Hlavní navigace

Jaké slevy na dani lze uplatnit za rok 2012 a co se mění pro rok 2013?

15. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek. Autor: isifa/Lidové noviny/
Využití slev na dani se pro rok 2013 výrazně omezilo. Zkrátka přijdou hlavně OSVČ, které využívají výdajové paušály. Čtěte, co se mění a co nikoli.

Výše jednotlivých slev na dani se sice pro rok 2013 nezměnila, výrazně se ale omezilo jejich využití. Daňový balíček, který novinky přinesl, se dotkl především OSVČ, které využívají paušály a mají rodinu, a pracujících důchodců. Nezapomínejte však na to, že změny se uplatní až v daňovém přiznání (nebo ročním zúčtování) za rok 2013, tedy v roce 2014. Až budete letos podávat přiznání za loňský rok, platí slevy a zvýhodnění pro 2012. Přinášíme přehled, jaké slevy můžete za loňský rok uplatnit a jak se změnilo jejich využití pro rok 2013.

Přehled slev na dani a zvýhodnění

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2012 i 2013 lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

  • Základní sleva na poplatníka
  • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti
    Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
  • Sleva držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva pro studenta
  • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí za rok 2012 celkově 24 840 korun. Sleva se tak opět po roce zvýšila zpět na svoji původní hodnotu, kterou snížila tzv. povodňová stokoruna. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci (od podnikatelů, po zaměstnance až po matky na mateřské), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Výhodu základní slevy tvoří fakt, že se uplatňuje v plné výši i v případě, že výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Sleva se uplatňuje měsíčně podpisem tiskopisu Prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.

Změny pro rok 2013

Pro rok 2013 se využití základní slevy omezilo pracujícím důchodcům. Kdo pobírá starobní důchod a zároveň si přivydělává, již na své dodatečné příjmy nebude moct základní slevu použít. Vzhledem k formulaci zákona si 27 500 pracujících důchodců pozastavilo k 1. lednu 2013 výplatu důchodu, aby o slevu nepřišli. Daňová správa ale všechny upozornila, že pokud přerušili pobírání důchodu pouze proto, aby získali slevu na dani, slevu jim stejně neuzná a daň budou muset doplatit.

Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti

Pokud máte manželku nebo manžela, se kterým žijete, můžete v případě splnění některých podmínek uplatnit slevu na manželku (manžela) žijící s vámi ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování. Měsíčně se sleva neuplatňuje. 

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/

Víme, jaké slevy na dani lze uplatnit v roce 2012 a 2013.

Aby poplatník mohl slevu uplatnit, nesmí příjmy jeho protějšku přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy manželky (manžela) se nijak nedokládají, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne tedy příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření.  

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Změny pro rok 2013

Také u slevy na manželku (manžela) dochází pro rok 2013 k výrazné změně. Tuto slevu nemohou od letoška uplatnit podnikatelé, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Jestliže je OSVČ i zaměstnána, sleva jí zůstane, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí 2520 Kč, na invaliditu třetího stupně pak 5040 Kč. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu uvedeným potvrzením správce daně. Stejně jako v případě slevy na manželku platí, že sleva se uplatňuje pouze ročně, a to ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění slevy splněny. 

Rok 2013 pak žádné změny v tomto ohledu nepřinesl.

Sleva držitele průkazu ZTP/P

Zvláštní slevu na dani mají také držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P nebo sKartou. 

Ani zde se pro rok 2013 zatím nic nemění. Otázkou nicméně zůstává, jak se bude dále vyvíjet situace ohledně sKaret.

Sleva na studenta

Až 4020 korun může uplatnit jako slevu poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Do slevy se počítá i měsíc, kdy poplatník dosáhne 26 let (případně 28 let). Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo. K doložení nároku na slevu se dodává potvrzení o studiu. 

V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku podmínky splňuje. Pokud poplatník studuje celý rok, nezáleží, kolik měsíců z toho měl příjmy. Slevu uplatňuje v plné výši.

Také u slevy na studenty se v roce 2013 nic nemění.

Daňové zvýhodnění na dítě

Oproti roku 2011 se pro rok 2012 zvýšila částka, kterou lze uplatnit jako daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve společné domácnosti. Za rok 2012 může poplatník využít zvýhodnění 13 404 korun. Uplatnit lze vždy 1/12 z této částky na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny podmínky podle § 35c zákona o daních z příjmů. Daňové zvýhodnění může mít trojí podobu, buď slevy na dani nebo daňového bonusu, nebo slevy na dani a daňového bonusu dohromady. Pro rok 2012 se zvýšila i maximální výše ročního daňového bonusu, a to na 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. Daňový bonus může získat jen ten poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy 48 000 korun.

Za vyživované dítě zákon považuje nezletilé dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Poplatník prokáže nárok na slevu potvrzením, že druhý z manželů daňové zvýhodnění neuplatňuje. U zletilých dětí pak poplatník musí navíc dodat potvrzení školy o studiu.

Změny v roce 2013

Využití daňového zvýhodnění na dítě se pro rok 2013 limituje stejnými podmínkami jako uplatnění slevy na manželku. Zvýhodnění nemohou uplatnit podnikatelé, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Jestliže je OSVČ i zaměstnána, zvýhodnění jí zůstane, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Seriál: Jak na daně
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).