Hlavní navigace

Jaké povinnosti vůči ČSSZ mají studenti na prázdninových brigádách?

8. 7. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Spousta studentů během léta sáhne po nějaké té brigádě. Jaké mají povinnosti vůči ČSSZ? A to nejen v období prázdnin, ale i během roku, pokud si vydělávají?

Pokud student nastoupí na prázdninovou brigádu, s největší pravděpodobností půjde pouze o přivýdělek. Brigády jsou obvykle zastřešeny těmito smluvními vztahy: dohodou o provedení práce (DPP) nebo dohodou o pracovní činnosti (DPČ). 

Pokud výdělek z brigády na DPP nepřesahuje 10 000 Kč měsíčně, pak toto zaměstnání nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění, a z tohoto výdělku se proto neplatí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

V případě DPČ je situace odlišná. Bude-li sjednán příjem ve výši alespoň 3 500 Kč za měsíc, přihlašuje studenta zaměstnavatel k pojištění. Pokud takto příjem sjednán nebude a výdělek v některém měsíci dosáhne 3 500 Kč, zaměstnavatel za studenta v tomto měsíci odvede pojistné na sociální pojištění. 

Pokud bude sjednána pracovní smlouva, což u prázdninových brigád není příliš obvyklé, postupuje zaměstnavatel stejně jako v případě DPČ. Povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení plní za studenta vždy jeho zaměstnavatel. Totéž platí v případě, že si „prázdninovou brigádu“ student nechá a bude ve výdělku pokračovat i po prázdninách, při studiu.

Studenti a podnikání

Studenti mohou v létě taktéž zahájit podnikání a stát se osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). 

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

V případě, že student studuje či je nezaopatřeným dítětem, může být podnikání považováno za vedlejší SVČ. V prvním roce zahájení vedlejší SVČ nemusí platit povinné minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pokud v přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za tento rok souhrnný příjem nepřesáhne rozhodnou částku (v roce 2021 celkem 85 058 Kč s odpočtem 7 089 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla činnost vykonávána), nevznikne účast na důchodovém pojištění, a tudíž ani povinnost platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za tento rok.

Studenti a práce v zahraničí

Studenti, kteří nejsou v ČR výdělečně činní a pojistné na sociální zabezpečení neplatí, nemají vůči České správě sociálního zabezpečení žádnou povinnost, a to ani při vycestování do zahraničí na stáž či studijní pobyt nebo za prací. Nemusí ČSSZ v těchto případech zároveň nic hlásit. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).