Hlavní navigace

Zvažujete zrušit registraci k DPH? Ne vždy se vám to musí vyplatit

21. 1. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Zvažujete, jestli nemáte zrušit dobrovolnou registraci k DPH? Pokud byste se pak museli stát identifikovanou osobou, nemusí se vám zrušení registrace vyplatit.

Ke konci loňského roku se mírně zvýšil počet dobrovolných plátců DPH, kteří se rozhodli zrušit svoji registraci k DPH. Svoji roli v tom zajisté sehrálo i zavedení kontrolního hlášení od roku 2016. Jestliže patříte mezi ty, kteří se od DPH rovněž plánují odhlásit, přečtěte si postup. Mějte však zároveň na paměti, že se vám zrušení registrace nemusí vyplatit.

Čtěte také: Vyplatí se dobrovolná registrace k DPH? Poradíme vám, kdy ano, a kdy ne

Podmínky, kdy můžete registraci k DPH zrušit

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Jak zrušit registraci k DPH?

Pokud plátce DPH nesplňuje podmínky pro povinnou registraci, má samozřejmě možnost svoji registraci k této dani zrušit. Problematiku zrušení registrace k DPH na žádost plátce řeší § 106b zákona o DPH. Abyste však mohli požádat o zrušení registrace k DPH, musíte splnit některé podmínky. Kromě toho, že nesmíte překročit výši obratu, která vám automaticky stanovuje povinnost stát se plátcem (1 milion korun za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců), musí rovněž uplynout alespoň rok ode dne, kdy jste se stali plátcem.

Podnikatelé, kteří nemají sídlo v České republice, mohou o zrušení registrace požádat, pokud za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku neuskutečnili zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo přestali v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti.

Čtěte také: Nejhorší novinka roku 2016 podle podnikatelů? Jednoznačně kontrolní hlášení

Jak registraci k DPH zrušit

Pokud splňujete podmínky a chcete svoji registraci zrušit, postupujte následovně. V první fázi pošlete elektronicky žádost o zrušení registrace, kde uveďte důvod. Nízký obrat nemusíte nijak dokládat, ten si správce zkontroluje dle dosud podaných přiznání. „Dle mého názoru by ovšem plátce přece jen měl počítat s tím, že ho správce může vyzvat k doložení obratu, např. výpisem z daňové evidenci či údajů z účetnictví (jde o obrat ve smyslu § 4a ZDPH). Zrušit lze registraci též v situaci, kdy plátce má na výstupu pouze plnění osvobozená bez nároku na odpočet (např. výhradně finanční činnosti dle § 54 ZDPH nebo jiná taková plnění (viz § 51 ZDPH). Potom doloží osvobozený charakter těchto činností (např. lékař poskytující pouze osvobozené zdravotní služby),“ doplnila serveru Podnikatel.cz Jana Vítková, daňová poradkyně společnosti MIVO.

Žádost o zrušení registrace lze podat prostřednictvím speciálního formuláře. Důvod se uvede do položky 09.

Po zrušení nezapomeňte snížit nárok na odpočet DPH

Pokud se podnikatel rozhodne zrušit registraci k DPH, musí též snížit nárok na odpočet DPH u majetku, který tvoří součást obchodního majetku a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně nebo jeho část. To znamená vrátit část dříve nárokovaných odpočtů. Situace přechodu z plátce na neplátce se označuje jako „změna režimu”. Snížení nároku na odpočet DPH uskuteční podnikatel v rámci posledního přiznání k DPH. Jak velké má snížení být, se odvíjí od druhu majetku, kterého se týká. U nedokončeného majetku, nezúčtovaných záloh a u zásob se nárok na odpočet snižuje ve výši uplatněného odpočtu. U dlouhodobého majetku záleží na době, která uplynula od uplatnění odpočtu, a na době, která zbývá do konce opravného období. Při výpočtu snížení nároku na odpočet daně u dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH se použije obdobný způsob, který používají plátci pro účely úpravy odpočtu podle § 78a a § 78d ZDPH, upřesnila Vítková.

Problematickým pak je odpočet u drobného majetku, u kterého se raději vyplatí optat se na způsob příslušného finančního úřadu.

Čtěte více: Změna režimu: Jak na majetek a zásoby při registraci a zrušení registrace k DPH?

Nevyplatí se plátcem spíše zůstat?

Jak zároveň radí Jana Vítková, měli byste se před rozhodnutím o zrušení registrace zamyslet nad strukturou nakupovaných a i produkovaných plnění. Může se totiž stát, že vám vznikne povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba, což pro vás může být méně výhodné než být plátce DPH. Povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba se vztahuje na mnoho podnikatelů, jejichž obrat je hluboko pod 1 milionem korun. Může jít např. o případy poskytování či dodávání služeb do EU, kde není žádný limit (přijetím služby od německého plátce za 10 EUR vzniká identifikovaná osoba). Zvláště u přijímání plnění z EU nebo služeb ze třetích zemí je třeba zvážit (pokud se tak děje), zda nezůstat registrovaným plátcem, protože identifikovaná osoba má povinnost odvádět daň, ale nemá nárok na odpočet.

Co se týče lhůt a termínů, správce daně má na vyřízení žádosti o zrušení registrace 30 dní. Nejsou-li žádné komplikace, vydá rozhodnutí o zrušení registrace, které je účinné den následující po jeho doručení. Plátce tedy například 15. ledna podá žádost, 5. února si z datové schránky vyzvedne kladné rozhodnutí a od 6. února přestává být plátce. Je-li zdanitelné plnění, ať už na vstupu nebo na výstupu uskutečněno od 6. února včetně, plátce za a) vystavuje faktury již bez DPH a za b) u přijatých plnění nemá nárok na odpočet. Za poslední zdaňovací období jako celek (ať už je to měsíc únor nebo 1. čtvrtletí) podává poslední daňové přiznání, uzavřela Jana Vítková ze společnosti MIVO.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).