Hlavní navigace

Jaké povinnosti má odpovědný zástupce a za co v živnosti druhého ručí?

Jana Knížková

Podnikatel může provozovat svou živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Jedná se o fyzickou osobu, která odpovídá za provoz živnosti. Jaké má povinnosti?

Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Odpovědný zástupce je řešením pro ty kteří chtějí začít podnikat v oboru, pro který nesplňují podmínky dané živnostenským zákonem, tedy předepsané vzdělání a praxi. Jedná se zejména o živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované.

Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případě, že to zákon nevyžaduje. Tedy jeho rozhodnutí může být dobrovolné. 

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje živnostenský zákon v §11. Pro odpovědného zástupce je samozřejmé, že:

  • je s podnikatelem ve smluvním vztahu,
  • nemůže vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než 4 podnikatele,
  • musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti,
  • netrvají u něj překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona,
  • mu nebylo zrušeno nebo pozastaveno živnostenské oprávnění
  • není členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu u právnické osoby, u které vykonává funkci odpovědného zástupce.

Podle živnostenského zákona ustanovený odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tuto odpovědnost má odpovědný zástupce vůči podnikateli a nelze ji nijak vyloučit.

Čtěte také: Odpovědný zástupce, vaše vstupenka do téměř každého oboru

I při ustanovení odpovědného zástupce je výkon činnosti podnikání prováděn samotným podnikatelem (který k tomu může pověřit své zaměstnance). Jaké jsou povinnosti odpovědného zástupce:

  • dohlížet, aby výkon činnosti, aby byla prováděna řádně, tj. podle pravidel odbornosti pro danou činnost a s dodržováním živnostenskoprávních předpisů. 
  • v případě zjištění nějaké nesprávnosti je povinen podnikatele na toto upozornit, pro vyloučení pozdějších pochybností raději písemnou formou.
  • např. při schválení hygienického řádu, jehož schválení zajišťuje sám podnikatel, pokud by jej však nezajistil, odpovědný zástupce má povinnost jej upozornit na nutnost jeho pořízení. 
  • v případě, že někdo z dalších zaměstnanců provádí činnost v rozporu se živnostenským zákonem, odpovědný zástupce je povinen na to podnikatele upozornit.

V případě neplnění podmínek nevzniká sice odpovědnému zástupci možnost přímého postihu ze strany živnostenského úřadu, avšak v případě zanedbání svých povinností, ze kterých bude příslušnými úřady sankcionován podnikatel, se podnikatel může následně vůči odpovědnému zástupci moci domáhat eventuální náhrady škody.

BRAND Vasky

Výkon funkce odpovědného zástupce je prováděn ve smluvním vztahu, přičemž není předepsáno, jakou formu má tento smluvní vztah mít. Může tak být např. v pracovním poměru nebo na základě jiné smlouvy. Podrobnější odpověď na tuto otázku najdete v článku Potřebujete k živnosti odpovědného zástupce? Čtěte, jak s ním uzavřít smlouvu

Dokdy ohlásit odpovědného zástupce

V případě ohlašovacích živností je podnikatel povinen do 15 dnů oznámit živnostenskému úřadu ustanovení i ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce. Pokud odpovědný zástupce přestane vykonávat funkci nebo pokud nesplňuje podmínky, musí podnikatel do 15 dnů ustanovit jiného odpovědného zástupce (to neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo podnikatel živnostenskému úřadu oznámí, že je živnost přerušena). Jestliže oznámí ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).