Hlavní navigace

Jaké povinnosti má OSVČ, která chce přijmout zaměstnance?

Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Redakce

Nezáleží, zda je zaměstnavatel s.r.o. nebo OSVČ. Povinnosti mají stejné. Kde je nutné provést registraci a kam je třeba skutečnost, že dá OSVČ práci, hlásit?

Doba čtení: 1 minuta

Rozhodnutí vzít do svého byznysu zaměstnance přináší povinnosti vůči několika institucím. Kde všude je třeba přijetí zaměstnance nahlásit.

Registrace u zdravotní pojišťovny

Zaměstnavatel je povinen přihlásit se k příslušné zdravotní pojišťovně, tedy k té, u které je registrován zaměstnanec. Každá pojišťovna má své vlastní formuláře. K přihlášení zaměstnavatele se přikládá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z živnostenského rejstříku v případě fyzických osob. 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví

Zaměstnavatel musí přijetí zaměstnance do svého byznysu nahlásit příslušné zdravotní pojišťovně do 8 pracovních dnů. Slouží k tomu tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele. 

Registrace u České správy sociálního zabezpečení

Také u správy sociálního zabezpečení se musí OSVČ, která přijala zaměstnance, přihlásit do registru zaměstnavatelů. Tedy v případě, že zaměstnává osoby, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění (netýká se např. dohod o provedení práce). 

České správě sociálního zabezpečení musí OSVČ přijetí zaměstnance oznámit do osmi kalendářních dnů. Slouží k tomu tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Cesta povede i na finanční úřad

Nahlásit skutečnost, že OSVČ přijala do svého podnikání zaměstnance, je třeba samosebou také na finančním úřadě. Plátce daně, který má povinnost vybírat nebo srážet daň nebo zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, je povinen se registrovat do 15 dnů. 

Registrace k povinnému zákonnému pojištění odpovědnosti 

OSVČ, která se rozhodne přijmout zaměstnance, je také povinna ohlásit to na státem určenou pojišťovnu. Tou je Kooperativa. U ní se registrují všichni noví zaměstnavatelé od 1. 1. 1993 (do 31. 12. 1992 se zaměstnavatelé pojišťovali také u České pojišťovny).