Hlavní navigace

Jaké povinnosti má odpovědný zástupce a za co v živnosti druhého ručí?

1. 2. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Podnikatel může provozovat svou živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Jedná se o fyzickou osobu, která odpovídá za provoz živnosti. Jaké má povinnosti?

Odpovědný zástupce je řešením pro ty kteří chtějí začít podnikat v oboru, pro který nesplňují podmínky dané živnostenským zákonem, tedy předepsané vzdělání a praxi. Jedná se zejména o živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované.

Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případě, že to zákon nevyžaduje. Tedy jeho rozhodnutí může být dobrovolné. 

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje živnostenský zákon v §11. Pro odpovědného zástupce je samozřejmé, že:

  • je s podnikatelem ve smluvním vztahu,
  • nemůže vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než 4 podnikatele,
  • musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti,
  • netrvají u něj překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona,
  • mu nebylo zrušeno nebo pozastaveno živnostenské oprávnění
  • není členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu u právnické osoby, u které vykonává funkci odpovědného zástupce.

Podle živnostenského zákona ustanovený odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tuto odpovědnost má odpovědný zástupce vůči podnikateli a nelze ji nijak vyloučit.

Čtěte také: Odpovědný zástupce, vaše vstupenka do téměř každého oboru

I při ustanovení odpovědného zástupce je výkon činnosti podnikání prováděn samotným podnikatelem (který k tomu může pověřit své zaměstnance). Jaké jsou povinnosti odpovědného zástupce:

  • dohlížet, aby výkon činnosti, aby byla prováděna řádně, tj. podle pravidel odbornosti pro danou činnost a s dodržováním živnostenskoprávních předpisů. 
  • v případě zjištění nějaké nesprávnosti je povinen podnikatele na toto upozornit, pro vyloučení pozdějších pochybností raději písemnou formou.
  • např. při schválení hygienického řádu, jehož schválení zajišťuje sám podnikatel, pokud by jej však nezajistil, odpovědný zástupce má povinnost jej upozornit na nutnost jeho pořízení. 
  • v případě, že někdo z dalších zaměstnanců provádí činnost v rozporu se živnostenským zákonem, odpovědný zástupce je povinen na to podnikatele upozornit.

V případě neplnění podmínek nevzniká sice odpovědnému zástupci možnost přímého postihu ze strany živnostenského úřadu, avšak v případě zanedbání svých povinností, ze kterých bude příslušnými úřady sankcionován podnikatel, se podnikatel může následně vůči odpovědnému zástupci moci domáhat eventuální náhrady škody.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Výkon funkce odpovědného zástupce je prováděn ve smluvním vztahu, přičemž není předepsáno, jakou formu má tento smluvní vztah mít. Může tak být např. v pracovním poměru nebo na základě jiné smlouvy. Podrobnější odpověď na tuto otázku najdete v článku Potřebujete k živnosti odpovědného zástupce? Čtěte, jak s ním uzavřít smlouvu

Dokdy ohlásit odpovědného zástupce

V případě ohlašovacích živností je podnikatel povinen do 15 dnů oznámit živnostenskému úřadu ustanovení i ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce. Pokud odpovědný zástupce přestane vykonávat funkci nebo pokud nesplňuje podmínky, musí podnikatel do 15 dnů ustanovit jiného odpovědného zástupce (to neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo podnikatel živnostenskému úřadu oznámí, že je živnost přerušena). Jestliže oznámí ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).