Hlavní navigace

Jak v rámci #EET řešit zálohy a kauce? Záleží hlavně na způsobu platby

9. 9. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
U záloh v rámci EET záleží především na způsobu jejich úhrady. V případě kaucí pak i na tom, zda je podnikatel vrátí v plné výši.

Nedávno zveřejněná metodika k elektronické evidenci tržeb (EET) řeší i problematiku záloh a kaucí. Přečtěte si, v jakých případech musíte zálohy a kauce evidovat.

U záloh záleží na způsobu zaplacení

Záloha je platba uskutečněná před vyúčtováním peněžité částky. Také v případě záloh záleží na tom, jak způsobem byla uhrazena. Pokud zákazník zaplatit zálohu v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem (například při rezervaci hotelového pokoje), eviduje se jako jakákoliv jiná platba. Pokud zákazník uhradí v hotovosti, platební kartou nebo jiným
obdobným způsobem i doplatek ceny, zaeviduje poplatník také tuto platbu. Záloha a doplatek nejsou v odesílaných údajích o tržbě nijak provázány. Neodesílá se ani informace o tom, zda se jedná o zálohu či doplatek, upřesňuje se v metodice. Jestliže dojde k tomu, že jedna z plateb (zpravidla záloha) bude uhrazena přímo převodem z účtu na účet, podnikatel ji evidovat nebude.

V případě přijetí platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, jejíž
součástí jsou vratné zálohy (např. za vratné láhve a jiné vratné obaly, hrníčky, sklenice, kartičky – permanentky), zaeviduje poplatník celkovou přijatou částku, tj. včetně částky týkající se vratné zálohy. Při uplatnění nároku na vrácení takové zálohy, a to bez ohledu na to, zda je vyplácena týmž poplatníkem, který zálohu původně přijal, či někým jiným, jsou formální znaky naplněny pouze v případě, že je záloha vrácena započtením proti dalšímu pořízení zboží či služeb, a výsledkem transakce je platba v hotovosti, kartou nebo jinými obdobnými způsoby, poplatníkovi. V takovém případě poplatník zaeviduje celkovou přijatou částku, tj. částku zboží či služeb poníženou o vrácenou zálohu.

Jestliže je záloha vrácena započtením proti dalšímu pořízení zboží či služeb
nebo je pouze vrácena a výsledkem transakce je nula nebo záporná částka, nejsou na
plněny formální znaky evidované tržby a poplatník nemá povinnost takovou transakci
evidovat. Pokud tedy obchodník pouze vrátí peníze za lahve a zákazník si je nechá vyplatit, tuto transakci evidovat nemusíte. Nicméně, kdo se rozhodne takovou transakci zaevidovat, nebude tento postup ze strany orgánů příslušných k prověřování plnění povinností podle zákona o evidenci tržeb (ZoET) zpochybňován. V případě vratných záloh se s ohledem na jejich specifický charakter nejedná o storna či opravy, na které je aplikován §7 ZoET. Vracení záloh tedy není vázáno na skutečnost, zda byly platby záloh zaevidovány či nikoliv. Podle výše uvedeného je tedy možné postupovat i v situacích, kdy byly vratné zálohy uhrazeny převodem z účtu na účet a jejich vracení je realizováno v hotovosti, vysvětluje se v metodice.

Kauce se eviduje jen tehdy, pokud ji celou nevrátíte

Co se týče kauce, postupuje se však jinak. Kauce přijatá v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem se v okamžiku přijetí neeviduje a neeviduje se ani v případě, že je celá vrácena zákazníkovi (např. když zákazník vrátí zpět veškeré vybavení v pořádku). Evidovanou tržbou je však započtení této kauce poplatníkem v částečné či plné výši v případě poškození, zničení či ztráty věci. V případě, kdy byla kauce přijata převodem z účtu na účet, není ani její započtení evidovanou tržbou.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).