Hlavní navigace

Jaké jsou sazby mýtného a jak v novém mýtném systému platit?

20. 1. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nový mýtný systém běží už téměř dva měsíce. Jaké jsou základní principy fungování tohoto systému a jak je to s placením a sazbami mýtného?

Sazby mýtného ani základní principy zpoplatnění se v rámci nového mýtného systému nezměnily. Tyto parametry totiž definuje platná legislativa. 

Základní práva a povinnosti uživatelů pozemních komunikací jsou stanoveny v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a sazby mýtného jsou dány Nařízením Vlády ČR č. 240/2014 Sb. Mýtné je stanoveno podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci.  

Systém výběru mýtného

Systém elektronického mýtného je složitý informačně-komunikační technologický komplex, který se skládá z několika informačních subsystémů a z řady specifických aplikací. Ty zajišťují všechny provozní procesy spojené s výběrem mýtného a jeho kontrolou.  

Součástí systému elektronického mýtného je schválené elektronické zařízení (palubní jednotka), kterým musí být vybaveno každé vozidlo využívající zpoplatněné pozemní komunikace. Toto zařízení je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo evidované v systému elektronického mýtného.  

Pokutám a přestupkům jsme se věnovali v článku Už i nový mýtný systém je kontrolován. Vyhněte se pokutám a sankcím 

Jak funguje palubní jednotka?

Palubní jednotka obsahuje aktuální geografické informace (tzv. GEO model) o úsecích silnic a dálnic, které podléhají mýtné povinnosti, a umožňuje jejich detekci. Během jízdy pak eviduje informace o poloze vozidla pomocí globálního navigačního satelitního systému a porovnává je s údaji uloženými v GEO modelu. Když algoritmus elektronického zařízení zaznamená jízdu vozidla po zpoplatněném úseku, vytvoří o této skutečnosti záznam označovaný jako mýtná událost.  

Takové mýtné události jsou pomocí technologie GSM/GPRS odesílány do centrálního informačního systému, kde se na základě údaje o délce a typu použitého úseku a příslušné sazby mýtného pro danou kategorii motorového vozidla vypočítá cena mýtného. Připomeňte si, kdo nemusí platit mýtné: Placení mýta se netýká všech. Jaká vozidla jsou osvobozena? 

Sazby mýtného 

Sazby mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace jsou stanoveny Nařízením Vlády ČR č. 240/2014 Sb. Dělí se podle emisní třídy vozidla, druhu vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy, období dne, dne v týdnu nebo podle období roku. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci.

Mýtné sazby (kromě pátku od 15:00 do 20:00 hodin) (Kč/km)
Počet náprav Dálnice a rychlostní silnice Silnice I. třídy Autobusy
Emisní třída Euro 0 – II 2 3,34 1,58 1,38
3 5,70 2,74
4+ 8,24 3,92
Emisní třída Euro III – IV 2 2,82 1,33 1,15
3 4,81 2,31
4+ 6,97 3,31
Emisní třída Euro V 2 1,83 0,87 1,04
3 3,13 1,50
4+ 4,52 2,15
Emisní třída Euro VI, EEV 2 1,67 0,79 0,80
3 2,85 1,37
4+ 4,12 1,96
Mýtné sazby pátek od 15:00 do 20:00 hodin (Kč/km))
Počet náprav Dálnice a rychlostní silnice Silnice I. třídy Autobusy
Emisní třída Euro 0 – II 2 4,24 2,00 1,38
3 8,10 3,92
4+ 11,76 5,60
Emisní třída Euro III – IV 2 3,58 1,69 1,15
3 6,87 3,31
4+ 9,94 4,74
Emisní třída Euro V 2 2,33 1,10 1,04
3 4,46 2,15
4+ 6,46 3,07
Emisní třída Euro VI, EEV 2 2,12 1,00 0,80
3 4,05 1,96
4+ 5,88 2,80

Placení mýtného

Také u placení mýta se oproti starému systému nic nemění. Je možné jej platit předem (režim pre-pay), nebo následně na základě faktury, tedy v režimu post-pay. Při placení předem je mýtné možné předplatit na kterémkoli obchodním místě v hotovosti, platební kartou nebo tankovací kartou. Dále přes zákaznickou samoobsluhu nebo mobilní aplikaci platební kartou a také bankovním převodem na bankovní účet provozovatele systému vedený u ČNB. Podmínkou pro vydání palubní jednotky je v tomto případě zaplacení kauce a předplacení mýtného v minimální výši 1000 Kč. 

V režimu post-pay je mýtné hrazené v závislosti na typu dohody o podmínkách následného placení. Při dohodě o podmínkách následného placení s odloženou splatností hradí provozovatel vozidla mýtné bankovním převodem na bankovní účet provozovatele systému uvedený na faktuře. Při dohodě o podmínkách následného placení s platbou tankovací kartou pak hradí mýtné výstavce tankovací karty uvedený v dohodě. Provozovatel vozidla hradí mýtné pouze za mýtné transakce, které nebyly autorizovány výstavcem tankovací karty. Mýtné za neautorizované mýtné transakce hradí provozovatel vozidla bankovním převodem na bankovní účet provozovatele systému uvedený na faktuře. 

O výhodách jednotlivého typu placení najdete více v článku Nový mýtný systém se blíží, jaké výhody má platit mýto pre-pay a jaké post-pay? 

Jak uhradit doplatek mýtného?

V obou výše popsaných režimech je možné také uhradit doplatek mýtného. Ten je po vyřízení žádosti v režimu placení předem zúčtován vůči předplacenému mýtnému a v režimu následného placení je rozdíl vyúčtován ve faktuře. V režimu následného placení je možné jej doplatit na kterémkoli obchodním místě v hotovosti, platební nebo tankovací kartou, případně také přes zákaznickou samoobsluhu platební kartou.  

Doplatek mýtného lze realizovat buď přímým doplacením v případě jízdy vozidla po zpoplatněných pozemních komunikacích bez elektronického zařízení, nebo s nefunkčním elektronickým zařízením, nebo prostřednictvím podání žádosti o doplacení mýtného v případě doplacení mýtného z jiného titulu než neexistujícího či nefunkčního elektronického zařízení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).