Hlavní navigace

Jak bude vypadat protikrizová podpora v nezaměstnanosti?

18. 5. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
V rámci protikrizových opatření se schválilo zvýšení a prodloužení podpory v nezaměstnanosti. Aby však uchazeč o práci na štědřejší obnos dosáhl, musí splnit novou podmínku. Je třeba pracovat aspoň 24 měsíců z posledních tří let.

Poslanecká sněmovna v pátek schválila kompromisní balíček protikrizových opatření. Z vládní dílny prošly slevy na odvodech na sociální pojištění pro zaměstnavatele, zrychlení odpisů firemního majetku a novela insolvenčního zákona. ČSSD pak doplnila zvýšení slev na dítě, zvýšení přídavků na děti, šrotovné a zvýšení a prodloužení podpory v nezaměstnanosti. Server Podnikatel.cz bude od dnešního dne rozebírat jednotlivá opatření a názorně je přibližovat čtenářům.

Jako první si bere na paškál zvýšenou a prodlouženou podporu v nezaměstnanosti. Pokud nově občan ztratí práci, přijde si na větší obnos než doposud. Navíc může podporu v nezaměstnanosti pobírat o měsíc déle. Jenže vše má jednu zásadní podmínku, uchazeč musí v předchozích třech letech alespoň dva roky pracovat, či jinak se vydělávat. V opačném případě stále platí současná délka a výše podpory v nezaměstnanosti.

Nezaměstnané čeká delší podpůrčí doba

Poslanecká sněmovna podpořila v rámci protikrizových opatření rozšíření podpory v nezaměstnanosti. V současnosti platí tři věková pásma, která určují délku podpory. Do 50 let náleží nezaměstnanému podpora 5 měsíců, od 50 do 55 let pak 8 měsíců a starší 55 let mohou pobírat podporu až 11 měsíců.

Na podporu v nezaměstnanosti pak nyní mají nárok uchazeči, kteří vykonávali v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ze které platili pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to alespoň v délce 12 měsíců. Rozhodné obdobím pak v současnosti činí 3 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. O podporu tedy může zažádat také podnikatel, který ukončí svoji činnost. Čtěte více: I podpora v nezaměstnanosti od ledna 2009 v novém kabátě.

Protikrizová novelizace zákona o zaměstnanosti pak možnou délku pobírání podpory prodlužuje. Ve všech věkových skupinách se podpůrčí doba prodlužuje o jeden měsíc. Nezaměstnaní do 50 let tak mohou podporu využít 6 měsíců, občané mezi 50 až 55 lety 9 měsíců a lidé starší celý rok.

Délka podpůrčí doby
Uchazeč ve věku Stávající Protikrizová
do 50 let 5 měs. 6 měs.
od 50 do 55 let 8 měs. 9 měs.
nad 55 let 11 měs. 12 měs.
Pozn.: Podpůrčí doba je delší pro osoby, které se z důvodu vyššího věku hůře uplatňují na trhu práce. Této skupině osob se proto věnuje zvýšená péče.

Stát bude také štědřejší

Změní se ale také výše podpory. Zatímco teď nezaměstnaní pobírají v prvních dvou měsících 65 % průměrného čistého výdělku, nově získají dokonce 80 %. Zvyšuje se i procentní sazba od třetího měsíce. V současnosti uchazeči o práci pobírají ve třetím a čtvrtém měsíci 50 % průměrného čistého výdělku a od pátého měsíce pak 45 %. Novelizace zavadí od třetího měsíce jednotnou sazbu ve výši 55 % předchozího příjmu.

Jaký je váš názor na nezaměstnané?

Z posledních 36 měsíců aspoň 24 měsíců práce

Aby pro nezaměstnaného ale platilo prodloužení a zvýšení podpory v nezaměstnanosti, musí splnit jednu novou podmínku. Jestliže má uchazeči vzniknout nárok na novou podporu, nestačí mu už pracovat (a tím získávat dobu důchodového pojištění) v posledních třech letech 12 měsíců. Pro vyšší a delší podporu bude zapotřebí vydělávat alespoň 24 měsíců z předchozích 36 měsíců. Kdo tuto podmínku nesplní, musí počítat se současnými sazbami i se současnou délkou podpory.

Vyšší podpory v nezaměstnanosti budou dostávat jen lidé, kteří byli v minulých 36 měsících zaměstnaní alespoň 24 měsíců. Pro ostatní zůstanou podpory stejné jako do teď, potvrdil již dříve exministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Výše a délka podpory v nezaměstnanosti
Stávající Protikrizová
1.- 2. měs. 65 % z průměrného čistého výdělku 1.- 2. měs. 80 % z průměrného čistého výdělku
3.- 4. měs. 50 % z průměrného čistého výdělku od 3. měs. 55 % z průměrného čistého výdělku
od 5.měs. 45 % z průměrného čistého výdělku

Podpora v nezaměstnanosti má však svůj strop, tj. maximální možnou výši měsíční podpory. Celková měsíční podpora v nezaměstnanosti nesmí přesahovat 0,58 násobek průměrné měsíční mzdy. V současnosti činí strop pro výplatu 13 307 Kč a novelou se nijak nemění. Čtěte více: Máte zmatek v průměrech u výdělků? Poradíme, jak na výpočet.

Příklad 1:

Pan Bodlák je uchazečem o zaměstnání. Je mu 45 let. Jeho průměrný čistý příjem činil 20 000 Kč. V předchozích 36 měsících pracoval 30 měsíců.

Pro srovnání uvádíme příklad výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti, která platí v současnosti a která začne platit v rámci protikrizových opatření.

Porovnání výpočtu výše podpory
Podpůrčí doba Stávající Protikrizová Srovnání
1. měsíc 13 000 Kč 13 307 Kč 307 Kč
2. měsíc 13 000 Kč 13 307 Kč 307 Kč
3. měsíc 10 000 Kč 11 000 Kč 1 000 Kč
4. měsíc 10 000 Kč 11 000 Kč 1 000 Kč
5. měsíc 9 000 Kč 11 000 Kč 2 000 Kč
6. měsíc není nárok 11 000 Kč 11 000 Kč
Celkem 55 000 Kč 70 614 Kč 15 614 Kč

Podle systému, který má nově platit, získá uchazeč o zaměstnání v 6 sledovaných měsících v úhrnu větší podporu v nezaměstnanosti, než by dostal v současnosti. Čtěte také: Jaké jsou dopady sociálních reforem roku 2008?

Příklad 2

Pan Sosák je také uchazečem o zaměstnání. Je mu 54 let. Jeho průměrný čistý příjem činil 15 000 Kč. V předchozích 36 měsících pracoval 18 měsíců.

Vzhledem k tomu, že pan Sosák nesplnil podmínku 24 měsíců práce v předchozích 36 měsících, vztahuje se na něj stávající úprava a tedy i současná délka a výše podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících si tedy přijde na 65 %, v dalších dvou na 50 % a od pátého do osmého měsíce na 45 % z 15 000 Kč. Devátý měsíc by pan Sosák nedostal již nic.

Banner - Ekonomická recese

Platnost má být od listopadu 2009 do prosince 2010

Zvyšuje se i podpora při rekvalifikaci. Uchazeči o práci náleží podpora při rekvalifikaci ve výši 85 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Aby však občan tuto podporu získal, musí splnit stejnou podmínku jako pro účast na nových parametrech podpory v nezaměstnanosti, tj. v posledních 36 měsících získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce minimálně 24 měsíců.

Kdo bez svého zavinění není schopen doložit své předchozí průměrné příjmy, získá v prvních dvou měsících podporu v nezaměstnanosti ve výši 0,18 násobku průměrné mzdy a v další měsících pak 0,13 násobek. Průměrná mzda se počítá za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Počítá se, že nová pravidla pro podporu v nezaměstnanosti začnou platit 1. listopadu 2009 a měla by trvat do konce roku 2010. Nejen toto protikrizové opatření však musí schválit ještě senát a podepsat prezident. Jejich postoj je ovšem zatím nejasný.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).