Hlavní navigace

Jaké změny přinese rok 2023 v sociálním pojištění pro zaměstnavatele?

8. 12. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od příštího roku dochází v sociálním pojištění k několika změnám. Nejde zdaleka jen o každoroční změny parametrické. Některé jsou pro zaměstnavatele zásadní.

Server Podnikatel.cz přináší každoroční souhrn změn v oblasti sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Řadě z nich jsme se již věnovali samostatnými články.

Údaje odvozené z průměrné mzdy

Nařízením vlády č. 290/2022 Sb. jsou s účinností od 1. ledna 2023 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2023. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2023:

  • všeobecný vyměřovací základ 38 294 Kč
  • přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0530
  • průměrná mzda 40 324 Kč (průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu).

Pro oblast sociálního pojištění je důležitý 48násobek průměrné mzdy. Jde o roční maximální vyměřovací základ. Z dosažené mzdy nebo platu nad tuto se již sociální pojištění neodvádí. Je tu ale rovněž vyměřovací základ pro vznik účasti na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění zaměstnanců. Částka rozhodného příjmu se zvýší od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Pro rok 2023 činí 4000 Kč, což bylo také potvrzeno Sdělením MPSV č. 320/2022 Sb.

Nemocenské a náhrada mzdy

Podle Sdělení MPSV č. 319/2022 Sb. se v nastávajícím roce 2023 zvýší i redukční hranice pro nemocenské. V následující tabulce jsou zobrazeny redukční hranice pro nemocenské v roce 2022 a v roce 2023.

Redukční hranice pro nemocenské
Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2022 1298 Kč 1946 Kč 3892 Kč
Rok 2023 1345 Kč 2017 Kč 4033 Kč

Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Přepočtené redukční hranice pro náhradu mzdy v letech 2022 a 2023 uvádí následující tabulka.

Redukční hranice pro nemocenské
Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2022 1298 Kč 1946 Kč 3892 Kč
Rok 2023 1345 Kč 2017 Kč 4033 Kč

Slevy na pojistném za kratší úvazky

Poprvé za měsíc únor 2023 si budou moci zaměstnavatelé uplatnit pětiprocentní slevu na pojistném při kratších úvazcích svých zaměstnanců v rámci pracovních či služebních poměrů. Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti s číslem 216/2022 Sb. není rozsáhlá, přesto je problematika poměrně složitá a zaměstnavatelé by si měli podmínky uplatnění slev podrobně nastudovat.

Slevu bude možné uplatnit u dotčeného okruhu zaměstnanců. Zákon popisuje i situace, kdy si zaměstnavatel slevu neuplatní, i nové povinnosti vůči zaměstnancům i České správě sociálního zabezpečení. V této souvislosti bude upraven i formulář „Přehled o výši pojistného“ a zaveden zcela nový formulář, a to „Oznámení záměru uplatnit slevu“.

Kdy bude k dispozici upravený formulář „Přehled o výši pojistného“? Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Jitka Drmolová za Českou správu sociálního zabezpečení, zákon, kterým se do právní úpravy zavádějí slevy na pojistném, nabývá účinnosti 1. února 2023. Avšak aktuálně je ještě projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění a některé další zákony (sněmovní tisk č. 301). Změna ovlivní i podobu předepsaného tiskopisu. Zde již od 1. ledna 2023. Jeho nová podoba může být zveřejněna až po ukončení  legislativního procesu.

Problematice se server Podnikatel.cz průběžně věnuje seriálem článků. Již jsme psali:

Dřívější odchod do důchodu pro zdravotnické záchranáře

Zaměstnavatelé zaměstnávající zdravotnické záchranáře budou mít nové povinnosti. Ti totiž budou moci využít dřívějšího odchodu do důchodu. Novelu zákona aktuálně schvaluje Senát. Zaměstnavatelé těchto zaměstnanců (jde o cca 6500 zdravotnických záchranářů) budou mít nové povinnosti. Povedou jejich seznam, budou vystavovat pro účely České správy sociálního zabezpečení každoročně potvrzení o odpracovaných směnách. S možností odchodu do důchodu souvisí i vyšší pojistné na sociální zabezpečení. To se bude postupně zvyšovat o 2, 3 a 4 procentní body a od roku 2026 až o 5 procentních bodů.

účto únor klímová

Pokud by se jednalo o zaměstnance, který vykonává i jiné práce, bude mít zaměstnavatel dva vyměřovací základy a pro každý vyměřovací základ bude platit jiná sazba pojistného. Novela se ale dotkne prakticky všech zaměstnavatelů. Bude se totiž prodlužovat dosavadní archivační lhůta pro úschovu mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění. A to z dosavadních 30 na 45 let. 

Jde o novelu se sněmovním tiskem č. 301, kterou Senát aktuálně vrátil k dalšímu projednání v Poslanecké sněmovně. Navrhuje snížený důchodový věk nejen záchranářům, ale také "členům jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Změny v sociálním pojištění pro záchranáře ovlivní i ostatní zaměstnavatele Přečtěte si také:

Změny v sociálním pojištění pro záchranáře ovlivní i ostatní zaměstnavatele

Většinu informací o legislativních změnách pro rok 2023

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).