Hlavní navigace

Jaké informace vyčteme z účetních výkazů?

19. 6. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Účetní výkazy mohou poskytnout zajímavé informace o posuzované účetní jednotce. Pokud se uživatel účetních výkazů umí ve výkazech orientovat, může posoudit finanční situaci a výkonnost firmy.

Účetní výkazy nejsou jen jakýmsi finálním výstupem z účetnictví. Účetní výkazy mohou být považovány za nezbytný nástroj pro takového uživatele účetních informací, který chce získat například ucelený přehled o finanční situaci a výkonnosti firmy. 

Uživatelem účetních informací může být například potenciální investor, potenciální věřitel nebo manažer.

Pokud uživatelé účetních informací těmto výkazům rozumí, mohou jim poskytnout klíčové informace, které jim pomohou v rozhodování. Níže rozebíráme základní typy výkazů a jejich stručnou charakteristiku.

Rozvaha (neboli bilance)

Rozvaha, někdy také nazývaná jako bilance, poskytuje informace o finančním stavu účetní jednotky k určitému datu. Informace, které obsahuje, se dělí na dvě hlavní části, a to na aktiva a pasiva.

Aktiva představují majetek účetní jednotky – tedy to, co účetní jednotka vlastní. Dělí se na krátkodobá a dlouhodobá. Mezi krátkodobá aktiva patří například pohledávky, zásoby a krátkodobý finanční majetek (například peníze na bankovním účtu nebo v pokladně). Mezi dlouhodobá aktiva patří například hmotný majetek (stroje, vybavení), ale také nemovitosti, nehmotný majetek nebo dlouhodobé pohledávky.

Za pomocí nástrojů finanční analýzy pak může uživatel účetních informací posouzením aktiv zjistit například to, jak je účetní jednotka likvidní, zda je solventní a také to, jakou strukturu mají aktiva vlastněná účetní jednotkou.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).