do 31. 5. nepečoval, za červen odevzdá výkaz péče, kde vyznačí péči od 4. do 16. 6., a za ostatní dny, že nepečoval. Na dosavadních postupech se nic nemění. Pokud by dítě celý měsíc červen chodilo do školy, měsíční výkaz se vůbec neodevzdá, potřeba péče nevznikla.

Víkendy se automaticky neplatí

Je třeba si uvědomit, že nemocenské dávky se poskytují za jednotlivé kalendářní dny, nikoli pracovní. Záleží tedy na rodiči, jak pečlivě výkaz potřeby ošetřování vyplní. Česká správa sociálního zabezpečení však upozornila, že pokud zaměstnanec odpracoval všechny směny, které měl na daný měsíc naplánovány, a nárokoval by ošetřovné pouze za víkendy, v takovém případě nárok dle ustanovení § 40 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění mít nebude. Neboť mu v dané situaci neucházel příjem, tzn. že situace odpovídala tomu, jak to měl před vznikem potřeby péče.

Rodič, který si víkendy do výkazu péče např. opomenutím neznamená, bude mít nižší nemocenskou dávku. Okresní správy sociálního zabezpečení samy od sebe výkazy nedoplňují, resp. nemohou za pojištěnce doplnit dny, které pečoval – jde o informace, které sděluje pojištěnec a svým podpisem stvrzuje, že jsou pravdivé. Na základě další komunikace s pojištěncem však dny upravit mohou. Pokud pojištěnec neuvede víkendové dny jako dny, kdy pečoval, nebude za ně vyplacena dávka,  upřesnili pro server Podnikatel.cz pracovníci z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.

Což může být na druhou stranu komplikované pro zaměstnavatele, jelikož dodatečným doplněním víkendů po dohodě zaměstnance s OSSZ mohou vznikat rozdíly ve vyloučených dnech a dobách pro účely nemocenského a důchodového pojištění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).