Hlavní navigace

Jak vyrovnat deficit? „Stačí“ pokutovat firmy, že nedávají závěrky do rejstříku

18. 8. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Kdyby stát důsledně kontroloval a sankcionoval firmy, že neukládají své účetní závěrky do obchodního rejstříku, mohl by tím vyrovnat státní rozpočet.

Pokud by stát kontroloval a následně trestal firmy za to, že neplní dle zákona svoji informační povinnost, mohl by na pokutách vybrat až 256,3 miliardy korun. Vyplývá to z výpočtů poradenské společnosti Bisnode. Většina firem totiž dlouhodobě neplní svoji informační povinnost a neukládá své účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku.

Čtěte také: Také patříte mezi dvě třetiny firem, které porušují zákon o účetnictví?

Minimálně 13,7 mld. Kč, maximálně až 256,3 mld. Kč

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Jak vypočetla společnost Bisnode, kdyby stát důsledně pokutoval firmy za to, že neplní své informační povinnosti, vybral by nejméně 13,7 miliardy korun. Pokud by navíc úřady dávaly firmám maximální pokuty, mohlo by se navíc do státní kasy vybrat až 256,3 miliardy korun. Za rok 2013 totiž nesplnilo svoji informační povinnost 67 % firem. Společnostem, které neukládají účetní závěrky do sbírky listin, hrozí dle zákona sankce až do výše 3 % hodnoty aktiv a pořádková pokuta až do výše 100 tisíc korun.

Pořádková pokuta (max. 100 000 Kč) pro 301 769 subjektů
Modelová výše pokuty Pokuta celkem
10 000 Kč 3 017 690 000 Kč
20 000 Kč 6 035 380 000 Kč
50 000 Kč 15 088 450 000 Kč
100 000 Kč 30 176 900 000 Kč
Sankce z aktiv (max. 3 %) pro 301 769 firem rozdělených dle velikosti aktiv
Modelová výše pokuty Pokuta celkem
0,1 % 7 536 241 610 Kč
1 % 75 362 416 100 Kč
2 % 150 724 832 208 Kč
3 % 226 087 248 312 Kč
Celková pokuta
Pořádková pokuta Sankční pokuta Pokuta celkem
Střízlivý odhad 6 035 380 000 Kč 7 536 241 610 Kč 13 571 621 610 Kč
Střední odhad 15 088 450 000 Kč 75 362 416 100 Kč 90 450 866 100 Kč
Maximální odhad 30 176 900 000 Kč 226 087 248 315 Kč 256 264 148 312 Kč

Zdroj: Bisnode

Jedním z hlavích důvodů, proč většina firem povinnost zveřejňovat účetní závěrku neplní, je ovšem právě to, že riziko postihu ze strany státu je minimální. Soudy a finanční úřady, které by tuto povinnost měly primárně kontrolovat, se na ní z kapacitních důvodů speciálně nezaměřují. Na kontrolu tak dochází pouze v rámci daňových kontrol.

I kdyby úřady firmy pokutovaly, není samozřejmě reálné, aby vždy udělily pokutu v maximální výši. Nicméně pokud by vymohly polovinu z maximální částky, tyto příjmy by pokryly celý plánovaný deficit rozpočtu na příští rok. Dosavadní nevyužívání kontrolních a sankčních nástrojů vede k netransparentnímu podnikatelskému prostředí, kdy menšina firem zákony v této oblasti dodržuje, zatímco většina firem profituje z nefunkčního systému, když tají své finance, komentoval analytik Bisnode Michal Řičař.

Co by firmy měly zveřejnit?

Podle § 21a zákona o účetnictví jsou osoby zapsané v obchodním rejstříku povinny zveřejnit účetní závěrku. Pokud to vyžaduje zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis, také výroční zprávu. Účetní závěrka se zveřejňuje v rozsahu, v jakém byla sestavena. Ve zjednodušeném rozsahu zveřejňují účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, s výjimkou akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu.

Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, dále příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Příloha obsahuje také informace o výši závazků zdravotního a sociálního pojistného a o výši daňových nedoplatků. Účetní závěrka může podle zákona o účetnictví zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Čtěte více: Účetní závěrka se zasílá do obchodního rejstříku

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).