Hlavní navigace

Jak uplatnit odpočet na DPH v případě změny režimu a skladových zásob?

3. 9. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Jak uplatnit odpočet DPH u skladových zásob po inventuře, když jste se stali plátci DPH. Přečtěte si konkrétní příklad.

Stali se měsíčními plátci DPH. V měsíci červnu 2018 nakoupili zboží (skladové zásoby) a služby (notářské úkony spojené se zápisem společnosti do OR a veřejného rejstříku). 

Začátkem července provedli inventuru skladu. Mohou si uplatnit odpočet DPH ze skladových zásob k datu invetury skladu a nakoupených zásob v červnu 2018 a také ze služeb notáře? 

Je možné uplatněný odpočet uvést v řádku 45 daňového přiznání za období srpen 2018 – první zdaňovací období po datu registrace? Je povinnost tento nárok odpočtu uvést také v kontrolním hlášení za období srpen 2018 a v jakém oddíle? 

Zeptali jste se v našich odborných poradnách. Odpovídala daňová poradkyně Tereza Lichovníková. 

Uplatnění odečtu DPH, radí daňový odborník

Zákon o dani z přidané hodnoty dle ustanovení § 79 umožňuje uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění, které jste přijali v době 12 měsíců bezprostředně předcházejících dni, kdy jste se stali plátcem. 

Nárok na odpočet daně však můžete uplatnit pouze za podmínek, že ke dni, kdy jste se stali plátcem, jde o tzv. obchodní majetek. Jedná se především o hmotný majetek, jako je dlouhodobý hmotný, nehmotný, technická zhodnocení a samozřejmě v neposlední řadě taktéž zásoby. 

Jde o tzv. souhrn všech majetkových hodnot, které slouží k uskutečňování ekonomické činnosti. Správci daně jste samozřejmě povinni prokázat, že např. zásoby skutečně evidujete ke dni, kdy jste se stali plátcem. 

Druhou nutnou podmínkou je, že přijatá plnění byla pořízena od plátce, kterému vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit

Třetí nutnou podmínkou je, že korekci odpočtu je možno v daňovém přiznání zahrnout pouze a jen v prvním měsíci, kdy jste se stali plátcem. 

U tzv. drobného majetku, tedy u zásob uplatníte nárok na odpočet v ř. 45 v plné výši, u majetku v limitu nad 40 000 korun (limit stanovený zákonem o daních z příjmů) uplatníte dle postupu ustanovení § 78–78d

Notářské služby nejsou obchodním majetkem, jde o přijetí služby a z těchto plnění neumožňuje provést korekci odpočtu dle § 79 zákona o dani z přidané hodnoty

BRAND23 Workshop

Co se týče kontrolního hlášení, zde se konkrétně v případě nároků na odpočty daně z přidané hodnoty vykazují ř. 40 popř. ř. 41 daňového přiznání k DPH, tedy údaje zdanitelné plnění přijaté od plátce, vznikla-li poskytovateli zdanitelného plnění povinnost přiznat a zaplatit daň. 

Jedná se o nárok na odpočet dle ustanovení § 73 odst. 1 písm. a) a nikoliv dle § 73 odst. 1 písm. b) , c) a d). Z výše uvedeného vyplývá, že ř. 45 z daňového přiznání v kontrolním hlášení zachycen není.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).