Hlavní navigace

Dotační programy půjdou na dietu. Čtěte, co se u dotací v dalších letech změní

6. 9. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
V intenzivní přípravě je nové dotační období. Dosáhne v něm Česká republika stejné podpory jako nyní?

Evropská unie a její jednotlivé členské státy v současnosti pracují na přípravě dalšího rozpočtového období 2014+. S velkou pravděpodobností se našemu státu v tomto novém období nedostane tak bohaté podpory, jako tomu bylo v období dobíhajícím. 

500 miliard pro Česko

Stále se však jedná o nezanedbatelnou částku, která bude mít vliv na další rozvoj České republiky. Předpokládaný objem financí pro ČR je odhadován na 500 miliard korun, což se rovná přibližně 13% hrubému domácímu produktu Česka za rok 2011. V červnu letošního roku zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj podklady pro Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, která bude uzavřena mezi Českou republikou a Evropskou komisí.  

Česká republika v ní stanovuje cíle a investiční priority v dalším dotačním období, které musí být v souladu se strategií Evropské unie – Evropa 2020, jejímž hlavním cílem je dosažení nového ekonomického růstu. V rámci vytvoření inteligentní a udržitelné ekonomiky bude kladen velký důraz zejména na podporu odvětví s vyšší přidanou hodnotou, dotace tedy půjdou na podporu výzkumného a inovačního potenciálu České republiky. 

MM_socky3

Ruku v ruce s tímto zacílením jde také podpora proexportních aktivit českého průmyslu, podpora propojení univerzit s výzkumnými a vývojovými institucemi a podpora dlouhodobé energetické a surovinové účinnosti české ekonomiky. Pro podporu sociálního začleňování bude kladen důraz především na zvýšení vzdělávání a zaměstnanosti ZTP a odstranění diskriminace ze vzdělávání a zaměstnanosti. Dalšími tematickými cíli jsou např. zajištění bezpečnosti ve státě, integrovaný rozvoj území či boj proti korupci. 

Počet operačních programů bude snížen

Naplňování těchto tematických okruhů bude dle návrhu prováděno prostřednictvím operačních programů, jejichž počet bude snížen ze současných 24 na 6. Vzhledem k některým problematickým oblastem čerpání dotací v letech 2007–2013 vyvstala také potřeba změnit systém čerpání pro období 2014+. Hlavní plánované změny můžeme shrnout do následujících bodů:

  • sjednocení a zpřehledněné dokumentace k výzvám
  • koordinace vyhlašování výzev v rámci jednotlivých operačních programů i mezi operačními programy
  • vytvoření jednotného informačního webu pro všechny operační programy 
  • podpora dvoukolového hodnocení projektů 
  • vytvoření nezávislého institutu pro možnost odvolání žadatelů 
  • koordinovaný systém kontrol a kontroly zaměřené více na obsahové stránky projektů 
  • výrazné snížení celkového počtu operačních programů v ČR 
  • intenzivnější využívání revolvingových nástrojů (jako jsou např. půjčky, záruky nebo kapitálové vstupy od základního jmění firem) v oblasti strukturálních fondů. 

Pro server Podnikatel.cz připravila společnost eNovation, s.r.o. 

enovation

Autor článku

Ondřej Beránek je senior projektovým manažerem společnosti eNovation, s.r.o.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).